Anerkendende ledelse kursus

Ledelse = relationer

Der er mange måder at være leder på i dag, anerkendende ledelse er en af måderne. Ved at skabe lyst, mod og engagement blandt dine medarbejdere sikrer du den nødvendige energi, der får organisationen til at bevæge sig mod et fælles mål. Se alle kurser herunder.
Viser 1-20 af 74
Sådan sorterer vi søgeresultater
Vil du vide mere om, hvordan vi sorterer vores resultater? Læs mere om, hvordan vi rangerer uddannelser i søgeresultaterne.
Viser 1-20 af 74
1
2
3
4

Anerkendende ledelse kursus – byg relationer med dine medarbejdere

Som leder kan du arbejde ud fra rigtig mange teser og teorier, som anerkendende leder, arbejder du med anerkendelse og relationer til dine medarbejdere. Ved at skabe lyst, mod og engagement blandt dine medarbejdere sikrer du den nødvendige energi, der får organisationen til at bevæge sig mod et fælles mål.

Anerkendende ledelse kursus

Måske overvejer du, hvordan anerkendende ledelse, og et anerkendende ledelsekursus kan være så meget anderledes fra andre typer af ledelse og ledelseskurser? Anerkendende ledelse er en innovativ ledelsesstil, der indfrier medarbejders øgede krav om indflydelse. I denne ledelsesform er der plads til både at se, høre, og værdisætte medarbejdernes kvalifikationer, ved at arbejde selvstændigt, engagerende og selvledende med dem.

Ved at tage et anerkendende ledelseskursus, bliver du klædt på til, at forhøje dine medarbejders motivation, gennem inddragelse, således at de opnår en større følelse af ejerskab, for deres projekter.

Anerkendende ledelse kursus – hvad kan det?

Med et anerkendende ledelseskursus lærer du hvordan du forhøjer dine medarbejders motivation, gennem anerkendelse og troværdighed. Ved at vise sine medarbejder, at man tror på dem, føler de sig indviet i opgaven, hvilket i sidste ende gør, at de føler sig endnu mere forpligtiget til opgaven, både mentalt og fordi de føler et ejerskab.

Anerkendende ledelse kan være med til at hindre konflikter i at optrappe, fordi der er særlig fokus på kommunikationen til medarbejderne. Dårlig kommunikation medvirker ofte, at medarbejderne har svært ved at tage ansvar, hvorimod en god kommunikation kan få medarbejderen til at føle sig anerkendt.

Motivation er alt afgørende når det kommer til anerkendende ledelse, hvorfor det er vigtigt at anerkende medarbejdernes kvalifikationer og præstationer. Den interne kommunikation skal altså bære præg af anerkendelse, som er synlig og åben for alle.

Med et anerkendende ledelseskursus får du værktøjer, der får din medarbejder til at føle sig kontinuerligt anerkendt, bedre forstå de krav og forventninger lederen stiller og således også være mere motiveret for en forandring og vil se muligheder frem for at opleve en forandringsproces som en utryg situation.

Hvad lærer du på et anerkendende ledelse kursus?

På et anerkendende ledelseskursus lærer du at bruge ressourcerne og de positive erfaringer i organisationen til at skabe fremdrift og forandring. Med afsæt i den anerkendende tankegang arbejder du på et anerkendende ledelseskursus med kommunikation, feedback, forandringer, konflikthåndtering, ikkevoldelig kommunikation, adfærd mv.

Gennem kurset i anerkendende ledelse får du inspiration til din lederrolle, og hvordan du kan ændre din ledelsesstil, ved hjælp af den anerkendende tilgang.

Et anerkendende ledelseskursus, kunne fx have følgende punkter som en del af sit curriculum:

  • Introduktion til anerkendende ledelse
  • Hvornår anerkendende ledelse giver mening?
  • Metoder til anerkendende kommunikation
  • Anerkendende feedback
  • Forandringsledelse

De 9 principper i anerkendende ledelse

Den anerkendende ledelse tager udgangspunkt i nogle grundlæggende tanker om os selv og vores verden. Som en hver anden ledelsesstil, metode eller tilgang tager anerkendende ledelse afsæt afsæt i en række antagelser eller principper. Disse grundprincipper er meget anderledes end de antagelser, som den mere traditionelle, problemfokuserede tilgang baserer sig på.

1. Organisationer er levende systemer, og ledelse er en relation 

2. I ethvert samfund, enhver organisation og ethvert team er der noget, som fungerer

3. Det, vi fokuserer på, bliver vores virkelighed 

4. Sproget vi bruger, skaber vores virkelighed og vores fortid, nutid og fremtid 

5. Mange forskellige og samtidige virkelighedsopfattelser

6. Forskelle er vigtige og værdifulde 

7. Enhver undersøgelse er en påvirkning

8. Mennesker er mere trygge ved fremtiden (det ukendte), når de har noget af fortiden (det kendte) med sig

9. Vi kan ikke fjerne problemer, men vi kan realisere ønsker

Ønskeliste
Sådan kommer du videre

Find et kursus, du er interesseret i


Send en forespørgsel


Du bli'r kontaktet og får mere information af udbyderen