Situationsbestemt ledelse kursus

Led dine medarbejdere baseret på situationen

Bliv en god leder ved at lede dine medarbejdere ud fra situationen. Med et kursus i situationsbestemt ledelse finder du ud af, hvordan du bedst motiverer og guider dine medarbejdere til øget trivsel og effektivitet. 
Viser 1-7 af 7
Sådan sorterer vi søgeresultater
Vil du vide mere om, hvordan vi sorterer vores resultater? Læs mere om, hvordan vi rangerer uddannelser i søgeresultaterne.
Viser 1-7 af 7

Led dine medarbejdere ud fra situationen

Alle mennesker motiveres forskelligt, og hvis du - som leder - forstår at tilpasse din ledelsesstil til den enkelte medarbejder og en given situation, vil du opleve at få langt mere tilfredse, glade og motiverede medarbejdere. Du lærer endvidere at tage udgangspunkt i dine medarbejders præferencer og kompetencer, som vil lede til mere trivsel og større effektivitet.

Læs med her og bliv meget klogere på, hvad situationsbestemt ledelse egentlig er for et fænomen. 

Tag et kursus i situationsbestemt ledelse

Helt konkret går situationsbestemt ledelse ud på, at du - som leder - arbejder med at kortlægge den enkelte medarbejders motivation og kompetencer i forhold til en konkret opgave. Baseret på din analyse handler det derefter om - for dig - at identificere og vælge den rigtige ledelses- og motivationsstil. 

Lykkedes du med det vil du som sagt opleve, at trivslen, motivation og effektiviteten vil stige i dit team. 

Tag et kursus i situationsbestemt ledelse

Vil du gerne gøre øge effektiviteten og motivation i dit team? Så er et kursus i situationsbestemt ledelse helt klart et rigtig godt sted at begynde.

På et sådan kursus skal du - udover at identificere dine medarbejders præferencer inden for motivation og ledelse - også identificere din egen ledelsesstil og lægge en plan for, hvordan du kan arbejde med den, så den bedst imødekommer dine medarbejders behov. 

På nogle kurser i situationsbestemt ledelse tages der udgangspunkt i Paul Hersey's konceptualisering og identifikation af fire forskellige ledelses- og motivationsstile. Hersey's konceptualisering omkring situationsbestemt ledelse har en handlingsorienteret tilgang til ledelse, som er let anvendelig og hurtig og sætte i spil. 

De fire forskellige ledelses- og motivationsstile er:

Instruerende ledelse

Her giver du specifikke instrukser og overvåger indsatsen nøje. 

Coachende ledelse

Her forklarer du beslutningen og åbner for tydeliggørelse af den.

Støttende ledelse

Her udveksler I idéer med hinanden, og du støtter beslutningstagningen.

Delegerende ledelse

Her afgiver du fuldstændig ansvar for beslutninger og implementering. 

Derfor er et kursus i situationsbestemt ledelse en god idé

Dit kendskab til de fire forskellige ledelses- og motivationsstile gør, at du får de bedste muligheder for at matche din medarbejders kompetencer og engagement. 

Det bliver derfor lettere for dig at afgøre, hvorvidt du skal være instruerende eller mere støttende, når en medarbejder står overfor en opgave i en given situation. Det får dine medarbejdere til at føle sig set og mødt af dig, hvorfor de vil trives bedre i udfordringen. 

Omdrejningspunktet i situationsbestemt ledelse er dit kendskab til den enkelte medarbejder. Det er nødvendigt for dig at vide præcis, hvilke behov denne medarbejder har i forhold til dig og dennes opgaver. 

Hvilke værktøjer kan man bruge i situationsbestemt ledelse

Der findes en række værktøjer inden for situationsbestemt ledelse, som kan gøre kendskabet til dine medarbejdere bedre: 

- SLII 

Det er det oprindelige værktøj inden for situationsbestemt ledelse, der plæderer for, at alle medarbejdere kan passes ind i de forskellige fire ledelsesstile alt efter deres motivation og kompetencer.

- DiSC

Det er det mest populære værktøj til at identificere personprofiler. 

- Jungs type index

- Arbejdspladsens arketyper

Dette blot for at nævne et udpluk af de værktøjer, der findes inden for situationsbestemt ledelse.

Bliv klogere på situationsbestemt ledelse

Vil du lære at tilpasse din ledelsesstil, og er du overbevist om, at et kursus i situationsbestemt ledelse er det rette valg for dig? Find dit kommende kursus i listen herover, hvor du også kan læse mere om det enkelte kursus i situationsbestemt ledelse. Her kan du ligeledes rette henvendelse til udbyderen hvis du vil høre mere om kurset, høre om tilmelding og lignende.

Ønskeliste
Sådan kommer du videre

Find et kursus, du er interesseret i


Send en forespørgsel


Du bli'r kontaktet og får mere information af udbyderen