Diplomuddannelser
Ingen anmeldelser

Den ernæringsfaglige diplomuddannelse

Længde
1 år
Heltid/deltid
Heltid/deltid
Længde
1 år
Heltid/deltid
Heltid/deltid
Vil du vide mere?

Kursusbeskrivelse

ernæring

Den ernæringsfaglige diplomuddannelse

Med en ernæringsfaglig diplomuddannelse får du indsigt i betydningen af kostens sammensætning og lærer at formidle de rette kostvaner til forskellige målgrupper.

Formålet med Ernæringsfaglig diplomuddannelse er at kvalificere den enkelte til selvstændigt at varetage højt kvalificerede funktioner og udviklingsorienterede opgaver af høj kompleksitet inden for den ernæringsfaglige felt samt videreudvikle egen praksis gennem anvendelse af forskningsbaseret teori og metode. Uddannelsens formål retter sig mod udvikling af enten specialistforståelse, et bredere/udvidet fagperspektiv og/eller nye faglige kompetencer.

Læs mere >

Dit udbytte

Med denne diplomuddannelse får du:

  • Viden om de biokemiske og fysiologiske processer, der sker, når kroppen omsætter fødevarer til energi og næringsstoffer og lærer også om sammenhængen mellem ernæring og sygdom.
  • Du lærer at  beskrive, analysere, kritisk vurdere, dokumentere og formidle praksisnære problemstillinger samt begrunde og formidle valgte handlemuligheder inden for sundhedsfremme og forebyggelse, der relaterer sig til udvikling af den ernæringsfaglige praksis
  • Du får kompetencer til at indgå i faglige som tværfaglige samarbejder

Uddannelsens opbygning

Den ernæringsfaglige diplomuddannelse er opbygget i moduler, hvor hvert modul udgør en afgrænset enhed, der kan studeres selvstændigt. For at gennemføre en hel diplomuddannelse skal du gennemføre 6 moduler (60 ECTS-point), som svarer til et 1-årigt fuldtidsstudie.

Hvert modul er en faglig afgrænset enhed, og du kan således vælge at studere et enkelt modul som led i din efteruddannelse.

Målgruppe

Den ernæringsfaglige diplomuddannelse henvender sig til alle med en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU) - fx ernærings- og husholdningsøkonomer, professionsbachelorer i ernæring og sundhed, sygeplejersker m.fl. 

Eksamen og diplom

De obligatoriske moduler og valgmodulerne skal alle gennemføres og bestås før eksamen på afgangsprojektet.

Adgangskrav

  • En adgangsgivende uddannelse svarende til en kort eller mellemlang videregående uddannelse.
  • 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Opfylder du ikke de formelle adgangskrav, kan du søge om at blive realkompetencevurderet.

Professionshøjskolen Absalon
Parkvej 190
4700 Næstved

Om Professionshøjskolen Absalon

Professionshøjskolen Absalon er en af Danmarks seks professionshøjskoler. Absalon uddanner fremtidens lærere, pædagoger, sygeplejersker, ingeniører, socialrådgivere og mange flere. I Region Sjælland udbyder Absalon de fleste af regionens mellemlange videregående uddannelser - også kaldet professionsbacheloruddannelser. Deres uddannelser er tæt forbundet...

Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Sponsoreret