Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Den pædagogiske diplomuddannelse

Professionshøjskolen Absalon
Startdatoer
Roskilde
25-08-2022  
26-01-2023  
Vordingborg
26-08-2022  
26-01-2023  
Online
29-08-2022  

Kursusbeskrivelse

pædagog

Den pædagogiske diplomuddannelse

Har du interesse i at fordybe dig i særlige emner inden for dit fag, så er den pædagogiske diplomuddannelse en oplagt mulighed for dig!

Den pædagogiske diplomuddanelse er en professionsrettet og kompetencegivende uddannelse der giver dig et nyt blik på din praksis og faglighed

Uddannelsen er professionsrettet og kompetencegivende og giver dig nye kompetencer til at skabe udvikling og forandring i din praksis.

Læs mere >

Dit udbytte

Diplomuddannelsen kvalificerer dig til at varetage pædagogiske funktioner i bred forstand, både inden for offentlige institutioner og private virksomheder.

Det er en uddannelse, der har praksis som omdrejningspunkt. Koblingen mellem teori og praksis sigter på at kvalificere til at kunne analysere, reflektere og udvikle praksis inden for fx. undervisning, vejledning, formidling, læring, didaktik og social inklusion

Du lærer at forbinde teori, videnskabelig analyse og refleksion og at koble det til konkrete problemstillinger i din daglige pædagogiske praksis.

Uddannelsens opbygning

Den pædagogiske diplomuddannelse er opbygget i moduler, hvor hvert modul udgør en afgrænset enhed, der kan studeres selvstændigt. For at gennemføre en hel diplomuddannelse skal du gennemføre 6 moduler: af tre fagmoduler, to obligatoriske moduler samt et afgangsprojekt.

Uanset hvilken retning, du ønsker på din diplomuddannelse, skal de tre nedenstående obligatoriske moduler indgå i en fuld diplomuddannelse.

Der er ingen fastlagt rækkefølge for afvikling af modulerne, bortset fra, at afgangsprojektet afslutter uddannelsen.

Alle moduler kan også tages selvstændigt, hvis du ønsker at opkvalificere dig inden for et særligt fagområde.

Målgruppe

Uddannelsen er relevant for dig som er lærer, pædagog, sygeplejerske eller professionsbachelor. Den er også relevant for andre, der til daglig beskæftiger sig med pædagogiske og formidlingsmæssige opgaver. 

Har du en anden baggrund, har du mulighed for at søge en realkompetencevurdering.

Prøver

  • Du er ved optagelsen på et modul automatisk tilmeldt prøve/eksamen
  • Prøve-/eksamensform og krav er nærmere beskrevet i modulbeskrivelsen for det pågældende modul. Herunder, at den skriftlige opgave eller dit oplæg til mundtlig prøve/eksamen afleveres senest på det tidspunkt, som er fastsat for det enkelte modul.
  • Opgaven skal afleveres elektronisk i WISEflow som én samlet opgave i pdf-format efter de retningslinjer, der er angivet for det enkelte modul.
  • Du vil modtage yderligere information i forbindelse med studiestart.

Læs mere >

Adgangskrav

  • En adgangsgivende uddannelse svarende til en kort eller mellemlang videregående uddannelse.
  • 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Opfylder du ikke de formelle adgangskrav, kan du søge om at blive realkompetencevurderet 

Om udbyderen

Om Professionshøjskolen Absalon

Professionshøjskolen Absalon er en af Danmarks seks professionshøjskoler. Absalon uddanner fremtidens lærere, pædagoger, sygeplejersker, ingeniører, socialrådgivere og mange flere. I Region Sjælland udbyder Absalon de fleste af regionens mellemlange videregående uddannelser - også kaldet professionsbacheloruddannelser. Deres uddannelser er tæt forbundet...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Kontaktinfo

Professionshøjskolen Absalon

Trekroner Forskerpark 4
4000 Roskilde

Telefon: (+45) 7248 1000


Evalueringer
Denne uddannelse er ikke blevet evalueret.