Vis finduddannelse.dk som: Mobile

IT-Diplomuddannelsen

DTU
2,5 år
Diplomuddannelser
Ballerup, Hovedstaden
14.500 DKK ekskl. moms

IT-Diplomuddannelsen

IT

Tag din IT-Diplomuddannelse på DTU

Arbejder du allerede med IT- eller systemudviklingsprojekter, eller har du ambitioner om at specialisere dig inden for fx webudvikling, programudvikling eller cybersikkerhed?

IT-Diplomuddannelsen giver dig de nødvendige kvalifikationer til at varetage ledelses- og specialistfunktioner inden for IT- og systemudvikling. Du vil blive præsenteret for nyeste teori og værktøjer inden for system-, program, sikkerhed og webudvikling samt få indsigt i nye metoder, teknikker og arbejdsformer til udvikling af IT-systemer og software.

Hvad kan jeg bruge uddannelsen til?

Med IT-Diplomuddannelsen udvikler du faglige forudsætninger, så du kan omsætte den nyeste teoretiske viden inden for IT til praktisk IT-, web- eller systemudvikling. Derudover er sigtet med IT-Diplomuddannelsen, at du udvikler dine analytiske evner, så du bliver en aktiv værdiskaber i forhold til din virksomhed eller organisation. 

IT-Diplomuddannelsen giver dig indsigt i og erfaring med centrale teorier og metoder inden for informationsteknologi, herunder forståelse af de enkelte elementer og deres sammenhæng i et informationssystem. Med hele IT-Diplomuddannelsen som faglig baggage er du parat til på et professionelt niveau at yde dit bidrag i processen med at udvikle avancerede informationssystemer.

Indhold og undervisning på uddannelsen

Obligatoriske moduler - 20 ECTS 

 • Grundlæggende objektorienteret programmering
 • Webteknologier

 Valgfrie moduler - 25 ECTS  (valg af retning)
 Afgangsprojekt - 15 ECTS

Mulighed for specialisering

IT-Diplomuddannelsen rummer fire specialiseringsspor. Du kan specialisere dig gennem dit valg af tilvalgsmoduler, og dermed skabe din egen profil ud fra de områder, som interesserer dig mest.

De fire specialiseringsmuligheder er:   

 • Programudvikling - fokus på programmering og udviklingsmetoder
 • Webudvikling - fokus på internetteknologi og udviklingsprocesser
 • Telekommunikation - fokus på mobile systemer, protokoller og applikationer
 • Sikkerhed - fokus på netværkssikkerhed og kryptografiske algoritmer

Undervisningsform

På alle kursusmoduler består undervisningen af en kombination af klasseundervisning, projektarbejde, øvelser og hjemmearbejde.

Der er mulighed for online undervisning på langt de fleste moduler, og du kan derfor sagtens gennemføre uddannelsen - eller tage enkelte moduler - også hvis du er langt fra Ballerup. Vi har f.eks. haft studerende på Bornholm, Grønland, i Norge og Fjernøsten.

Fælles for alle modulerne er, at du bliver præsenteret for de nyeste teorier og praksiser inden for fagområdet. Denne viden kombineres løbende med din og dine medstuderendes aktuelle arbejdssituation, så du kan overføre den teoretiske viden til de aktuelle problemstillinger på din arbejdsplads. Denne form udfordrer din faglighed,og skaber samtidig plads til videndeling og networking.

Målgruppe

Hvem er uddannelsen rettet mod?

IT-diplomuddannelsen er for dig, der arbejder med IT-, web- og systemudvikling eller IT-projektledelse i en privat eller offentlig virksomhed. 

Forudsætninger for optagelse

For at blive optaget på IT-Diplomuddannelsen eller enkelte moduler herfra skal du:

 • Have gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse minimum på niveau med en erhvervsakademiuddannelseelleren relevant videregående voksenuddannelse (VVU).
 • Have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

IT-Diplomuddannelsen

IT-Diplomuddannelsen kvalificerer dig til at varetage systemudviklingsopgaver og kunne omsætte teoretisk viden om it til praktisk systemudvikling. Du udvikler forståelse for de enkelte elementer og deres sammenhæng i et informationssystem.

Pris

Pris

Undervisning i Ballerup. Priserne er eksklusiv bøger og forplejning 

 • Moduler på 5 ECTS-point: kr. 6.750
 • Moduler på 10 ECTS-point: kr. 13.500 (dog undtaget "Kommunikation og teamrelationer" pris kr. 14.195)
 • Afgangsprojekt 15 ECTS-point: kr. 14.500

Eksamen og diplom

På alle moduler skal du skrive en opgave, og på de fleste moduler afsluttes forløbet med en eksamen.

Adgangskrav

For at blive optaget på IT-Diplomuddannelsen eller enkelte moduler herfra skal du:

 • Have gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse minimum på niveau med en erhvervsakademiuddannelseelleren relevant videregående voksenuddannelse (VVU).
 • Have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

DTU

DTU Diplom

DTU har mere end 30 års erfaring med at udbyde kompetencegivende efter-og videreuddannelse på bachelorniveau. Diplomuddannelserne på DTU er målrettet erhvervslivets behov for medarbejdere med stærke faglige kompetencer - ressourcer, der er værdiskabende, og er med til at sikre kvalitet...Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Forespørgsel efter information

 

Kontaktinformation til DTU

DTU

Lautrupvang 15
2750 Ballerup


Få information

Udfyld formularen for mere information om IT-Diplomuddannelsen

Tilmeld dig finduddannelse.dk's nyhedsbrev!
Evalueringer
Denne uddannelse er ikke blevet evalueret.