Akademiuddannelser

Akademiuddannelse i beskæftigelse

Længde
1-3 år
Næste startdato
Kontakt for opstart Se detaljer
Uddannelsens hjemmeside
Heltid/deltid
Heltid/deltid
Uddannelsesform
Holdundervisning
Længde
1-3 år
Næste startdato
Kontakt for opstart Se detaljer
Uddannelsens hjemmeside
Heltid/deltid
Heltid/deltid
Uddannelsesform
Holdundervisning
Vil du vide mere?

Kursusbeskrivelse

beskæftigelse

Akademiuddannelse i beskæftigelse

Akademiuddannelsen i beskæftigelse giver dig viden om beskæftigelsesområdet, som gør dig i stand til, med afsæt i beskæftigelsesområdets regelgrundlag, at anvende centrale metoder og redskaber inden for motivation, vejledning, kommunikation, aktivering og jobsøgning, så du kan medvirke til løsning af beskæftigelsesmæssige indsatser.

Akademiuddannelsen i beskæftigelse kvalificerer dig til, på et fagligt og metodisk grundlag, at kunne analysere og vurdere praksisnære problemstillinger inden for beskæftigelsesområdet samt varetage funktioner på specialistniveau inden for særlige dele af beskæftigelsesindsatsen.

Uddannelsen skal bidrage til at udvikle din selvstændighed, samarbejdsevne og evne til at skabe fornyelse indenfor beskæftigelsesområdet.

Læs mere >

Dit udbytte

Du vil kunne:

  • håndtere udviklingen og nye initiativer inden for det beskæftigelsesmæssige område
  • indgå i professionelle samarbejder med borgere, virksomheder og andre interessenter inden for beskæftigelsesområdet
  • udvikle din egen praksis i samarbejde med ledere og kolleger.

Uddannelsen har desuden som mål, at styrke mulighederne for karriere- og kompetenceudvikling for voksne, ligesom den giver adgang til for fortsat kompetenceudvikling på diplomniveau.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen består af obligatoriske moduler, valgfri moduler samt et afgangsprojekt, der afslutter uddannelsen.

Uddannelsen består af 5 fagmoduler á 10 ECTS-points. 2 fagmoduler er obligatoriske og 3 vælges blandt de valgfrie fagmoduler. Afgangsprojektet på 10 ECTS-point afslutter uddannelsen.

Startdato

1 tilgængelig startdato

Kontakt for opstart

  • Holdundervisning
  • Slagelse

Målgruppe

Uddannelsen er for dig, som gerne vil uddannes og specialiseres inden for beskæftigelsesområdet.

Prøver

Hvert af de 6 moduler i akademiuddannelsen i beskæftigelse afsluttes med en prøve med individuel bedømmelse efter karakterskalaen i karakterskalabekendtgørelsen. Jf. bilag 1 og 2 dokumenteres 2 fagmoduler samt afgangsprojektet ved eksterne prøver jf. bekendtgørelse om videregående voksenuddannelser.

Prøveformerne kan være mundtlige eller skriftlige eller en kombination af disse. Bedømmelsen af eksaminandens formulerings - og staveevne vægtes med 10% i den samlede bedømmelse af eksamenspræstationen.

For prøver og eksamen gælder i øvrigt reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede videregående uddannelser og bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse.

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen skal du have bestået en af følgende uddannelser:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant Grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse minimum på niveau som 1-3

Desuden skal du have 2 års relevant erhvervserfaring.

Professionshøjskolen Absalon
Sdr. Stationsvej 30
4200 Slagelse

Om Professionshøjskolen Absalon

Professionshøjskolen Absalon er en af Danmarks seks professionshøjskoler. Absalon uddanner fremtidens lærere, pædagoger, sygeplejersker, ingeniører, socialrådgivere og mange flere. I Region Sjælland udbyder Absalon de fleste af regionens mellemlange videregående uddannelser - også kaldet professionsbacheloruddannelser. Deres uddannelser er tæt forbundet...

Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Sponsoreret