Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration

Professionshøjskolen Absalon
Tre obligatoriske moduler
Heltid/deltid
Diplomuddannelser
Slagelse
Startdato: Kontakt for opstart - Slagelse

Kursusbeskrivelse

offentlig forvaltning

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration er en fleksibel videreuddannelse for administrative medarbejdere i den offentlige sektor.

Dit udbytte

 • Kompetencer, der kan løfte din opgaveløsning til et højere fagligt niveau, og du får sat din erhvervserfaring ind i en teoretisk sammenhæng
 • Du bliver i stand til at indgå i nye samarbejder, få nye arbejdsopgaver og se sammenhænge på en måde, du ikke kunne før
 • Du bliver i stand til selvstændigt at indgå i tværfaglige og tværsektorielle samarbejder
 • Du bliver i stand til at bidrage og medvirke til udviklingsaktiviteter i din organisation og i et tværfagligt perspektiv dokumentere disse aktiviteters effekt

Uddannelsens opbygning

Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administrationer opbygget i moduler, hvor hvert modul udgør en afgrænset enhed, der kan studeres selvstændigt. 

Diplomuddannelsen sammensættes af:

 • Tre obligatoriske moduler (25 ECTS)
 • En række valgfri moduler (20 ECTS)
 • Et afgangsprojekt (15 ECTS).

Tilsammen er diplomuddannelsen på 60 ECTS-point eller ét årsværk. 

Du kan vælge at begynde med et enkelt modul, som du selv vælger efter behov og interesse, og herefter bygge videre, når det passer dig. Et enkelt modul kan give dig nye redskaber i din værktøjskasse, men vil du have en hel diplomuddannelse, skal de obligatoriske moduler og afgangsprojektet indgå.

Målgruppe

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration henvender sig primært til administrative medarbejdere, heriblandt HK'ere og akademikere, som arbejder indenfor administration og forvaltning i det offentlige.

Eksamen og diplom

 • Du er ved optagelsen på et modul automatisk tilmeldt prøve/eksamen
 • Prøve-/eksamensform og krav er nærmere beskrevet i modulbeskrivelsen for det pågældende modul. Herunder, at den skriftlige opgave eller dit oplæg til mundtlig prøve/eksamen afleveres senest på det tidspunkt, som er fastsat for det enkelte modul.
 • Opgaven skal afleveres elektronisk i WISEflow som én samlet opgave i pdf-format efter de retningslinjer, der er angivet for det enkelte modul.
 • Du vil modtage yderligere information i forbindelse med studiestart.

Adgangskrav

 • En adgangsgivende uddannelse svarende til en kort eller mellemlang videregående uddannelse.
 • 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Opfylder du ikke de formelle adgangskrav, kan du søge om at blive realkompetencevurderet. 

Om udbyderen

Om Professionshøjskolen Absalon

Professionshøjskolen Absalon er en af Danmarks seks professionshøjskoler. Absalon uddanner fremtidens lærere, pædagoger, sygeplejersker, ingeniører, socialrådgivere og mange flere. I Region Sjælland udbyder Absalon de fleste af regionens mellemlange videregående uddannelser - også kaldet professionsbacheloruddannelser. Deres uddannelser er tæt forbundet...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Kontaktinfo

Professionshøjskolen Absalon

Sdr. Stationsvej 30
4200 Slagelse

Telefon: (+45) 7248 1000

Evalueringer
Denne uddannelse er ikke blevet evalueret.