Om Professionshøjskolen Absalon

Professionshøjskolen Absalon er en af Danmarks seks professionshøjskoler. Absalon uddanner fremtidens lærere, pædagoger, sygeplejersker, ingeniører, socialrådgivere og mange flere.

I Region Sjælland udbyder Absalon de fleste af regionens mellemlange videregående uddannelser - også kaldet professionsbacheloruddannelser. Deres uddannelser er tæt forbundet med en praktisk virkelighed, fordi de er tæt knyttet til de professioner, de uddanner til - både gennem praktikordninger og i udviklingen af uddannelsernes indhold. Men også gennem praksisnær forskning, udvikling og videreuddannelse.

På en professionshøjskole bliver man professionel. Med alt, hvad der ligger af kompetence, forberedelse og faglighed i det begreb. Men man bliver også en god kollega, fordi man lærer i - og af - et tæt fællesskab.

Studieliv på Absalon

På Absalon vægter de det sociale miljø højt. Deres uddannelser og campusser er meget forskellige, men fælles for dem alle er, at de er fyldt med liv og stærke faglige og sociale studiemiljøer. Som studerende bliver du en del af livet på campus og er med til at forme og udvikle miljøet i tæt samarbejde med dine medstuderende og de ansatte.

Fakta

9.000 studerende på fuld tid

3.500 i efter- og videreuddannelse

800 medarbejdere

Vis alle uddannelser afholdt hos Professionshøjskolen Absalon

Uddannelser

Diplomuddannelser
HR og personale
Rekruttering Længde By Gennemsnit Pris
Diplomuddannelse i beskæftigelse Slagelse
Håndværk, industri og teknik
Produktion og fremstilling
Diplomuddannelsen i bioteknologi, procesteknologi og kemi Kalundborg
Kontor
Forvaltning / Offentlig forvaltning
Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration Slagelse
Kost og ernæring
Den ernæringsfaglige diplomuddannelse 1 år Næstved
Kunst og design
Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge Slagelse
Ledelse og organisation
Diplomuddannelsen i ledelse Flere byer (4)
Ledelse i praksis
Diplomuddannelse i skoleledelse 2,5 år Flere byer (2)
Pædagogik
Den pædagogiske diplomuddannelse 1 år Flere byer (3)
Pædagogik i erhvervslivet
Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Roskilde
Social og sundhed
Den sociale diplomuddannelse Roskilde
Den sundhedsfaglige diplomuddannelse Flere byer (2)
Specialuddannelse i borgernær sygepleje 1 år Næstved 46.000 DKK
Uddannelse til akutsygeplejerske Holbæk
Vejledning
Diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Roskilde
Akademiuddannelser
Jura
Offentlig ret, miljø og udbud
Akademiuddannelse i socialt arbejde Flere byer (2)
Kontor
Forvaltning / Offentlig forvaltning
Akademiuddannelse i offentlig forvaltning og administration Roskilde
Vejledning
Akademiuddannelse i beskæftigelse Slagelse

Kontakt

Professionshøjskolen Absalon

Anders Larsensvej 5
4300 Holbæk

Telefon: (+45) 7248 1000


Evalueringer

Denne uddannelse er ikke blevet evalueret.