Viser 1-6 af 6
Sådan sorterer vi søgeresultater
Vil du vide mere om, hvordan vi sorterer vores resultater? Læs mere om, hvordan vi rangerer uddannelser i søgeresultaterne.
Viser 1-6 af 6

Beslutningsproces

Lær at træffe bedre beslutninger

Som leder eller medarbejder træffer du hver dag en lang række af beslutninger af mindre eller større betydning for dit arbejde og din virksomhed. Det er dog de færreste, der er klar over, at beslutningstagning er en reel kompetence, der kan optimeres og raffineres på linje med andre ledelseskompetencer.

Det er vigtigt at være opmærksom på, hvordan du træffer beslutninger, hvis du vil sikre dig, at de bygger et kvalitativt grundlag og reflekterer positivt tilbage på dig selv og din virksomhed. Ellers risikerer du, at dine beslutninger tages på baggrund af tidligere erfaringer, og/eller at processen bliver styret af underbevidste dynamikker og irritationel adfærd. 

Dit udbytte med et kursus i beslutningsprocesser

Med et kursus i beslutningsprocesser lærer du at forstå potentialet i dine beslutninger, og du bliver indført i en række redskaber og metoder til at træffe bedre beslutninger, der bygger på et rationelt og sikkert grundlag. 

Forud for kurset tager du en test, som vil hjælpe dig til at forstå, hvordan du træffer dine beslutninger i dag. Denne viden og indsigt vil gøre klogere på, hvilket grundlag du træffer beslutninger udfra samt, hvordan du kan optimere dine beslutningsprocesser. Resultatet med dette kursus vil vise sig mærkbart i forhold til øget performance og effektivitet i dit arbejde. 

Med et kursus i beslutningsprocesser vil du helt konkret: 

  • Blive bedre til at træffe beslutninger - både privat og professionelt, fordi du bliver bevidst om dine egne adfærdsmønstre i beslutningsprocessen, så du kan strukturere  din beslutningsstagen derefter.

  • Øge din effektivitet, fordi du lærer, hvad du skal fokusere i din beslutningstagen samtidig med, at du sikrer, at du kommer omkring de vigtigste overvejelser og detaljer

  • Udvikle en større selvsikkerhed og autoritet omkring det at træffe beslutninger, fordi du bliver mere bevidst om dit beslutningsgrundlag og dermed bedre kan besvare spørgsmål eller eventuel kritik

Hvem henvender kurset sig til?

Alle kan deltage på kurset - hvad end du er formel eller uformel beslutningstager. Kurset henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine beslutningskompetencer og opnå større indsigt i din egen beslutningsadfærd- og proces. 

Kurserne er særligt gavnlige for ledere eller medarbejdere, der enten selv træffer eller bistår andre i at træffe beslutninger af større karakter, og dermed ønsker at blive trænet i at træffe bedre beslutninger. 

Kursets indhold

Med et kursus i beslutningsprocesser får du kendskab til psykologien bag generel beslutningsadfærd, og du bliver bevidst om de faktorer, der gør, at vi ikke altid træffer rationelle beslutninger. Samtidig får du kendskab til metoder og værktøjer, der tvinger os til at komme omkring de vigtige overvejelser i enhver beslutningsproces, således at du øger kvaliteten af dine egne beslutninger. 

På kurset bliver du undervist i: 

  • De vigtigste/mest almindelige fejltagelser i beslutningsprocesser samt konsekvenserne heraf
  • At identificere og korrigere for forskellige fejlslutninger hos dig selv og andre 
  • Værktøjer til at optimere din og andres beslutningsproces
  • At reflektere over din egen praksis og adfærd

Ønskeliste
Sådan kommer du videre

Find et kursus, du er interesseret i


Send en forespørgsel


Du bli'r kontaktet og får mere information af udbyderen