Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge

Professionshøjskolen Absalon
1-3 år
Heltid
Diplomuddannelser
Slagelse
Startdato: Kontakt for opstart - Slagelse

Kursusbeskrivelse

kunst og kultur

Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge

Bliv klædt på til en mangfoldighed af visuelle og digitale formidlingsformer som fortælling, events, udstilling, rollespil, dialoger og performance.

Vil du udvikle dine kompetencer i formidling af kunst og kultur for børn og unge inden for forskellige kunst- og kulturretninger, så er denne diplomuddannelse for dig!

Dit udbytte

 • Du får kompetencer til at udvikle din egen formidlingspraksis og kompetencer til at skabe et engagerende og kreativt rum inden for dit eget faglige område.
 • Du får ny viden og metoder relateret til arbejdet med professionel formidlingspraksis i arbejdet med børn og unge.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen er opbygget i moduler, hvor hvert modul udgør en afgrænset enhed, der kan studeres selvstændigt. For at gennemføre en hel diplomuddannelse skal du gennemføre 6 moduler (60 ECTS-point), som svarer til et 1-årigt fuldtidsstudie.

Hvis du ønsker at tage en hel diplomuddannelse, skal du gennemføre:

 • Tre obligatoriske moduler (25 ECTS-point)
 • To valgfrie moduler (20  ECTS-point) 
 • Et  afgangsprojekt (15 ECTS-point)

De obligatoriske moduler og valgmodulerne skal alle gennemføres og bestås før eksamen på afgangsprojektet.

Målgruppe

Du kommer måske med en baggrund som konsulent, pædagog, museumsformidler, kulturformidler i folkekirken, kunstner eller med en helt anden faglig baggrund.

Diplomuddannelsen er netop tilrettelagt på en måde, hvor du vil få mulighed for at sætte din særlige faglighed i spil sammen med dine medstuderende.

Eksamen og diplom

 • Du er ved optagelsen på et modul automatisk tilmeldt prøve/eksamen
 • Prøve-/eksamensform og krav er nærmere beskrevet i modulbeskrivelsen for det pågældende modul. Herunder, at den skriftlige opgave eller dit oplæg til mundtlig prøve/eksamen afleveres senest på det tidspunkt, som er fastsat for det enkelte modul.
 • Opgaven skal afleveres elektronisk i WISEflow som én samlet opgave i pdf-format efter de retningslinjer, der er angivet for det enkelte modul.
 • Du vil modtage yderligere information i forbindelse med studiestart.

Læs mere >

Adgangskrav

 • En adgangsgivende uddannelse svarende til en kort eller mellemlang videregående uddannelse.
 • 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Opfylder du ikke de formelle adgangskrav, kan du søge om at blive realkompetencevurderet.

Om udbyderen

Om Professionshøjskolen Absalon

Professionshøjskolen Absalon er en af Danmarks seks professionshøjskoler. Absalon uddanner fremtidens lærere, pædagoger, sygeplejersker, ingeniører, socialrådgivere og mange flere. I Region Sjælland udbyder Absalon de fleste af regionens mellemlange videregående uddannelser - også kaldet professionsbacheloruddannelser. Deres uddannelser er tæt forbundet...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Kontaktinfo

Professionshøjskolen Absalon

Sdr. Stationsvej 30
4200 Slagelse

Telefon: (+45) 7248 1000

Evalueringer
Denne uddannelse er ikke blevet evalueret.