Diplomuddannelser
Ingen anmeldelser

Den sundhedsfaglige diplomuddannelse

Professionshøjskolen Absalon, i Næstved (+1 lokationer)
Længde
2 obligatoriske moduler
Næste startdato
Kontakt for opstart (+2 startdatoer)
Heltid/deltid
Heltid/deltid
Uddannelsesform
Holdundervisning
Længde
2 obligatoriske moduler
Næste startdato
Kontakt for opstart (+2 startdatoer)
Heltid/deltid
Heltid/deltid
Uddannelsesform
Holdundervisning
Vil du vide mere?

Kursusbeskrivelse

Sundhedsfag

Den sundhedsfaglige diplomuddannelse

Den sundhedsfaglige diplomuddannelse er en erhvervsrettet videregående uddannelse, der styrker din evne til at arbejde analytisk og kritisk.

Formålet med sundhedsfaglig diplomuddannelse er at kvalificere dig til selvstændigt at varetage specialiserede funktioner og udviklingsorienterede opgaver af høj kompleksitet inden for den sundhedsfaglige praksis samt videreudvikle din egen praksis gennem anvendelse af forskningsbaseret teori og metode.

Når du har gennemført en sundhedsfaglig diplomuddannelse, får du ret til at anvende betegnelsen Diplom i Sundhedsfag med den engelske titel Diploma of Health.

Dit udbytte

 • Du får kompetencer til at varetage komplekse sundhedsfaglige funktioner i såvel offentlige som private virksomheder
 • Du bliver i stand til at være med til at fremme det tværfaglige samarbejde i sundhedssektoren
 • Du får de nødvendige forudsætninger for eventuel videreuddannelse

Læs mere >

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen, der er modulopbygget, er på i alt 60 ECTS-point og gennemføres på et niveau svarende til niveauet på de mellemlange videregående uddannelser. 

Du vælger selv, om du vil gennemføre uddannelsen på fuldtid eller på deltid.

Uddannelsen er opdelt i uddannelsesretninger, men kan også gennemføres uden valg af uddannelsesretning.

Uddannelsen består af 2 obligatoriske moduler på i alt 15 ECTS-point, som konstituerer uddannelsen, et antal valgfrie moduler på 5 eller 10 ECTS-point samt et afgangsprojekt på 15 ECTS-point, der afslutter uddannelsen. Uddannelsen er opdelt i uddannelsesretninger, men kan også gennemføres uden valg af uddannelsesretning.

Tag en sundhedsfaglig diplomuddannelse sideløbende med dit arbejde

Sundhedssektoren er en travl arbejdsplads, hvor mulighederne for at uddanne sig kan være en udfordring.

Absalon planlægger deres udbud ud fra de vilkår, der eksisterer i sundhedsvæsenet,  så du har mulighed for at uddanne dig, samtidig med at du går på arbejde.

Startdato

Vælg mellem 2 startdatoer

Kontakt for opstart

 • Holdundervisning
 • Holbæk

Kontakt for opstart

 • Holdundervisning
 • Næstved

Målgruppe

Den sundhedsfaglige diplomuddannelse er for dig, der arbejder inden for sundhed og forebyggelse.

Prøver

 • Du er ved optagelsen på et modul automatisk tilmeldt prøve/eksamen
 • Prøve-/eksamensform og krav er nærmere beskrevet i modulbeskrivelsen for det pågældende modul. Herunder, at den skriftlige opgave eller dit oplæg til mundtlig prøve/eksamen afleveres senest på det tidspunkt, som er fastsat for det enkelte modul.
 • Opgaven skal afleveres elektronisk i WISEflow som én samlet opgave i pdf-format efter de retningslinjer, der er angivet for det enkelte modul.
 • Du vil modtage yderligere information i forbindelse med studiestart.

Adgangskrav

 • En adgangsgivende uddannelse svarende til en kort eller mellemlang videregående uddannelse.
 • 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Opfylder du ikke de formelle adgangskrav, kan du søge om at blive realkompetencevurderet.

Professionshøjskolen Absalon
Anders Larsensvej 5
4300 Holbæk

Om Professionshøjskolen Absalon

Professionshøjskolen Absalon er en af Danmarks seks professionshøjskoler. Absalon uddanner fremtidens lærere, pædagoger, sygeplejersker, ingeniører, socialrådgivere og mange flere. I Region Sjælland udbyder Absalon de fleste af regionens mellemlange videregående uddannelser - også kaldet professionsbacheloruddannelser. Deres uddannelser er tæt forbundet...

Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Sponsoreret