Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Kognitiv coaching i organisationer - væredygtig selvledelse og effektfuld dialog. Coaching og konflikthåndtering (AU)

Commitment Lab
6-8 uger
Dansk
Kursus
København
23.000 - 24.598,92 DKK ekskl. moms

Kognitiv coaching i organisationer - væredygtig selvledelse og effektfuld dialog. Coaching og konflikthåndtering (AU)

COVID-19
Vores kurser gennemføresptonline, suppleret med studiegruppe træning jf. forsamlings anvisninger i direkte tråd med retningslinjer fra regeringen 🙏

Commitment Lab er taknemmelig for en regering og statsminister der handler agilt på den alvor, der har ramt hele landet, og oplever det som en tillidserklæring, at vi som private virksomheder fortsat, med omtanke, kan leverer og praktisere 🙏

Hos Commitment Lab er vi ansvarlige for din psykologiske tryghed, dit meningsfulde udbytte og din erhvervs attraktive opkvalificering 🙏

*** HAR DU SPØRGSMÅL DA RING eller SKRIV ENDELIG TIL OS ***

Få nyeste teori og praksis inden for coaching og konflikthåndtering:
Ledelse der skaber psykologisk tryghed, mental mestring og sammenhængskraft!

På denne uddannelse stiller vi skarpt på dine menneskelige ledelses- og relationskompetencer. Hvordan at coaching som effektfuldt ledelsesværktøj anvendes til at tilgå og tackle forandring, forskellighed og konflikter, dialogisk udviklende. Et af uddannelsens nøgleord er følelsesmæssig intelligens, så individets relationer i forbindelse med konflikthåndtering udvikles optimalt.

Deltag på uddannelsen og styrk din evne til at erkende dig selv og din virkning på andre. Eksempelvis skærpes du fagprofessionelt på dine menneskelige og dialogiske ledelses kompetencer, fordi: 

Kære leder, du KAN dit fag, men kan DU mennesker?               

... Hvad ville dine medarbejdere og kollegaer sige?

!) Behovet for ledere der med passion, indlevelse, drive, ydmyghed, autenticitet og omtanke er rollemodeller og kulturbærere i hverdagen er afgørende for trivsel og produktivitet.

!) Et manglende fokus på de menneskelige kompetencer kan overlade til tilfældighederne, hvorvidt du som leder og kollega vil fremstå som henholdsvis rollemodel eller energivampyr i de daglige samarbejder.

!) Dialogisk frisættelse af organisationens menneskelige kompetencer, daglige samarbejder og feedbackkultur er afgørende for sammenhængskraft, arbejdsglæde og resultatskabelsen i hverdagen, fordi:  

 • DIALOGISK ledelses- & udviklingskultur sender konflikter retur, FRISAT!
 • Når TALE er guld, reflekteres forskellighed og konflikter som GAVER!

HVORDAN Væredygtig ledelse® og dialogbaseret udviklingskultur i daglig praksis faciliterer sammenhæng mellem mentale modeller, fælles formål og daglig adfærd, tilbydes DU at opkvalificere dig praksisnært og kompetencegivende i via denne åbne akademiuddannelse.

Uddannelsens mentalorienterede erhvervsrettede og anvendelsesorienterede vinkel med vægt på leadership intelligence er udviklet rundet om vejledende indhold i akademifaget Coaching og konflikthåndtering fra Akademiuddannelsen i Ledelse. Akademifaget udbydes og afvikles under lov om åben uddannelse af Københavns Erhvervsakademi. Commitment Lab er leverandør til Københavns Erhvervsakademi, KEA.

Hvorfor et kursus i coaching og konflikthåndtering ved Commitment Lab?

Uddannelsen er din mulighed for at få værdiskabende kompetencer og erhvervsrettet opkvalificering ved underviser og proceskonsulent Tine Nyholm, der er fremtrædende proceskonsulent inden for kognitiv coaching i organisationer og medskribent af den nyere metodebog ”Coaching i nyt perspektiv” og nyere antologi om fremtidens ledelse "Frivillig ledelse".

Fokus er på, hvordan

 • Mental sundhed og forandringsvillig indstilling handler om at arbejde bevidst med mentale modeller og holdninger, som er afgørende for velbefindende, handlekraft og kvaliteten af samarbejdet.
 • Væredygtighed og (fag)identitet udvikles og styrkes i gensidige forhandlinger af mening og betydning i deltager- og dialogbaseret kommunikation, der faciliterer frisættelse og fremdrift frem for forbehold og forhindringer.
 • At tilgå konflikter og forskellighed som en gave, er med til at frisætte forundrings- og forandringskompetence til at navigere bevidst og udviklende i hverdagens muligheder og udfordringer. 
 • Væredygtig ledelse skaber tilhørsforhold, ejerskab og relationer af gensidig ansvarlighed i samarbejder, hvor medarbejderne har mulighed for at opleve sig Stolt, Værdsat og Positivt forpligtet.

