Viser 1-20 af 124
Sådan sorterer vi søgeresultater
Vil du vide mere om, hvordan vi sorterer vores resultater? Læs mere om, hvordan vi rangerer uddannelser i søgeresultaterne.
Viser 1-20 af 124
1
2
3
4
...
7

Er du interesseret i en pædagogisk uddannelse? 

På finduddannlse.dk kan du finde et bredt udvalg af kurser inden for pædagogik. Det kan være du gerne vil efteruddanne dig inden for anerkendende pædagogik eller pædagogisk udvikling. Du kan både finde kurser inden for pædagogik i erhvervslivet og formidling og læring, Og endelig kan du tage en diplomuddannelse inden for pædagogik.

Er du pædagog og søger du kompetenceudvikling inden for et bestemt felt? Her kan du læse lidt mere om de forskellige felter, hvor der er en række efteruddannelser og kurser. Vil du vide mere om en pædagogisk uddannelse, så kan du også finde mere information her nedenfor. 

Pædagogiske uddannelser - forskellige typer

 • Formidling og læring
 • Diplomuddannelser inden for pædagogik
 • Pædagogik i erhvervslivet

Pædagogik - læren om uddannelse

Vælg et at de mange kurser i pædagogik og bliv godt klædt på til at arbejde professionelt med pædagogikken inden for netop dit beskæftigelsesområde. Pædagogik er en videnskab og et samfundsvidenskabeligt fag, som kan oversættes som læren om uddannelse. Pædagogikken behandler bl.a. udviklingsmuligheder og livsvilkår for individ og samfund, hvor fokus ligger på hele individets livscyklus.

Pædagogik handler desuden om, den måde vi forstår kommunikative situationer på. En pædagogisk uddannelse kan således være relevant for alle, der på en eller anden måde beskæftiger sig med at informere og uddanne andre. De fleste af os er på en eller anden måde afhængige af, at forholde os til andre på en pædagogisk måde.

Pædagogisk uddannelse - anerkendende pædagogik

Anerkendende pædagogik er en bestemt måde at tilgå andre og opnå anerkendende relationer. Når man bruger anerkendende pædagogik i praksis, så handler det om at acceptere den enkeltes individuelle kvaliteter og specielle talenter. Det handler ikke om at alle skal være ens og kunne de samme ting, men nærmere om at værdsætte det som vi hver især er gode til. Her handler det om at komme med positivt medspil til andre frem for blot modspil.

Pædagogisk uddannelse

Pædagogik uddannelse - pædagogik i erhvervslivet

Spørgsmål som kan dukke op inden for pædagogik i erhvervslivet kan være relateret til, hvordan værdier og viden opstår, bevares og forandres mellem generationer, inden for grupper og hos individer. I arbejdslivet er vigtigheden af pædagogik blevet mere og mere betydningsfuld og fremtrædende.

Erhvervspædaogik eller organisationspsykologi

Erhvervspædagogik er oftest betegnet organisationspsykologi. Fokus er både på organisatorisk og personligt plan og handler om at opbygge menneskelige relationer. Evner til at indgå i dialog og samarbejde med personer med andre faglige baggrunde kan være afgørende i erhvervslivet. Derfor giver pædagogiske uddannelser om organisationspsykologi dig et solidt fundament for at arbejde med de pædagogiske og psykologiske processer i organisationer.

Formidling og læring - pædagogiske fag

Når du vælger at efteruddanne dig inden for formidling og læring, så er det typisk, fordi arbejde med at lære fra dig og formidle fagligt stof til enten børn eller voksne. Formidling er en vigtig del af de pædagogiske fag. Uden kendskab til denne del, så er det meget svært at formidle et fagligt stof, da du ikke har de rette redskaber til at gøre dette. Dette felt er også i konstant udvikling, da man hele tiden finder nye og bedre muligheder for at formidle og lære fra sig. I erhvervslivet anvender man tit det koncept, man kalder sidemandsoplæring.

Pædagogisk ledelse

Uddannelser i pædagogisk ledelse handler blandt andet om at lede med fokus på forandring og læring, og om ledelse som er pædagogisk i relation til voksenpædagogikkens metodik. Man refererer til at frigøre menneskers energi til udvikling og resultater i arbejdet.

Pædagogisk udvikling

Det er af stor betydning, at du som arbejder med formidling og læring konstant tænker på, hvordan undervisningen tilrettelægges, hvad du underviser i og hvorfor du underviser på den måde du gør. Det er derfor vigtigt hele tiden at have en videnskabelig platform og et kritisk syn på sin egen undervisning.

Måske du kunne tænke dig svar på følgende spørgsmål:

 • Hvordan skabes sociale fællesskaber?
 • Hvilke faktorer påvirker en voksens indlæringsevne?
 • Hvordan bruges anerkendende pædagogik i praksis?

Hvor finder jeg mit kursus i pædagogik?

Du finder pædagogik kurser i hele landet. Du kan blandt andet finde kurser i København, Aalborg, Århus og Odense.

FAQ

 • Som pædagog er der flere muligheder for at læse videre og specialisere sig yderligere inden for det pædagogiske område.

  Nogle af de muligheder, som er relevante for pædagoger, er:

  • Diplomuddannelse i pædagogisk psykologi
  • Diplomuddannelse i ledelse
  • Master i pædagogik
  • Master i specialpædagogik
 • Nogle af de stillinger, som en pædagogisk diplomuddannelse kan kvalificere dig til er:

  • Pædagogisk konsulent eller rådgiver
  • Pædagogisk leder eller institutionsleder
  • Faglig koordinator eller udviklingsmedarbejder
  • Mentor eller supervisor
  • Underviser eller lærer på voksenuddannelsesområdet
  • Specialpædagog eller inklusionspædagog
  • Job som konsulent eller projektleder i kommuner, organisationer eller virksomheder
Ønskeliste
Sådan kommer du videre

Find et kursus, du er interesseret i


Send en forespørgsel


Du bli'r kontaktet og får mere information af udbyderen