1-årig Metakognitiv Mind Terapeut

MIND INSTITUTE
Kursus
24 Lektioner
Dansk
Startdatoer
København
07-09-2023  
45.000 DKK
12-09-2024  
50.000 DKK
Online
08-01-2024  
45.000 DKK
14/03/23 - Udsolgt  (Dansk)
37.500 DKK

Fremragende Kundekontakt


Denne udbyder er blevet anerkendt af os for at have fremragende kundekontakt. 

Vores anerkendelse er givet til de udbydere, der er gode og hurtige til at række ud, efter de har modtaget en forespørgsel.

Kursusbeskrivelse

to kvinder

1-årig Mind Terapeut uddannelse

Vores 1-årige Mind Terapeut uddannelse består af en grunduddannelse i metakognitiv terapi og suppleres med 3 overbygninger indenfor adfærds- og vanecoaching, præstations- og performance coaching og mere eksistentielle emner i forhold til det at være menneske. Herigennem får du alle værktøjerne til at arbejde hele vejen rundt om et menneskes problemstillinger - med afsæt i metakognitiv terapi, viden om vaner, adfærd, motivationspsykologi samt viden om nervesystemet.

Af hensyn til kvaliteten af den undervisning, du modtager, har vi højst 14 på vores uddannelseshold, så du får det optimale ud af din undervisning.

USP'er

Dit udbytte

Med en 1-årig Mind Terapeut uddannelse kan du gå mange veje. Du kan eksempelvis arbejde selvstændigt indenfor egen praksis som eksempelvis behandler, terapeut eller coach med klienter.

Er du social- og sundhedsassistent eller sygeplejerske kan du bruge uddannelsen i dit arbejde med forskellige grader af psykisk og fysisk mistrivsel. Værktøjerne kan også bruges i dit arbejde som pædagog, lærer eller mentor til at forbedre udvikling og læring indenfor formidling og uddannelse. 

Sidst bliver du også klogere på værktøjer, som kan forbedre trivslen på arbejdspladsen inden for HR og ledelse. Hertil vil du kunne arbejde med at forebygge stress, fremme trivslen samt nedsætte sygefraværet.

Du får værktøjerne til at arbejde med: 

✔️ Problematikker som stress, angst, spiseforstyrrelser, depression, OCD og manglende livslyst.

✔️ Hvordan man kan forbedre sin performance mentalt såvel som fysisk eksempelvis ved eksamener i high performance miljøer, sport eller job interviews.

✔️ At håndtere samt ændre vaner fx hos mennesker med spiseforstyrrelser, adfærdsproblematikker, misbrug og uønskede vaner.

✔️ Eksistentiel coaching gennem viden om nervesystemet samt sammenhæng mellem krop og sind.

Uddannelsens forløb

Uddannelsen er opdelt i 24 moduler á 6 timer, som afholdes hver 14. dag, 48 timers selvstudie/gruppearbejde samt 52 timers selvterapi. Dette udgør sammenlagt 248 timers uddannelse, forberedelse og selvterapi fordelt over 1 år. 

Mellem hver undervisningsgang skal du dagligt bruge redskaberne i ca. 10-15 minutter samt øve caseformuleringen på andre for at kunne gå til eksamen, så du selv opnår den fulde effekt og forståelse af værktøjerne og modellen, inden du er færdiguddannet.

Du kan løbende implementere de afsluttede moduler i din praksis / virksomhed eller på din arbejdsplads, og vi tilbyder også både 1:1- og gruppesupervision mellem modulerne. 

Målgruppe

Mind terapeut uddannelsen henvender sig til personer der ønsker at skabe mental trivsel i mennesker. Nedenfor kan du se eksempler på målgrupper. Kontakt os gerne, såfremt du er i tvivl og har afklarende spørgsmål.

Sundhedsfagligt personale

Som ansat i sundhedssektoren møder du meget tit mennesker og pårørende som af den ene eller anden årsag står i en svær situation. Som Mind terapeut, vil du være i besiddelse af konkrete værktøjer og et håndgribeligt dialogredskab, der støtter, lindrer og fremmer mental trivsel. Den mentale trivsel bidrager til at skabe optimale vilkår for den heling eller stabilisering, for den enkelte borger.  

Socialfagligt personale

Som ansat indenfor det socialfaglige område arbejder, støtter og vejleder du ofte mennesker, som har forskellige grader af psykisk og fysisk mistrivsel. Som Mind terapeut, mestrer du et terapeutisk redskab, der forandrer, udvikler og støtter. De redskaber, skabeloner og modeller du får kendskab til er let overførbare til praksis. 

Pædagog / lærer / mentor

Som ansat indenfor formidling og uddannelse, møder du børn, unge og voksne, der til tider har svære vilkår og udfordringer i livet. Som Mind terapeut vil du kunne inspirere og vejlede i mestringsstrategier, der er bæredygtige for den enkelte, og som kan skabe gode vilkår for udvikling og læring på den lange bane.

Coach / terapeut / psykolog / psykoterapeut

Som psykologisk fagperson møder du mennesker, der søger udvikling og behandling grundet mental ubalance i livet. Som Mind terapeut vil du få effektive værktøjer, der er et særdeles stærkt og virkningsfuldt supplement med konkrete værktøjer.

HR og Ledelse

Når du arbejder med HR og/eller ledelse, møder du ofte mennesker, som udvikler stress og oplever nedsat trivsel på arbejdspladsen. Som Mind terapeut vil du både være i stand til at forebygge stress, fremme trivslen samt nedsætte sygefraværet. 

Eksamen og diplom

Man certificeres i Mind modellen ved at udføre en virkelighedsnær coaching session.
Eksamen har en varighed på ca 50-60 minutter. Den øvrige del af dagen har man rollen som observatør og giver feedback.

Pris

Betaling kan foregå på 2 måder.

Betalingen kan deles op i 7 rater. Første betaling skal ske samme dag som tilmeldigen sker, og de øvrige 6 rater skal forfalde den første i måneden de kommende måneder.

Derudover kan du arrangere en bruttolønsordning med din arbejdsgiver.

Inklusiv i prisen: 

  • Til uddannelsen modtager du 4 e-bøger udarbejdet af institutlederne, der understøtter din læringsproces, så du sikres et optimalt udbytte under hele uddannelsen.
  • Forplejning i form af morgenmad, frokost og eftermiddagssnacks på uddannelsen. Udover dette, vil der selvfølgelig også være the, kaffe, vand og frugt hele dagen.

OBS: Du har mulighed for at få merit for Meta Mind Coach uddannelsen, hvis du har taget uddannelsen hos os. 

Om udbyderen

Uddannelser med evidensbaserede værktøjer

Vi ønsker at videregive evidensbaserede og bæredygtige værktøjer til fagpersoner, medarbejdere og virksomheder, så vi sammen kan skabe mere mental- og fysisk trivsel. Vi tror på at det øger livskvaliteten og resiliensen i det enkelte menneske. Derfor arbejder vi målrettet,...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Få information

Få svar på dine spørgsmål om 1-årig Metakognitiv Mind Terapeut
Den kursusansvarlige vil kontakte dig
Ingen omkostninger eller forpligtigelser

Kontaktinfo

MIND INSTITUTE

Store Kirkestræde 3
1073 København K

Mobil 42 42 74 11

Få information

Udfyld formularen for mere information om 1-årig Metakognitiv Mind Terapeut

Tilmeld dig finduddannelse.dk's nyhedsbrev!
Evalueringer
Denne uddannelse er ikke blevet evalueret.