Diplomuddannelser

Uddannelse til akutsygeplejerske

Længde
1-3 år
Næste startdato
Kontakt for opstart Se detaljer
Uddannelsens hjemmeside
Heltid/deltid
Heltid/deltid
Uddannelsesform
Holdundervisning
Længde
1-3 år
Næste startdato
Kontakt for opstart Se detaljer
Uddannelsens hjemmeside
Heltid/deltid
Heltid/deltid
Uddannelsesform
Holdundervisning
Vil du vide mere?

Startdato

1 tilgængelig startdato

Kontakt for opstart

 • Holdundervisning
 • Holbæk

Kursusbeskrivelse

akutsygeplejerske

Uddannelse til akutsygeplejerske

Uddannelsen til akutsygeplejerske er en tværregional uddannelse, der skal medvirke til, at sygeplejerskerne i akutafdelinger og akutmodtagelser har relevante kompetencer til at varetage patientbehandling på et højt niveau.

Desuden skal uddannelsen understøtte organiseringen i akutmodtagelserne.

Uddannelsen kan løbende tilpasses behovet for kompetencer i akutmodtagelserne, så uddannelsen hele tiden matcher behovet i akutmodtagelserne/regionerne.

Akutsygeplejerskens kompetencer hviler på gennemførelsen af minimum tre uddannelsesmoduler, et basismodul, et eller flere fagmoduler og et afslutningsmodul.

Gennemførelsen af akutuddannelsen giver retten til stillingsbetegnelsen: Akutsygeplejerske.

Læs mere >

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen i akutsygepleje er modulopbygget med et Basismodul i akutsygepleje beregnet for de mange/alle på afdelinger, der modtager akutte patienter samt med fagmoduler beregnet for sygeplejersker, der skal varetage særlige eller mere specialiserede funktioner f.eks. triage eller behandlersygeplejersker.

Uddannelsen er struktureret således, at basismodulet gennemføres først, hvorefter det er muligt at bygge ovenpå med et fagmodul og evt. afslutningsmodulet.

Da uddannelsen er fleksibelt opbygget, er det er muligt fx kun at gennemføre basismodulet eller at udbygge med et enkelt eller flere fagmoduler ovenpå basismodulet.

Der skal gennemføres minimum tre uddannelsesmoduler (Basismodul, mindst et fagmodul og afslutningsmodul) for at gennemføre hele uddannelsen som akutsygeplejerske. Den samlede uddannelse skal færdiggøres inden for 5 år.

Dit udbytte

Akutsygeplejersken kan efter endt uddannelse:

 • varetage sygeplejemæssige opgaver på et kompetent niveau både fagligt og praktisk af de mest komplekse patientsituationer
 • varetage superviserende opgaver i forhold til kolleger
 • vejlede sygeplejersker der er i gang med andre moduler i akutsygepleje
 • formidle sin viden og erfaringer med udgangspunkt i klinisk erfaringer og relevant litteratur og forskningsresultater
 • analysere og reflektere kritisk over akutte patientforløb ud fra situationen, egne klinisk erfaring og viden
 • medvirke til kvalitetsudvikling af klinisk praksis
 • have medansvar for teamsamarbejde, triage og øvrige arbejdsgange på en akutafdeling
 • indgå i ledelsesansvar for flow og patientforløb i afdelingen
 • sikre efterlevelse af forløbsplaner ud fra viden om, hvordan patienten kommer videre i forløbet ”i huset” og til primærsektoren
 • deltage i udviklingen og implementeringsprocesser

Målgruppe

Sygeplejersker i akutafdelinger og akutmodtagelser, som ønsker relevante kompetencer til at varetage patientbehandling på et højt niveau.

Eksamen og diplom

Uddannelsen afsluttes med et afslutningsmodul rettet mod koordinering, samarbejde og kvalitetsudvikling.

Professionshøjskolen Absalon
Anders Larsensvej 5
4300 Holbæk

Om Professionshøjskolen Absalon

Professionshøjskolen Absalon er en af Danmarks seks professionshøjskoler. Absalon uddanner fremtidens lærere, pædagoger, sygeplejersker, ingeniører, socialrådgivere og mange flere. I Region Sjælland udbyder Absalon de fleste af regionens mellemlange videregående uddannelser - også kaldet professionsbacheloruddannelser. Deres uddannelser er tæt forbundet...

Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Sponsoreret