Viser 1-20 af 21
Sådan sorterer vi søgeresultater
Vil du vide mere om, hvordan vi sorterer vores resultater? Læs mere om, hvordan vi rangerer uddannelser i søgeresultaterne.
Viser 1-20 af 21
1
2

Lær din målgruppe at kende med adfærdspsykologi

Forbrugere ved oftest ikke hvad de føler, de fortæller os ikke hvad de ved, de gør ikke det de siger. Af sammen grund har traditionelle markedsundersøgelser og analyser begrænsninger, når man prøver at afkode forbrugsvaner. Det er her adfærdspsykologi kommer ind i billedet.

Mennesker er ikke rationelle, vi laver fejl, handler i modstrid med vores egne interesser, men i bund og grund er vi ret forudsigelige. Adfærdspsykologiens forskning har kortlagt handlemønstre vi kontant laver som menneske, og som kan bruges I din kommunikation.

Ved at tilpasse din kommunikation og dit salgsmateriale til den måde som mennesker tænker og beslutter på, kan du øge effekten af dine budskaber og dermed dit salg.

Adfærdspsykologi for begyndere

Adfærdspsykologi handler i et vist omfang om, hvordan vi kan manipulere mennesker til at handle på en bestemt måde. Men det handler om, hvordan man får mennesker til at handle i overensstemmelse med deres egne intentioner.

Det er bevist at vores adfærd påvirkes af de input vi modtager fra vores omgivelser, og egentlig så omfatter adfærd hele vores virkelighed. Alle mennesker er dog ikke ens, og reagere derfor heller ikke ens. Derfor kan man ikke altid sige A, derfor B, men adfærdspsykologi kan alligevel give os en indikation af, hvor mennesket er på vej hen.

Der findes ikke en færdig opskrift på, hvordan du skal kommunikere for at udløse en bestemt adfærd, men at give et indblik i hvordan adfærdspsykologi påvirker vores adfærd.

Adfærdspsykologi har generelt rødder i rigtig mange fagligheder, bl.a. økonomi, psykologi og sociologi.

Hvorfor tage et adfærdspsykologi kursus

Vil du lærer hvordan du får kunden til at vælge dit produkt? Ved du hvordan du får dem til at ændre adfærd? Har du styr på hvilke psykologiske kneb du skal bruge, når du henvender dig til dine kunder – og hvilke håndtag du skal bruge, for at få dem til at gå din vej?

På et adfærdspsykologi kursus lærer du, hvordan du udnytter adfærdspsykologiske elementer til at skabe effektive kampagner. Du finder ud af, hvordan du kan øge din målgruppes motivation, fjerne deres barriere og finde deres følelsesmæssige triggers, så de handler positivt på dine tilbud.

På et kursus i adfærdspsykologi lærer du fx om de fire psykologiske stadier: Hvordan skaber du opmærksomhed? Hvordan skaber du tillid? Hvordan fjerner du evt. ulemper for målgruppen? Hvordan bliver ”den rigtige ” handling tydelig for din målgruppe?, hvordan du ændre målgruppens valg, hvordan du skaber en god kundeoplevelse, hvilke sociale faktorer du kan udnytte mv.

Hvor kommer adfærdspsykologi fra?

Adfærdspsykologi er generelt kendt inden for det psykologiske felt, hvor den er udsprunget af behaviorismen, hvis område arbejdede med direkte observerbar adfærd.

Behaviorismen er oprindeligt fra USA, hvor forskeren Edward L. Thorndike fandt ud af princippet om belønning, og dennes betydning for adfærd.

I nyere tid er det især buzzwords som nudging, der er blevet stort inden for adfærdspsykologien. Et begreb der stammer fra 2008, og en bog af adfærdsøkonomen Richard Thaler. Nudging dækker over en hypotese om, at en lang række udfordringer som fedme og madspil, udspringer fra samfundsmæssige bias.

FAQ

  • Adfærdspsykologi er en gren af psykologien med fokus på at studere, hvordan menneskelig adfærd opstår, udvikler sig og ændrer sig over tid. Denne gren af psykologien undersøger også hvordan miljømæssige faktorer kan påvirke adfærd.

  • Et kursus i adfærdspsykologi kan være relevant for personer der ønsker at forstå den menneskelige adfærd og hvordan man kan ændre den. Derfor kan et kursus både være gavnligt for psykologistuderende eller professionelle inden for sundhedsvæsenet. Det kan også være relevant for markedsførings- og reklameansatte da det kan skabe flere effektive kampagner grundet indsigten i forbrugernes adfærd. 

Ønskeliste
Sådan kommer du videre

Find et kursus, du er interesseret i


Send en forespørgsel


Du bli'r kontaktet og får mere information af udbyderen