Diplomuddannelser
Ingen anmeldelser

Diplomuddannelse i Idræt, krop og bevægelse

Længde
Mellem 1 og 3 år
Næste startdato
Kontakt for information (+2 startdatoer)
Uddannelsesform
Holdundervisning
Længde
Mellem 1 og 3 år
Næste startdato
Kontakt for information (+2 startdatoer)
Uddannelsesform
Holdundervisning
Få mere information om kurset

Diplomuddannelse i Idræt, krop og bevægelse

Kvalificer du dig til at arbejde med idræt og bevægelse

Med den pædagogiske diplomuddannelse i Idræt, krop og bevægelse kvalificerer du dig til at arbejde med idræt og bevægelse i det pædagogiske arbejde. Uddannelsen giver dig indsigt i idrættens betydning inden for sundhed, kultur, uddannelse og pædagogisk arbejde. Du får kompetencer til at arbejde idrætspædagogisk med forskellige målgrupper og i forskellige miljøer. 


Dit udbytte af diplomuddannelsen i Idræt, krop og bevægelse

Med denne diplomuddannelse opnår du:

  • Stor indsigt i motorisk udvikling, kropslig læring, sundhed, friluftsliv, bevægelse og kommunikation 
  • Læring i forhold til at kunne målrette, planlægge og evaluere idræts- og bevægelsesaktiviteter med konkrete målgrupper
  • Mulighed for at arbejde med undervisningsopgaver i blandt andet dag- og døgninstitutioner, udddannelsessektoren, social- og sundhedssektoren, det private arbejdsmarked og i kultur og samfundsudvikling


Indhold på diplomuddannelsen

Uddannelsen er en Pædagogisk diplomuddannelse, som omfatter 60 ECTS og består af fem moduler (to obligatoriske og tre valgfrie) samt et afgangsprojekt. 

Uddannelsen kan gennemføres på deltid over maksimalt seks år.

På uddannelsen skal du have følgende fag:

Fag

Obligatoriske moduler (samlet 15 ECTS)

  • Pædagogisk viden og forskning(10 ECTS) 
  • Undersøgelse af pædagogisk praksis(5 ECTS) 

Tre valgfrie moduler (samlet 30 ECTS)

  • Motorisk udvikling og kropslig læring(10 ECTS)

Moduler svarende til maksimalt 10 ECTS-point kan vælges fra rækken af de fælles valgfrie moduler, fra andre pædagogiske uddannelsesretninger eller fra andre diplomfagområder, med mindre andet er anført under den enkelte uddannelsesretning.

Uddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt. 

Vores Akademi og diplomuddannelser tager 3 år på deltid – et år på fuldtid

Startdato

Vælg mellem 2 startdatoer

Kontakt for information

  • Holdundervisning
  • Odense

Kontakt for information

  • Holdundervisning
  • Vejle

Målgruppe

Uddannelsen er målrettet dig, som er lærer, pædagog, idrætstræner eller andet og gerne vil udvikle din viden om idræt i det pædagogiske arbejde. 

Adgangskrav

Adgang til uddannelsen er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant akademiuddannelse gennemført som et fleksibelt forløb eller et regulert forløb. 

Herudover mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter din uddannelse. 

Der er også mulighed for realkompetencevurdering (RKV).

Eksamen og diplom

Afgangsprojektet på den pædagogiske diplomuddannelsen i Idræt, krop og bevægelse består af 15 ECTS-point. Modulet afslutter uddannelsen og skal dokumentere, at uddannelsens mål for læringsudbytte er opnået. 

Afgangsprojektet kan udarbejdes alene eller i gruppe på op til tre studerende, som kan vælge at gå til prøve sammen. Hvis den skriftlige del af projektet er udarbejdet i en gruppe, kan den studerende vælge mellem at gå til den mundtlige prøve individuelt eller i gruppen.

Pris

Prisen for en fuld diplomuddannelse ligger mellem 60.000 og 85.000 kr.
Du betaler hvert modul for sig, og den samlede pris afhænger af de moduler, du vælger.

Jeg vil gerne kontaktes af den kursusansvarlige - uforpligtende

Få information

Få svar på dine spørgsmål om Diplomuddannelse i Idræt, krop og bevægelse
Den kursusansvarlige vil kontakte dig
Ingen omkostninger eller forpligtigelser
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
Niels Bohrs Allé 1
5230 Odense M

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har dækningsområde i Trekantområdet og Fyn med øer med et bredt udvalg af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser for studerende, der vil tage fuldtidsuddannelser. UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole tilbyder også akademi- og diplomuddannelser til dig, der er i arbejde...

Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Sponsoreret