Diplomuddannelser
Ingen anmeldelser

IT Diplomuddannelsen

DTU, i Ballerup (+1 lokationer)
Længde
Du bestemmer
Pris
90.000 DKK ekskl. moms
Næste startdato
Uddannelsesform
Holdundervisning
Kurset afholdes på
Dansk
Længde
Du bestemmer
Pris
90.000 DKK ekskl. moms
Næste startdato
Uddannelsesform
Holdundervisning
Kurset afholdes på
Dansk
Få mere information om kurset

IT Diplomuddannelsen

cyber

Tag din IT-Diplomuddannelse på DTU

Vil du kunne omsætte teoretisk viden inden for it til praktisk systemudvikling? Så søg ind på IT diplomuddannelsen på DTU og få styrket dine kompetencer inden for komplekse it områder. 

Indhold

På uddannelsen får du indsigt i de nyeste teorier og metoder inden for informationsteknologiens discipliner. Du får en forståelse for de enkelte elementer og deres sammenhæng i et informationssystem gennem analyse, refleksion og implementering. Og så får du kompetencer til at programmere og udvikle IT-systemer til kommunikation og sikker opbevaring af data.

I undervisningen anvender du teoretisk viden på aktuelle, praktiske problemstillinger fra din arbejdsplads. Du får ligeledes mulighed for at opbygge et betydningsfuldt netværk, som kan bidrage til din videre udvikling.

Dit udbytte på IT-Diplomuddannelsen er

 • Du får viden og forståelse af korrekt fagterminologi
 • Du kan redegøre for formål og anvendelse af modeller og begreber gennemgået i de valgte dele af uddannelsen
 • Du kan reflektere over uddannelsens teorier og modeller i relation til praksis
 • Da kan vurdere tidskritiske og sikkerhedsmæssige problemer i projektets system
 • Du kan vurdere systemets kommunikationsbehov og analysere det nødvendige valg af teknisk løsning
 • Du får kendskab til de væsentligste videnskabsteoretiske metoder
 • Du kan selvstændigt diskutere og perspektivere systemet beskrevet i rapporten og inddrage konklusioner i forhold til hele uddannelsens fagområder
 • Du kan gennem de nødvendige diagrammer kunne dokumentere et systems opbygning
 • Du kan vælge teorier og modeller, der understøtter moderne systemudvikling
 • Du kan skabe et værdiskabende system
 • Du kan diskutere og vurdere alternative systemopbygninger
 • Du kan teste et system og udfærdige en testrapport
 • Du kan udarbejde en professionel rapport ud fra den valgte problemstilling

Hvordan gavner uddannelsen din virksomhed?

Virksomheden får en medarbejder, der kan:

 • analysere, designe og impleme
 • implementere et system efter eget valg
 • dokumentere et systems opbygning gennem en professionel rapport
 • indgå i en større systemudvikling i en given virksomhed

I undervisningen anvender du teoretisk viden på aktuelle, praktiske problemstillinger fra din arbejdsplads. Du får ligeledes mulighed for at opbygge et betydningsfuldt netværk, som kan bidrage til din videre udvikling.

Startdato

Vælg mellem 2 startdatoer

Fall 2023

 • Holdundervisning
 • Ballerup
 • Dansk

Fall 2023

 • Holdundervisning
 • København
 • Dansk

Målgruppe

Hvem er uddannelsen rettet mod?

Uddannelsen er for dig, der har en it-tekniks baggrund og ønsker at få styrket dine kompetencer inden for systemudvikling, programmering og sikkerhed.

Forudsætninger for optagelse

For at blive optaget på IT-Diplomuddannelsen eller enkelte moduler herfra skal du:

 • Have gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse minimum på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU).
 • Have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Pris

Pris

Priserne er eksklusiv moms og dækker ikke bøger og forplejning 

 • Diplomkurser/moduler på 5 ECTS-point: kr. 7.500
 • Diplomkurser/moduler på 10 ECTS-point: kr. 15.000 (dog undtaget "Kommunikation og teamrelationer" pris kr. 15.700)
 • Afgangsprojekt 15 ECTS-point: kr. 14.500

Forespørgsel efter information

Få information

Få svar på dine spørgsmål om IT Diplomuddannelsen
Den kursusansvarlige vil kontakte dig
Ingen omkostninger eller forpligtigelser
DTU
Lautrupvang 15
2750 Ballerup

DTU har mere end 30 års erfaring med at udbyde kompetencegivende efter- og videreuddannelser samt kurser på bachelor- og diplomniveau. Diplomkurserne og -uddannelserne er kompetencegivende uddannelser og undervisning målrettet erhvervsaktive voksne. Uddannelserne og kurserne er for dig, som ønsker at...

Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Sponsoreret