Akademiuddannelse i offentlig forvaltning og administration

Professionshøjskolen Absalon
1-3 år
Heltid/deltid
Akademiuddannelser
Roskilde
Startdato: Kontakt for opstart - Roskilde

Kursusbeskrivelse

offentlig forvaltning

Akademiuddannelse i offentlig forvaltning og administration

En akademiuddannelse i offentlig forvaltning og administration giver et bredt vidensfundament om opgaver og funktioner inden for offentlig forvaltning og administration og konkret forståelse for arbejdet med sagsbehandling, organisationsudvikling og økonomi.

Dit udbytte

Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og adminstration giver dig:

 • Bred og alsidig viden om funktioner og opgaver inden for administration og offentlig forvaltning, herunder sagsbehandling, organisationspsykologi og økonomi
 • Kompetencer til at varetage forskellige funktioner og situationer inden for administration og offentlig forvaltning
 • Viden om centrale teorier og metoder inden for det samfundsfaglige og juridiske område
 • Adgang til en diplomuddannelse

Uddannelsens opbygning

For at gennemføre uddannelsen skal du læse:

 • 2 obligatoriske moduler
 • 3 valgfrie moduler
 • 1 afgangsprojekt

Hvert modul er normeret til 10 ECTS point, og læser du alle 6 moduler, har du i alt læst 60 ECTS og får en akademigrad AU i Offentlig administration og forvaltning, som bl.a. er adgangsgivende til flere diplomuddannelser.

Alle moduler samt afgangsprojekt afsluttes med eksamen.

Målgruppe

Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration er for dig, der er administrativ medarbejder i offentlige forvaltninger og institutioner i kommuner, regioner og i staten.

Prøver

Alle moduler samt afgangsprojekt afsluttes med eksamen.

 • Du er ved optagelsen på et modul automatisk tilmeldt prøve/eksamen
 • Prøve-/eksamensform og krav er nærmere beskrevet i modulbeskrivelsen for det pågældende modul. Herunder, at den skriftlige opgave eller dit oplæg til mundtlig prøve/eksamen afleveres senest på det tidspunkt, som er fastsat for det enkelte modul.
 • Opgaven skal afleveres elektronisk i WISEflow som én samlet opgave i pdf-format efter de retningslinjer, der er angivet for det enkelte modul.
 • Du vil modtage yderligere information i forbindelse med studiestart.

Læs mere >

Om udbyderen

Om Professionshøjskolen Absalon

Professionshøjskolen Absalon er en af Danmarks seks professionshøjskoler. Absalon uddanner fremtidens lærere, pædagoger, sygeplejersker, ingeniører, socialrådgivere og mange flere. I Region Sjælland udbyder Absalon de fleste af regionens mellemlange videregående uddannelser - også kaldet professionsbacheloruddannelser. Deres uddannelser er tæt forbundet...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Kontaktinfo

Professionshøjskolen Absalon

Trekroner Forskerpark 4
4000 Roskilde

Telefon: (+45) 7248 1000

Evalueringer
Denne uddannelse er ikke blevet evalueret.