Kurser i netværksledelse

Skab innovation gennem netværk

Er du nysgerrig på, hvordan netværk eller samskabelse kan være til gavn for dig og din organisation, så læs med her og få et overblik over, hvilke kurser der udbydes. 
Viser 1-2 af 2
Sådan sorterer vi søgeresultater
Vil du vide mere om, hvordan vi sorterer vores resultater? Læs mere om, hvordan vi rangerer uddannelser i søgeresultaterne.
Viser 1-2 af 2

Netværksledelse

For at forstå netværksledelse, må vi først forstå, at et netværk er en kreds af aktører, der samarbejder fordi de er afhængige af hinanden. Et netværk kan blandt meget mere udveklse viden og information igennem faglige netværk, udvikle nye metoder og teknologier, ligesom de også kan formulere et fælles ståsted igennem holdninger, politik og projekter. 

Fordelene ved et netværk er mange, idet man kan skabe nye løsninger ved at aktivere ressourcer uden for egen organisation, skabe innovation gennem videndeling og bredt ejerskab. På den anden side kan netværksarbejde være tidskrævende, man kan føle et tab af kontrol og det er bestemt en demokratisk udfordring, der behøver ledelse. 

Hvorfor er der behov for en netværksleder?

Et netværk sammensat af flere aktører fungerer ikke partout af sig selv, hvorfor der er brug for en leder. Uden ledelse vil der være en række barrierer, som i sidste ende kan få konsekvenser for netværket. 

 • alle er i netværket er lige
 • samarbejdet er frivilligt
 • usikkerhed og konflikt
 • deltagerne kommer fra forskellige verdener 

Hvad er en netværksleders rolle?

Som leder i et netværk er din fornemmeste rolle at: 

 • facilitere processen og sørge for, at den ikke stagnerer
 • sikre enighed om problemer og løsninger
 • skabe ansvar og sørge for, at netværkets medlemmer bliver ved med at tage del i processen indtil der er fundet en løsning. 

Som netværksleder har man altså mulighed for at: 

 • definere problemet
 • skabe tillid og fjerne forhindringer
 • tiltrække nye ressourcer og samarbejdspartnere
 • skabe nye arbejdsfora
 • ændre aktørernes måde at anskue fremtiden på og deres rolle i den 

To typer af netværksledelse: 

Man taler typisk om to former for netværksledelse, hhv. spilfordeleren og spilforandreren

Spilfordeleren

 • understøtter processen inden for de givne rammer
 • skaber tillid og løser konflikter
 • søger kompromisser
 • fokuserer på samarbejde

mens spilforandreren

 • ser nyt på problemerne
 • opstiller nye visioner
 • forstyrrer vante omgangsformer og processer
 • fokuserer på innovation

Ønskeliste
Sådan kommer du videre

Find et kursus, du er interesseret i


Send en forespørgsel


Du bli'r kontaktet og får mere information af udbyderen