Diplomuddannelser
Ingen anmeldelser

Diplomuddannelse i Offentlig forvaltning og administration

Længde
Mellem 1 og 3 år
Næste startdato
Kontakt for information (+2 startdatoer)
Uddannelsesform
Holdundervisning
Længde
Mellem 1 og 3 år
Næste startdato
Kontakt for information (+2 startdatoer)
Uddannelsesform
Holdundervisning
Få mere information om kurset

Diplomuddannelse i Offentlig forvaltning og administration

Få kompetencer til at arbejde med forvaltning og administration med en diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration

Bliv klædt på til at håndtere forandringerne i den offentlige forvaltning. Diplomuddannelsen i Offentlig forvaltning og administration giver dig viden omkring de nyeste tendenser og effektive metoder inden for flere grene i den offentlige sektor. 

Dit udbytte af diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration 

Gennem Diplomuddannelsen i Offentlig forvaltning og administration lærer du:

 • Teorier og metoder til at analysere og løse forvaltnings- og administrationsfaglige problemstillinger
 • Viden om den offentlige sektors styringsformer og forvaltningsmæssige grundlag
 • Færdigheder i at udvikle strategier og konkrete løsningsforslag
 • At tilrettelægge og lede projekter vedrørende administrationsfaglighed

Indhold på diplomuddannelsen

Diplom i Offentlig forvaltning er en diplomuddannelse, som omfatter 60 ECTS. Den er opbygget af fem moduler (tre obligatoriske og to valgfri) samt et afgangsprojekt. 

Uddannelsen kan gennemføres på deltid over maksimalt seks år og på fuldtid på et år.

Søg dispensation fra 6-års reglen

Fag 

Obligatoriske moduler

 • Samfundsvidenskabelig analyse og metode(10 ECTS) 
 • Forvaltningsret(10 ECTS) 
 • Styring i den offentlige sektor(5 ECTS)

2 valgfrie moduler

 • De 2 valgfrie moduler kan vælges mellem uddannelsens moduler, men ligeledes fra andre diplomuddannelser

Afgangsprojekt

 • Afgangsprojekt Diplomuddannelse i Offentlig forvaltning og administration.

Vores Akademi og diplomuddannelser tager 3 år på deltid – et år på fuldtid

Startdato

Vælg mellem 2 startdatoer

Kontakt for information

 • Holdundervisning
 • Odense

Kontakt for information

 • Holdundervisning
 • Vejle

Målgruppe

Diplomuddannelse i Offentlig forvaltning er målrettet særligt til dig, der arbejder eller gerne vil arbejde med forvaltning og administration i en kommune, en region eller på en af statens arbejdspladser. 

Uddannelsen kan tilrettelægges som et skræddersyet forløb til en arbejdsplads. 

Adgangskrav

Adgang til uddannelsen er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant akademiuddannelse gennemført som et fleksibelt forløb eller et regulert forløb. 

Herudover mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter din uddannelse. 

Der er også mulighed for realkompetencevurdering (RKV).

Eksamen og diplom

Afgangsprojektet på den pædagogiske diplomuddannelsen i Bevægelsesvejleder består af 15 ECTS-point. Modulet afslutter uddannelsen og skal dokumentere, at uddannelsens mål for læringsudbytte er opnået. 

Afgangsprojektet skal gennemføres individuelt eller i grupper på op til fire personer. Din vejleder skal godkende din problemstilling senest fire uger efter semesterstart. Vejlederen er ligeledes eksaminator ved den mundtlige eksamination.

Pris

Prisen for en fuld diplomuddannelse ligger mellem 60.000 og 85.000 kr.
Du betaler hvert modul for sig, og den samlede pris afhænger af de moduler, du vælger.

Jeg vil gerne kontaktes af den kursusansvarlige - uforpligtende

Få information

Få svar på dine spørgsmål om Diplomuddannelse i Offentlig forvaltning og administration
Den kursusansvarlige vil kontakte dig
Ingen omkostninger eller forpligtigelser
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
Niels Bohrs Allé 1
5230 Odense M

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har dækningsområde i Trekantområdet og Fyn med øer med et bredt udvalg af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser for studerende, der vil tage fuldtidsuddannelser. UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole tilbyder også akademi- og diplomuddannelser til dig, der er i arbejde...

Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Sponsoreret