Kursus

2-årig specialistuddannelse i kognitiv terapi

Wattar Gruppen – Kognitivt Psykologcenter, i København (+1 lokationer)
Længde
2 år
Pris
47.000 DKK ekskl. moms
Næste startdato
Uddannelsens hjemmeside
Uddannelsesform
Holdundervisning, Online
Længde
2 år
Pris
47.000 DKK ekskl. moms
Næste startdato
Uddannelsens hjemmeside
Uddannelsesform
Holdundervisning, Online
Få mere information om kurset

Fremragende kundekontakt

Denne udbyder er blevet anerkendt af os for at have fremragende kundekontakt.

Vores anerkendelse er givet til de udbydere, der er gode og hurtige til at række ud, efter de har modtaget en forespørgsel.

2-årig specialistuddannelse i kognitiv terapi

Specialistuddannelse i kognitiv terapi, Wattar Gruppen


2-årig specialistuddannelse i Kognitiv Terapi

Om uddannelsen

På Wattar Gruppens specialistuddannelse i kognitiv terapi kan du tilegne dig den nyeste viden om kognitiv terapi og metode, både med fokus på klassisk kognitiv terapi og nogle af de nyere retninger, herunder Compassion-Focused Therapy (CFT), Mindfulness Baseret Kognitiv Terapi (MBKT), ACT og Metakognitiv terapi.

Der er åben for ansøgning hele året og nyt hold starter typisk op en gang pr. år. Behandlingstiden kan forventes at være op til 1 måned. 

Uddannelsen er godkendt af Dansk Psykologforening som en del af specialistuddannelse for psykologer. 

Uddannelsens formål

Formålet med uddannelsen er at kvalificere de studerende til at udføre psykoterapi på et kognitivt terapeutisk grundlag, gennem undervisning, metodetræning og supervision. Det er målet er at deltagerne opnår viden, færdigheder og terapeutisk kompetence således at de kan udføre sikker og effektiv kognitiv psykoterapi.    

Uddannelsen giver en grundig gennemgang af moderne kognitiv terapis teoretiske grundlag, metoder og klinisk terapeutisk praksis.  

Terapeutisk retning

Med ståsted i klassisk kognitiv terapi integrerer vi tilgangen med forståelser og interventioner fra Mindfulness Baseret Kognitiv Terapi (MBCT), Compassion Focused Therapy (CFT), Acceptance and Commitment Therapy (ACT) og Metakognitiv terapi (MCT) under overskriften moderne kognitiv terapi.   

Moderne kognitiv terapi vægter undersøgelse og behandling af de processer, der vedligeholder problemer og hindrer udvikling. Disse vedligeholdende processer kan forstås ud fra underlæggende psykologiske emner, som kognitive processer, emotionsregulering, motivation osv. Denne tilgang fremmer et transdiagnostisk perspektiv og samler de forskellige retninger inden for kognitive terapi.  

CBT var oprindeligt tæt forbundet med psykiatriske diagnoser, idet der i begyndelsen blev udviklet behandlingsmodeller for specifikke diagnoser, som satte rammer og struktur for behandlingsindsatsen for de forskellige psykiske lidelser. Denne tilgang er fortsat anvendelig og har god evidens.  Moderniseringen af CBT betyder ikke, at vi tager afstand fra det vi ved virker. Men moderne kognitiv terapi har et bredere fokus, end tidligere tiders mere medicinske modeller, med et syn på menneskelig lidelse, der vægter oplevelse af formål, samhørighed og mening.  

Moderne kognitiv terapi gør det muligt at opstille nuancerede sagsformuleringer, trække på de seneste teoretiske overvejelser og anvende en bred vifte af virksomme terapeutiske teknikker med fokus på at mindske lidelse, øge mental sundhed og trivsel samt styrke udviklingen hos de klienter vi møder.  Det betyder, at vi til stadighed raffinerer og udvider vores psykoterapeutiske interventioner på baggrund af nyere videnskabelige fund og udviklingen af behandlingsmodellerne.    

Startdato

Vælg mellem 2 startdatoer

TBA

  • Holdundervisning
  • København

TBA

  • Online
  • Online

Målgruppe

Den 2-årige uddannelse henvender sig primært til psykologer, men personer med anden relevant faglig uddannelse er velkomne og vil kunne optages efter gældende regler. Den vigtigste forudsætning for at søge uddannelsen er stor motivation til at arbejde psykoterapeutisk og til at opbygge teoretisk viden og praktiske færdigheder. Uanset om du lige er blevet færdig med studiet og har brug for kognitive redskaber, er under specialistuddannelse eller ønsker at opkvalificere din viden og færdigheder på området, så er denne uddannelse noget for dig.

Pris

Uddannelsen koster 47.000 kr. pr. deltager inkl. supervision.

Jeg vil gerne kontaktes af den kursusansvarlige - uforpligtende

Få information

Få svar på dine spørgsmål om 2-årig specialistuddannelse i kognitiv terapi
Den kursusansvarlige vil kontakte dig
Ingen omkostninger eller forpligtigelser

reCAPTCHA logo Denne hjemmeside er beskyttet af reCAPTCHA og Googles privatlivspolitik og servicevilkår gælder.

Hvad siger tidligere deltagere på kurserne?

Gennemsnit 4

Baseret på 1 evalueringer
Evalueringer offentliggøres i henhold til vores evalueringpolitik.
Evaluer udbyderen her!
4/5
Benjamin Jul Olsen
14 mar 2016
God udd.

godfkkjoikokåkoåkåkåokåkåokåok

Wattar Gruppen – Kognitivt Psykologcenter
Holbergsgade 14, 4.sal
1057 København KWattar Gruppen - Kognitivt psykologcenter

Arbejder du med mennesker og anvender du samtalen som redskab i dit daglige arbejde? Vil du gerne styrke din faglige profil, samt udfordre dig selv på et personligt plan og lære at anvende værktøjer fra kognitiv teori og metode? Så...

Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Sponsoreret

Tid & sted

Undervisningen finder sted på Holbergsgade 14, 2. sal, 1057 København K. 
Workshopdage er fra 9.00-16.00, supervision er enten fra kl. 9.00-15.00 eller kl. 10.00-16.00. 

Tilrettelæggelse

Undervisningen foregår i workshopform med kortere forelæsninger, live- og videodemonstrationer og øvelser i mindre grupper, par eller individuelt, hvor der er fokus på træning af kognitive metoder og refleksion.   

Supervisionen er tilrettelagt som gruppesupervision med 6-8 deltagere i hver gruppe. Supervisionsgrupperne er faste for 6 eller 12 måneder ad gangen og består udelukkende af studerende på uddannelsen.   

Grundlaget for supervisionen er deltagernes medbragte video- eller audiooptagelser af egne terapisessioner. Supervisionen er tilrettelagt så den støtter den kognitive metodeindlæring, øger selvrefleksion og understøtter den teoretiske forståelse. Etiske refleksioner i forbindelse med den terapeutisk kontakt indgår ligeledes i supervisionen.   

Ud over kognitiv supervision vil der også være supervision baseret på mindfulness, compassion, ACT og metakognitiv terapi.