Viser 1-20 af 226
Sådan sorterer vi søgeresultater
Vil du vide mere om, hvordan vi sorterer vores resultater? Læs mere om, hvordan vi rangerer uddannelser i søgeresultaterne.
Viser 1-20 af 226
1
2
3
4
...
12

Lederkursus - find nye kompetencer

Kurser i ledelse er meget efterspurgt da det er altid er relevant for en leder at få nye ledelsesredskaber. Med et lederkursus kan du få indsigt i nye teorier inden for ledelsesfaget, samt tage kurser der kan bygge ovenpå din egen erfaring.

Listen giver dig det fulde overblik over en lang række professionelle udbydere af kurser i ledelse i Midtjylland.

Find dit næste lederkursus i Midtjylland her

Hvilken lederuddannelse mangler du?

Inden du tilmelder dig et lederkursus, bør du gøre dig overvejelser om hvilke kompetencer det er du søger. Hvad er det for et professionelt og personligt behov du ønsker at tilfredsstille? Der findes mange lederkurser på markedet, og de kan have vidt forskelligt fokus.

Du kan eksempelvis uddanne dig inden for:

Der kan være store fordele, for dig og din virksomhed, ved at investere i lederudvikling. På det personlige plan, får du mulighed for at starte, eller videreudvikle. dine evner og kompetencer som leder. Dermed er du med til at give din virksomhed et nyt fundament og bedre forudsætninger for at træffe vigtige strategiske beslutninger. Ved at finde et lederkursus i Midtjylland, kan du være med til at sikre at I som organisation er bedst muligt rustet til at håndtere markedets udvikling og måske endda være på forkant med udviklingen.

Kulturen i organisationen

I alle organisationer store som små vil der være en kultur, og kulturen er rigtig vigtig for virksomheden. Mange mener at organisationskultur er en vigtig kilde til succes for virksomheden. Den kan være en medvirkende faktor til, at ansatte yder deres bedste og vil gøre noget ekstra for deres arbejdsplads. Strategien for virksomheden og kulturen i virksomheden bør derfor spille sammen.

Coaching er et stærkt værktøj, hvor du som leder motiverer dine medarbejdere til at yde en god indsats. Coaching skal egentlig ses som en indstilling eller attitude du giver dine medarbejdere, for at samle flokken mod et fælles mål. Dog er coaching også funderet i, at man som leder lader medarbejderne arbejde med deres problemstillinger selv, og kun coacher dem i den rigtige retning således at de finder løsningerne selv.

Oftest er den person som leder projekter i virksomheden ikke den med det overordnede ledelsesansvar, derfor kan en specialiseret projektlederuddannelse være et godt redskab for dig, som skal varetage dette i virksomheden. Med denne uddannelse kan du lære, at varetage opgaverne som projektleder.

Nogle af de mest populære kurser i projektledelse er PRINCE2 certificeringer og MS Project. Dem kan du også finde her på siden.  Det er også muligt at finde en oversigt over proceskonsulentuddannelser, som blandt andet handler om, hvordan du skaber udvikling i organisationen.

Hvorfor er ledelse vigtigt?

Som leder i en virksomhed, bærer du ofte ansvar på flere forskellige områder. Dog er den vigtigste opgave for lederen stadig at sørge for medarbejdernes trivsel og deres personlige udvikling. Du er som leder også med til at formulere virksomhedens strategiske mål samt den daglige planlægning. Dette er blot en lille del af de krav der stilles til en leder, og her kan man allerede se at det kræver en værktøjskasse af anseelig størrelse. Her kan et lederkursus hjælpe dig, med teoretisk grundlag og praktiske redskaber.

Ønskeliste
Sådan kommer du videre

Find et kursus, du er interesseret i


Send en forespørgsel


Du bli'r kontaktet og får mere information af udbyderen