Supervisoruddannelse

Investér i dine kompetencer

Lær hvordan du som supervisor udøver anerkendende, udfordrende, støttende og igangsættende ledelse. Du styrker dine kompetencer i professionelt nærvær, lederskab og processuel styring, kommunikation og dialog.
Søgningen gav ingen resultater. Venligst prøv en Ny søgning

Supervision - supervisoruddannelse

Ønsker du at udvikle eller videreudvikle dine kompetencer i supervision, så tag en supervisoruddannelse!

Hvad er supervision?

Supervision er en metode, som anvendes, når man ønsker faglig udvikling eller oplever problemstillinger i forbindelse med sit arbejde.

Supervision er en faglig lærings- og udviklingsmetode der understøtter den faglige udvikling og øger kvaliteten i den praktiske professionsudøvelse. Supervision fungerer dermed som en faglig metode til kompetenceudvikling og er en processtyret og fordybende dialog, der skaber refleksion over den professionelle praksis. Metoden og dialogen berører de oplevelser, følelser og belastninger, som bliver vakt i fagpersonen i arbejdet med andre mennesker i svære livssituationer.

Med uddannelse indenfor supervision får du knivskarpe ledelse egenskaber samtidig med at du lærer at håndtere og supervisere teamets gruppeudvikling. Dog kan supervision også give dig en vis selvindsigt, hvorfor du ikke behøver at være leder før at det er relevant for dig med et uddannelse indenfor supervision. 

Hvem anvender supervision?

Supervision udøves af en supervisor, som har særlig erfaring med det faglige område eller med supervisionsmetode. Du opnår de grundlæggende kompetencer og fortrolighed med at afholde den superviserende samtale.

Supervision anvendes som faglig udviklingsmetode blandt psykologer, psykoterapeuter samt andre professioner, der arbejder med mennesker, f.eks. socialrådgivere, pædagoger, sygeplejersker og læger. Hermed hører supervision ikke til nogen bestemt fagruppe eller branche ligesom at du på ethvert tidspunkt af din karriere kan bruge den viden du får om supervision. 

Hvem modtager supervision?

Supervision tilbydes enkeltpersoner eller mindre grupper og foregår i en tidsafgrænset ramme. En modtager kaldes for en supervisander.

Dit udbytte af en supervision uddannelse/kursus

Nedenstående indhold er hvad du generelt kan forvente af et kursus eller lign. indenfor supervision, hvorfor det naturligvis kan variere fra udbyder til udbyder. 

 • Teoretiske overvejelser om supervision
 • Supervisionens væsentlighed på arbejdspladsen
 • Supervision på tværs af kontekster og af forskellige faggrupper
 • Supervision af individer og grupper
 • Supervision af teams vs. professionelle uden gensidigt kendskab
 • Supervision som hhv. konsultation og som udviklingsrum
 • Supervisionens og dermed supervisors placering i organisationen
 • Supervision i skæringspunkterne mellem pædagogik og behandling
 • Supervision med fokus på supervisandernes såvel som borgernes feedback
 • Supervision med fokus på det konkrete og specifikke såvel som det generelle

Med viden og evner indenfor supervision kan du altså bidrage med følgende til din arbejdsplads:

 • Et effektivt redskab til faglig og praktisk kompetenceudvikling
 • Styrkelse af fællesskab og samarbejder i og på tværs af grupper og teams
 • Du evner at berige det psykiske arbejdsmiljø ved at bidrage med information omkring stress og fokus på den enkeltes trivsel
 • Frigør gruppens/teamets kreative og faglige potentiale

Med baggrund indenfor supervision kan du komme til at arbejde med faglig vejledning, supervision eller coaching af individuelle personer, familier, grupper og  organisationener. Som superviser er du altså bevidst om at skabe en fælles bevidsthed da du ved, at det øger gruppens effektivitet. Med andre ord kan man sige, at du som superviser kommer til at sikre en fortsat kvalificering af teamet. Til sidst har du som supervisor gode muligheder for at søge arbejde i flere brancher da dine kompetencer er universelle og efterspurgt af mange.  

Ønskeliste
Sådan kommer du videre

Find et kursus, du er interesseret i


Send en forespørgsel


Du bli'r kontaktet og får mere information af udbyderen