Akademiuddannelse i socialt arbejde

Professionshøjskolen Absalon
Startdatoer
Roskilde
Kontakt for opstart 
Slagelse
Kontakt for opstart 

Kursusbeskrivelse

 socialt arbejde

Akademiuddannelse i socialt arbejde

Formålet med Akademiuddannelsen i socialt arbejde er at kvalificere den studerende til at varetage funktioner i indsatsen for at forebygge og afhjælpe sociale problemer på grundlag af praksisnær faglig og metodisk viden. Det skal ske ved at give kompetencer til at anvende de mest centrale redskaber i socialt arbejde, viden om de teoretiske og metodiske perspektiver, de bygger på, og indsigt i den bredere baggrund, de kan ses i forhold til.

Uddannelsen er for dig, som gerne vil uddannes og specialiseres inden for det socialfaglige område!

Dit udbytte

Uddannelsen giver dig:

 • Kompetencer til at varetage lettere sagsbehandling og løse andre administrative opgaver i den sociale indsats
 • Kendskab til centrale retslige principper for myndighedsudøvere
 • Kendskab til redskaber til at handle og samarbejde inden for rammerne af socialt arbejde

Læs mere >

Uddannelsens opbygning

Akademiuddannelse i socialt arbejde består af seks moduler, hvoraf tre moduler er obligatoriske, to er valgmoduler og et er et obligatorisk afgangsprojekt. For at gennemføre uddannelsen skal du læse:

 • 3 obligatoriske moduler
 • 2 valgfrie moduler
 • 1 afgangsprojekt

Hvert modul er normeret til 10 ECTS point, og læser du alle 6 moduler, har du i alt læst 60 ECTS og får en akademigrad AU i Socialt arbejde, som bl.a. er adgangsgivende til flere diplomuddannelser.

Alle moduler samt afgangsprojekt afsluttes med eksamen.

Du vælger selv, om du vil læse enkelte moduler eller alle uddannelsens moduler.

Målgruppe

Akademiuddannelse i socialt arbejde henvender sig primært til ansatte på det socialfaglige område i kommuner, i regioner, inden for staten, i private organisationer, på bo- og opholdssteder eller i boligforeninger mv.

Du kan være sekretær i en kommune, medhjælper på et bosted, ansat i hjemmeplejen eller ejendomsfunktionær i et socialt boligbyggeri mv. Du skal måske varetage lettere sagsbehandlingsopgaver, eller skal være i daglig kontakt med borgere, pårørende eller beboere.

Prøver

Alle moduler samt afgangsprojekt afsluttes med eksamen.

 • Du er ved optagelsen på et modul automatisk tilmeldt prøve/eksamen
 • Prøve-/eksamensform og krav er nærmere beskrevet i modulbeskrivelsen for det pågældende modul. Herunder, at den skriftlige opgave eller dit oplæg til mundtlig prøve/eksamen afleveres senest på det tidspunkt, som er fastsat for det enkelte modul.
 • Opgaven skal afleveres elektronisk i WISEflow som én samlet opgave i pdf-format efter de retningslinjer, der er angivet for det enkelte modul.
 • Du vil modtage yderligere information i forbindelse med studiestart.

Læs mere >

Adgangskrav

For at blive optaget på en akademiuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 1. Relevant erhvervsuddannelse
 2. Relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 3. Gymnasial uddannelse
 4. Relevant uddannelse på mindst samme niveau som nr. 1-3

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Relevant erhvervserfaring, som er opnået sideløbende med en relevant erhvervsuddannelse, medregnes ved optagelse på akademiuddannelsen.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Om udbyderen

Om Professionshøjskolen Absalon

Professionshøjskolen Absalon er en af Danmarks seks professionshøjskoler. Absalon uddanner fremtidens lærere, pædagoger, sygeplejersker, ingeniører, socialrådgivere og mange flere. I Region Sjælland udbyder Absalon de fleste af regionens mellemlange videregående uddannelser - også kaldet professionsbacheloruddannelser. Deres uddannelser er tæt forbundet...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Kontaktinfo

Professionshøjskolen Absalon

Trekroner Forskerpark 4
4000 Roskilde

Telefon: (+45) 7248 1000


Evalueringer
Denne uddannelse er ikke blevet evalueret.