Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik

Professionshøjskolen Absalon
Startdatoer
Roskilde
01-08-2022  
09-02-2023  

Kursusbeskrivelse

Erhvervspædagogik

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik

Fremtidens erhvervsskole fordrer en udvidet forståelse af samarbejdet mellem skolens aktører – et samarbejde, hvor erhvervsskolens undervisere må trække på både faglig indsigt og innovativ didaktisk kompetence.

Uddannelsen i Erhvervspædagogik giver dig kompetencer til at fungere som underviser, vejleder og formidler på erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser. Du lærer at tilrettelægge og organisere undervisning, men også deltage i didaktisk udvikling.

Du bliver rustet til at tænke innovativt i forhold til opgaveløsning samt at medtænke innovation i et erhvervsskoleperspektiv.

Læs mere >

Dit udbytte

På diplomuddannelsen i erhvervspædagogik udvikler du din undervisning med udgangspunkt i din egen praksis. Du opbygger teoretisk og metodisk viden, der kobles til konkrete afprøvninger i din egen undervisning.

Du lærer at selvstændigt varetage pædagogiske funktioner som at planlægge, organisere, udvikle og realisere opgaver indenfor undervisning, vejledning, formidling, læring, didaktik og social inklusion samt at udvikle din egen praksis i relation til erhvervs- og arbejdsmarkedsområdet.

Uddannelsens opbygning

Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik er opbygget i moduler, hvor hvert modul udgør en afgrænset enhed, der kan studeres selvstændigt. For at gennemføre en hel diplomuddannelse skal du gennemføre 6 moduler (60 ECTS-point), som svarer til et 1-årigt fuldtidsstudie.

Uddannelsen kan tilrettelægges på forskellige måder alt efter, hvad der passer dig bedst, men hele uddannelsen skal være færdiggjort inden for 6 år.

Målgruppe

Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik henvender sig primært til undervisere, mentorer, udviklingskonsulenter samt ledere inden for erhvervsuddannelsesområdet.

Derudover er uddannelsen relevant for undervisere ved produktionsskolerne og AMU-centrene samt for medarbejdere i kommuner og region, som arbejder med unge samt marginaliserede unge og voksne.

Endvidere kan enkelte moduler være relevante for lærere ved 10. klassecentrene samt være et supplement til folkeskolelærere, som enten er i beskæftigelse eller gerne vil undervise i erhvervsskoleområdet.

Prøver

Forudsætningen for at afslutte afgangsprojektet er, at uddannelsens øvrige moduler er bestået. Efter at have bestået afgangsprojektet vil den studerende modtage bevis for gennemført Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik.

  • Du er ved optagelsen på et modul automatisk tilmeldt prøve/eksamen
  • Prøve-/eksamensform og krav er nærmere beskrevet i modulbeskrivelsen for det pågældende modul. Herunder, at den skriftlige opgave eller dit oplæg til mundtlig prøve/eksamen afleveres senest på det tidspunkt, som er fastsat for det enkelte modul.
  • Opgaven skal afleveres elektronisk i WISEflow som én samlet opgave i pdf-format efter de retningslinjer, der er angivet for det enkelte modul.
  • Du vil modtage yderligere information i forbindelse med studiestart.

Læs mere >

Adgangskrav

  • En adgangsgivende uddannelse svarende til en kort eller mellemlang videregående uddannelse.
  • 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Opfylder du ikke de formelle adgangskrav, kan du søge om at blive realkompetencevurderet. 

Om udbyderen

Om Professionshøjskolen Absalon

Professionshøjskolen Absalon er en af Danmarks seks professionshøjskoler. Absalon uddanner fremtidens lærere, pædagoger, sygeplejersker, ingeniører, socialrådgivere og mange flere. I Region Sjælland udbyder Absalon de fleste af regionens mellemlange videregående uddannelser - også kaldet professionsbacheloruddannelser. Deres uddannelser er tæt forbundet...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Kontaktinfo

Professionshøjskolen Absalon

Trekroner Forskerpark 4
4000 Roskilde

Telefon: (+45) 7248 1000

Evalueringer
Denne uddannelse er ikke blevet evalueret.