Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Diplomuddannelse i softwareudvikling

Erhvervsakademi Aarhus
2 år
Deltid
Diplomuddannelser
Århus
Startdato: Start forår og efterår - Århus

Diplomuddannelse i softwareudvikling

Diplomuddannelse i softwareudvikling i Århus

Diplomuddannelse i softwareudvikling

Diplomuddannelsen i softwareudvikling er en deltidsuddannelse for dig, der ønsker at indgå i design og konstruktion af store, datatunge, distribuerede it-systemer.

Uddannelsen er en overbygning til datamatikeruddannelsen og bygger videre på de ovenstående emner som havde fokus på datamatikeruddannelsens 3. semester.

Dit udbytte af diplomuddannelsen

Med uddannelsen får du kompetencer til at deltage i udvikling af teknisk design og realisering af systemerne i et distribueret miljø. Og samtidig fokuserer den på anvendelse af udbredte metoder og teknologier.

Som diplomuddannet i softwareudvikling forventes du at kunne varetage en funktion som systemudvikler/arkitekt i forbindelse med udvikling af store, distribuerede systemer. 

Skab balance i karrieren med en diplomuddannelse

Med diplomuddannelsen i softwareudvikling bygger du oven på din praktiske erfaring, så du får ny teoretisk viden, mens du er i job. I undervisningen arbejder du med egne cases i en brancherettet undervisningsform, der giver den rette balance mellem teori og praksis.

En diplomuddannelse er en overbygningsuddannelse, som er på niveau med en bacheloruddannelse. Hvis du vil bygge videre på din diplomuddannelse, er næste skridt en master- eller kandidatuddannelse som fx master i it. 

Uddannelsens indhold og opbygning

Diplomuddannelsen i softwareudvikling udgør 60 ECTS-point. Uddannelsen består af tre obligatoriske fag, en række valgfag og et afsluttende diplomprojekt. Fagene omhandler forskellige problemstillinger knyttet til udvikling af store, datatunge og distribuerede systemer.

Da vi udbyder uddannelsen som tompladsordning sammen med den tilsvarende professionsbacheloruddannelse, forestiller vi os, at du tager et fag per semester, og derefter afslutter med diplomprojektet.

Hvert forår udbyder vi det obligatoriske fag 'systemintegration' og valgfaget 'databaser for udviklere' og andre valgfag. Hvert efterår udbyder vi de obligatoriske fag 'test' og 'udvikling af store systemer' samt valgfag. 

Obligatoriske fag

  • Udvikling af store systemer (10 ECTS)
  • Systemintegration (10 ECTS)
  • Test (10 ECTS)

Valgfag

Valgfag skal udgøre 15 ECTS-point, heraf skal mindst 5 ECTS-point ligge inden for uddannnelsens faglige område. Ud over diplom i softwareudvikling, ligger også diplomuddannelserne iwebudviklingogit-sikkerhedinden for området forit og teknik

På diplom i softwareudvikling udbyder vi følgende valgfag:

  • Databaser for udviklere (5 ECTS)
  • Sikkerhed (10 ECTS)
  • Optimering og Machine Learning (10 ECTS)
  • Udvikling til mobile enheder (10 ECTS)

De resterende 10 ECTS-point kan vælges frit inden for vores diplomuddannelser. Kontakt os, hvis du ønsker vejledning om valgfag. 

Afgangsprojekt

  • Afgangsprojekt, softwareudvikling(15 ECTS)

Undervisere med brancheerfaring

Underviserne på uddannelsen har mange års erhvervserfaring fra it-branchen, og de underviser ud fra en praksisorienteret tilgang. Med uddannelsen får du også unikke muligheder for at sparre og udvide dit netværk, da dine medstuderende også kommer fra den it-branchen.

Adgangskrav

Adgangskrav

For at blive optaget på diplomuddannelsen i softwareudvikling, skal du have en datamatikeruddannelse og to års erhvervserfaring efter din adgangsgivende eksamen.

Individuel kompetencevurdering

Hvis ikke du opfylder adgangskravene kan du få vurderet, om din uddannelses- og erhvervserfaring kan sidestilles med formelle kompetencer som beskrevet i uddannelsens fagbeskrivelse og bekendtgørelse.

Anerkendelse kan gives i form af:

  1. Adgang til optagelse på uddannelse, hvis du søger ind uden at opfylde de fastsatte adgangskrav, og det vurderes, at dine erfaringer kan sidestilles med adgangskravene eller dele heraf
  2. Bevis for dele af uddannelsen eller hele uddannelsen, hvis du søger om optagelse, og du i forvejen har fag, som kan sidestilles med fagmoduler på uddannelsen

Praktiske oplysninger

Prisen pr. fag er 2.500 kr. (5 ECTS-point) eller 5.000 kr. (10 ECTS-point).

Erhvervsakademi Aarhus

Efteruddannelse og kurser ved Erhvervsakademi Aarhus

Erhvervsakademi Aarhus tilbyder kompetencegivende uddannelser, kurser og skræddersyede forløb til virksomheder inden for følgende områder: Finans Indkøb og logistik Innovation, produktudvikling og produktion Informationsteknologi, softwarekonstruktion og webdesign Kommunikation og formidling Laboratorie- og bioteknologi Ledelse og HR Retail Salg og markedsføring Skatter og...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Jeg vil gerne kontaktes af den kursusansvarlige - uforpligtende

 

Kontaktinformation til Erhvervsakademi Aarhus

Erhvervsakademi Aarhus

Sønderhøj 30
8260 Viby

Telefon: +45 7228 6000
www.eaaa.dk

Få information

Udfyld formularen for mere information om Diplomuddannelse i softwareudvikling

Tilmeld dig finduddannelse.dk's nyhedsbrev!
Evalueringer
Denne uddannelse er ikke blevet evalueret.