Offentlig forvaltning

Investér i dine kompetencer

På denne side kan du finde et udvalg af kurser og uddannelse i offentlig forvaltning.
Du kan finde flere kurser i kategorierne, handel og økonomi eller koordinator/sekretær.
Viser 1-13 af 13
Sådan sorterer vi søgeresultater
Vil du vide mere om, hvordan vi sorterer vores resultater? Læs mere om, hvordan vi rangerer uddannelser i søgeresultaterne.
Viser 1-13 af 13

Uddan dig indenfor offentlig forvaltning 

Den offentlige sektor er en kompleks og spændende branche, hvor man arbejder med at realisere politiske mål ved at organisere aktiviteterne og bruge skattekronerne effektivt. Alt afhængig af din uddannelsesmæssige og erhversmæssige baggrund, kan være det næsten altid være fordelagtigt at tage et kursus eller en kortere uddannelse indenfor offentlig forvaltning for at forstå din rolle og varetage dine opgaver bedst muligt. De forskellige kurser og uddannelser vil naturligvis variere en smule i indhold, dog kan du med sikkerhed forvente at få enten grundlæggende eller opdateret viden omkring områder som statskundskab, organisationsteori, erhvervsøkonomi og jura.

Indhold i et kursus eller en uddannelse indenfor offentlig forvaltning

Mange offentlige arbejdsgivere forventer, at deres medarbejdere forstår de særlige forhold og regler, som forvaltningen arbejder under, hvorfor det er oplagt at holde sig opdateret og sørge for, at følge med i de senetse udviklinger. Med denne form for videreuddannelse styrker du altså dine uddannelsesmæssige kvalifikationer med administrativ viden og opnår dermed efterspurgte kompetencer. Igennem et kursus eller en uddannelse indenfor offentlig forvaltning lærer du at anvende relevante lovgivninger og de uskrevne forvaltningsretlige principper i dit arbejde med forvaltningsretlige problemstillinger. 

Følgende er blandt de områder der typisk afdækkes i et kursus eller en uddannelse indenfor offentlig forvaltning: 

 • Forvaltnings-, offentligheds- og persondataloven
 • Den juridiske metode i den offentlige sektor
 • Vurdering af problemstillinger i forholdt til forvaltningsret
 • Varetagelse af sagsbehandlingsopgaver
 • Formidling af interne og eksterne løsninger
 • Muligheder for kontrol af afgørelser
 • Indenfor organisatinsområdet lærer du bl.a. om klassiske teorier om bureaukrati og administration, herunder om identitet, ledelse, magt og strategi
 • Du får indsigt i nyeste tendenser inden for fx arbejdsmiljø og styring i den offentlige sektor
 • Viden om og brug af digitaliseringsværktøjer i det daglige arbejde
 • Færdigheder i at definere, analysere og diskutere praksisproblemstillinger fra egen og andres organisation

Dit udbytte af et kursus eller en uddannelse indenfor offentlig forvaltning

Efter endt kursus eller uddannelse indenfor offentlig forvaltning, kan du bl.a. sætte kryds ud fra følgende:

 • Du får praktiske færdigheder og teoretiske tilgange til økonomisk regnskab og økonomistyring
 • Du forstår hvordan finansielle rapporter produceres og bruges og formår også at analysere disse
 • Du evner at diskutere og analysere offentlige organisationer
 • Du opnår bred almen uddannelse indenfor offentlig forvaltning og får gode analytiske evner og evnen til selvstændigt at varetage kvalificerede opgaver
 • Langt de fleste kurser og uddannelser er oftest bygget op på et praksisnært element, hvilket er særligt efterspurgt på arbejdsmarkedet
 • Du får et stærkt fagligt netværk med de øvrige deltagere, hvilket skaber et godt netværk som er særligt brugbart indenfor branchen
 • Du evner at indgå i tværsektorielt samarbejde, understøtte et godt arbejdsmiljø og udføre korrekt sagsbehandling 

Adgangskrav

For at blive optaget på enkeltfag eller en akademiuddannelse kræves en af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse 
 • En relevant grunduddannelse for voksne
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som de tre førstnævnte

Derudover kræves minimum 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. 

OBS: Det er vigtigt at være opmærksom på, at adgangskravene kan variere alt efter udbyderen af kurset/uddannelsen, hvorfor du med fordel bør læse op på dette inden påbegyndelse. 

Fremtiden indenfor en karriere i offentlig forvaltning

Med et kursus eller uddannelse indenfor offentlig forvaltning, kan dine arbejdsmuligheder være rigtig gode. Jobtitlerne du potentielt kan favne er brede og varierede, heriblandt findes administrator, projektleder eller leder. Dit arbejdsmarked er indenfor offentlig administration, organisationer og virksomheder og kan være på både lokalt, nationalt eller internationalt niveau. Til sidst er det en branche med rigtig gode muligheder for videreuddannelse og udvikling. 

Ønskeliste
Sådan kommer du videre

Find et kursus, du er interesseret i


Send en forespørgsel


Du bli'r kontaktet og får mere information af udbyderen