Diplomuddannelsen i bioteknologi, procesteknologi og kemi

Professionshøjskolen Absalon
1-3 år
Heltid/deltid
Diplomuddannelser
Kalundborg
Startdato: Kontakt for opstart - Kalundborg

Kursusbeskrivelse

bioteknologi

Diplomuddannelsen i bioteknologi, procesteknologi og kemi

Diplomuddannelsen i bioteknologi, procesteknologi og kemi er for dig, der gerne vil have ny viden om de metoder og den praksis, som benyttes inden for produktion og fermentering af fx lægemiddel, enzymer og anden bioteknologiske produkter, herunder kendskab til de systemer og apparater, der anvendes i procesindustrien.

Dit udbytte

 • Du lærer at kombinere viden om mikrobiologi og biokemi med teknologisk indsigt.
 • Du opnår  færdigheder i at analysere kemiske, bioteknologiske og procesteknologiske problemstillinger og komme med løsningsforslag. Du får også indsigt i eksperimentelt arbejde. Uddannelsen giver dig forudsætninger for at varetage opgaver med udvikling, kvalitetsstyring og optimering i procesindustrien.
 • Du udvikler din procesforståelse og kan være med, når virksomheden skal udvikle, kvalitetssikre og optimere procesanlæg til fremstilling af aktive biologiske ingredienser. Du får desuden indblik i kvalitetsstyring og i analysemetoder inden for forskning og udvikling. Ved at tage uddannelse på diplomniveau løfter du din eksisterende viden og kvalificerer dig til at løse nye opgaver på et højt fagligt niveau

Uddannelsens opbygning

Diplomuddannelsen i bioteknologi, procesteknologi og kemi er opbygget i moduler, hvor hvert modul udgør en afgrænset enhed, der kan studeres selvstændigt. For at gennemføre en hel diplomuddannelse skal du gennemføre 6 moduler (60 ECTS-point), som svarer til et 1-årigt fuldtidsstudie. De fleste tager dog uddannelsen på deltid over flere år. Din diplomuddannelse skal være afsluttet senest 6 år efter, den er påbegyndt. 

Hvis du ønsker at tage en hel diplomuddannelse, skal du gennemføre:

 • Tre obligatoriske moduler (i alt 15 ECTS)
 • Valgfrie moduler (i alt 30 ECTS) heraf kan 15 ECTS vælges uden for fagområdet, fx. kan du vælge fag inden for ledelse og projektledelse
 • Et afgangsprojekt (15 ECTS)

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til driftsoperatører, laboranter, laboratorie-, levnedsmiddel- og mejeriteknikere, bioanalytikere og ingeniører. Det kan være kemiingeniører, der vil opdatere deres viden, eller andre ingeniører, som har brug for viden på procesområdet. Desuden til biologer, som ønsker en mere teknisk profil.

Prøver

 • Du er ved optagelsen på et modul automatisk tilmeldt prøve/eksamen
 • Prøve-/eksamensform og krav er nærmere beskrevet i modulbeskrivelsen for det pågældende modul. Herunder, at den skriftlige opgave eller dit oplæg til mundtlig prøve/eksamen afleveres senest på det tidspunkt, som er fastsat for det enkelte modul.
 • Opgaven skal afleveres elektronisk i WISEflow som én samlet opgave i pdf-format efter de retningslinjer, der er angivet for det enkelte modul.
 • Du vil modtage yderligere information i forbindelse med studiestart.

Læs mere >

Pris

 • En adgangsgivende uddannelse svarende til en kort eller mellemlang videregående uddannelse.
 • 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Opfylder du ikke de formelle adgangskrav, kan du søge om at blive realkompetencevurderet. 

Om udbyderen

Om Professionshøjskolen Absalon

Professionshøjskolen Absalon er en af Danmarks seks professionshøjskoler. Absalon uddanner fremtidens lærere, pædagoger, sygeplejersker, ingeniører, socialrådgivere og mange flere. I Region Sjælland udbyder Absalon de fleste af regionens mellemlange videregående uddannelser - også kaldet professionsbacheloruddannelser. Deres uddannelser er tæt forbundet...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Kontaktinfo

Professionshøjskolen Absalon

Campus Kalundborg 4
4400 Kalundborg

Telefon: (+45) 7248 1000

Evalueringer
Denne uddannelse er ikke blevet evalueret.