Diplomuddannelser
Ingen anmeldelser

Diplomuddannelse i beskæftigelse

Længde
1-3 år
Næste startdato
Kontakt for opstart Se detaljer
Heltid/deltid
Heltid/deltid
Uddannelsesform
Holdundervisning
Længde
1-3 år
Næste startdato
Kontakt for opstart Se detaljer
Heltid/deltid
Heltid/deltid
Uddannelsesform
Holdundervisning
Vil du vide mere?

Kursusbeskrivelse

beskæftiglese

Diplomuddannelse i beskæftigelse

Diplomuddannelse i beskæftigelse giver dig den nyeste viden inden for beskæftigelsesområdet, med fokus på udvikling og inddragelse af egen praksis og en forståelse for den samfundsmæssige kontekst beskæftigelsesindsatsen skal fungere i.

Dit udbytte

 • Du får opdateret viden om og erfaring med anvendelse af forskellige teorier og metoder, der understøtter den lediges vej til beskæftigelse
 • Du lærer at forbinde teori, videnskabelig analyse og refleksion med konkrete problemstillinger inden for beskæftigelsesområdet.
 • Du vil også lære at indgå i tværsektionelt samarbejde i såvel offentlige som private virksomheder, institutioner, forvaltninger mm.

Uddannelsens opbygning

Den sociale diplomuddannelse er opbygget i moduler, hvor hvert modul udgør en afgrænset enhed, der kan studeres selvstændigt. For at gennemføre en hel diplomuddannelse skal du gennemføre 6 moduler (60 ECTS-point), som svarer til et 1-årigt fuldtidsstudie. De fleste tager dog uddannelsen på deltid over flere år.

Hvis du ønsker at tage en hel diplomuddannelse, skal du gennemføre:

 • Tre obligatoriske moduler (i alt 25 ECTS)
 • To valgfrie moduler (i alt 20 ECTS)
 • Et afgangsprojekt (15 ECTS)

Startdato

1 tilgængelig startdato

Kontakt for opstart

 • Holdundervisning
 • Slagelse

Målgruppe

Uddannelsen er for dig, der arbejder inden for beskæftigelsesindsatsen eller ønsker at kvalificere sig dig til  arbejdet med beskæftigelsesindsatsen, i såvel offentlige som private virksomheder og institutioner.

Adgangskrav

 • En adgangsgivende uddannelse svarende til en kort eller mellemlang videregående uddannelse.
 • 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Opfylder du ikke de formelle adgangskrav, kan du søge om at blive realkompetencevurderet.

Eksamen og diplom

Afgangsprojektet danner afslutningen på Diplomuddannelsen i beskæftigelse. Det er her, du har muligheden for at gå i dybden med det emne, du finder mest interessant inden for beskæftigelsesområdet.

 • Du er ved optagelsen på et modul automatisk tilmeldt prøve/eksamen
 • Prøve-/eksamensform og krav er nærmere beskrevet i modulbeskrivelsen for det pågældende modul. Herunder, at den skriftlige opgave eller dit oplæg til mundtlig prøve/eksamen afleveres senest på det tidspunkt, som er fastsat for det enkelte modul.
 • Opgaven skal afleveres elektronisk i WISEflow som én samlet opgave i pdf-format efter de retningslinjer, der er angivet for det enkelte modul.
 • Du vil modtage yderligere information i forbindelse med studiestart.

Pris

Du kan søge om støtte på op til 25.000 kr. årligt til Diplomuddannelsen i beskæftigelse

Det kræver at du er omfattet af en overenskomst mellem KL og Dansk Socialrådgiverforening, BUPL, FOA, Forhandlingskartellet, HK Kommunal, Dansk Metal, Socialpædagogernes Landsforbund, Teknisk Landsforbund eller 3F. 

Professionshøjskolen Absalon
Sdr. Stationsvej 30
4200 Slagelse

Om Professionshøjskolen Absalon

Professionshøjskolen Absalon er en af Danmarks seks professionshøjskoler. Absalon uddanner fremtidens lærere, pædagoger, sygeplejersker, ingeniører, socialrådgivere og mange flere. I Region Sjælland udbyder Absalon de fleste af regionens mellemlange videregående uddannelser - også kaldet professionsbacheloruddannelser. Deres uddannelser er tæt forbundet...

Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Sponsoreret