Diplomuddannelser
Ingen anmeldelser

Diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning

Længde
1-3 år
Næste startdato
Kontakt for opstart Se detaljer
Heltid/deltid
Heltid/deltid
Uddannelsesform
Holdundervisning
Længde
1-3 år
Næste startdato
Kontakt for opstart Se detaljer
Heltid/deltid
Heltid/deltid
Uddannelsesform
Holdundervisning
Vil du vide mere?

Kursusbeskrivelse

 karrierevejledning

Diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning

Ønsker du at blive vejleder - eller er du det allerede og ønsker at styrke dit fagprofessionelle afsæt i vejledningen af unge og voksne om valg af uddannelse og job?

At vælge sine veje i uddannelse, job og karriere er en livslang opgave. Derfor er der i et utal af skole-, uddannelses- og jobmæssige sammenhænge brug for vejledning og professionelle vejledere.

I de mange valg og overgange, som unges og voksnes uddannelses- og arbejdsliv kan omhandle, skal du som professionel vejleder kunne tilbyde den støtte, den samtale, de aktiviteter og den læring, der gavner dem, du vejleder. Du skal medvirke til, at de vejledte får nye perspektiver og ser nye muligheder, når det gælder fremtidens veje og valg.

Læs mere >

Dit udbytte

Med diplomuddannelsen bliver du rustet til at agere i vejledningens spændende og alsidige arbejdsfelt. Du får desuden rig lejlighed til at udforske og dygtiggøre dig inden for de specifikke vejledningsopgaver og –temaer du særligt interesserer dig for.

Du kan som nuværende eller kommende vejleder bruge diplomuddannelsen til de vejledningsopgaver og målgrupper, der er indeholdt i bl.a,:

 • Folkeskolen, 10. klasse, efterskoler, højskoler.
 • Jobcentre og den kommunale ungeindsats.
 • Den forberedende grunduddannelse.
 • Ungdomsuddannelser, efteruddannelse og videregående uddannelser.
 • Virksomheder, faglige organisationer og brancheorganisationer.
 • Frivillige organisationers og private aktører indsatser for unge og voksne.
 • It-baseret vejledning.
 • Særligt tilrettelagte forløb og uddannelser for specifikke målgrupper.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen er opbygget i moduler, hvor hvert modul udgør en afgrænset enhed, der kan studeres selvstændigt. For at gennemføre en hel diplomuddannelse skal du gennemføre 6-7 moduler (60 ECTS-point), som svarer til et 1-årigt fuldtidsstudie.

Hvad enten du arbejder eller ønsker at kvalificere dig til at vejlede unge og voksne om valg af uddannelse og job i den private eller offentlige sektor, så har du mulighed for at sammensætte en diplomuddannelse, der passer til netop dine interesser og arbejdsopgaver.

Startdato

1 tilgængelig startdato

Kontakt for opstart

 • Holdundervisning
 • Roskilde

Målgruppe

Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning er både rettet mod den private og den offentlige sektor. Uddannelsen er attraktiv for dig, som til daglig arbejder med vejledning eller har et ønske om det på eksempelvis:

 • En uddannelsesinstitution
 • Et studievalgscenter
 • I Ungdommens Uddannelsesvejledning
 • I et jobcenter, en a-kasse eller faglig organisation
 • I en HR-afdeling
 • Inden for kriminalforsorgen
 • En efterskole, en produktionsskole eller en højskole

Prøver

Afgangsprojektet DUEK afslutter din diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning, hvor du fordyber dig i et selvvalgt og vejledningsrelevant emne.

Læs mere >

Adgangskrav

 • En adgangsgivende uddannelse svarende til en kort eller mellemlang videregående uddannelse.
 • 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Opfylder du ikke de formelle adgangskrav, kan du søge om at blive realkompetencevurderet. 

Professionshøjskolen Absalon
Trekroner Forskerpark 4
4000 Roskilde

Om Professionshøjskolen Absalon

Professionshøjskolen Absalon er en af Danmarks seks professionshøjskoler. Absalon uddanner fremtidens lærere, pædagoger, sygeplejersker, ingeniører, socialrådgivere og mange flere. I Region Sjælland udbyder Absalon de fleste af regionens mellemlange videregående uddannelser - også kaldet professionsbacheloruddannelser. Deres uddannelser er tæt forbundet...

Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Sponsoreret