Undervisningen faciliterer action reflection learning, styrkede kompetencer i praksis samt transformativ læring - alt sammen med direkte kobling til din hverdag. Coaching uddannelsen veksler mellem live undervisning, workshops, træning/evaluering/feedback, studieopgaver i dagligdagen, udvalgt fagrelevant materiale samt obligatorisk pensum/litteratur.

Formål og udbytte

Ud over indholdet fra fagmodulet Coaching og konflikthåndtering (AU) får du hermed et intenst læringsforløb, der gør dig i stand til at:

 • reflektere over dine egne paradigmer for selvledelse
 • opnå professionelle kompetencer med afsæt i kognitiv teori
 • videreudvikle dine ledelses-, coaching- & konflikthåndteringskompetencer
 • bruge forskningsbaseret viden og værktøjer til at forebygge såvel som håndtere stress
 • bruge faglige kompetencer til at engagere meningsforhandlende og konfliktopløsende
 • mestre samtalen som redskab og være en succesfuld dialogpartner
 • anvende kognitiv coaching i organisationer til at facilitere væredygtighed og udvikling
 • opkvalificere dit CV med et praksisorienteret akademiuddannelsesforløb til 10 ECTS point
 • få værktøjer til at skabe strategisk commitment, trivsel og handlekraft i organisationer

Målgruppe

Når TALE er guld, reflekteres forskellighed og konflikter som GAVER!

Opkvalificer ledere og medarbejdere til at være ambassadører for jeres organisations dialogbaserede udviklingskultur.

Dialogisk frisættelse af organisationens menneskelige kompetencer, daglige samarbejder og feedbackkultur er afgørende faktorer for værdiskabelse i den moderne økonomi i succesfulde virksomheder.

Denne uddannelse er for DIG der ønsker, virkningsfulde nye forskningsbaserede viden, indsigter og praksisnære værktøjer til positiv selvledelse, ledelse, effektfuld kommunikation og dialogisk konflikthåndtering. Dig, der kunne tænke dig (skærpet) at lære:

 • At erkende dig selv og din virkning på andre relateret til følelsesmæssigt intelligent lederskab, og afgørende for relationskompetence og kvaliteten af samarbejdet
 • At kunne aktivere egne og andres følelser og tanker i undrende og værdiskabende retning
 • At kunne bringe dig selv og andre i en optimal mental præstationstilstand
 • At praktisere dialogbaseret ledelses- & udviklingskultur der faciliterer sammenhæng mellem mentale modeller, strategiplanens formulering og daglig adfærd
 • At tilgå konflikter som gaver der skærper personligt, fagligt, relationelt og organisatorisk
 • Dialogisk udviklende at gøre så vel den motiverende som den svære samtale
 • At forhandle og formidle følelsesmæssigt intelligent, vedkommende og positivt forpligtende
 • At forene organisationens psykologiske og sociale kapital om meningsfuld målopfyldelse
 • Som leder og kulturbærer at gøre dig fortjent til motivation, loyalitet og strategisk commitment

Uddannelsen kan således være for dig, der er:

 • leder eller medarbejder, der er ansvarlig for at skabe udvikling og resultater sammen med og gennem andre
 • projektleder, HR-chef, personaleansvarlig eller HR-medarbejder og ønsker at praktisere væreygtig daglig (selv)ledelse og være en virkningsfuld facilitator, mediator, formidler og dialogpartner
 • konsulent, lærer, fysioterapeut, socialpædagog eller sygeplejer
 • beskæftiget med aktivering eller udøver anden form for bistand, rådgivning, faciliterende og/eller coachende funktion

Forudsætninger for deltagelse

Optagelseskriterier for deltagelse på denne uddannelse er en relevant erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse plus 2 års relevant erhvervserfaring. Opfylder du ikke optagelseskravene, har du mulighed for at blive optaget ved en realkompetencevurdering. 

Perspektiv

Psykologisk og social kapital er grundlæggende for frisættelse af individuelle potentialer til optimal mental præstation og succes i samarbejdet.  Nutidens kompleksitet og forandringsdynamik matcher vores menneskelige potentiale med behov for og trang til læring, medbestemmelse og tilhørsforhold i dialogiske samarbejder.

Uddannelsen fokuserer på læring som identitetsprojekt og socialt kollektiv, der gøres mest anerkendende og udviklende i dynamiske processer med mulighed for: optimal frustration/konflikt> ejerskab/engagement> handleerfaringer og meningsforhandling> refleksion, erkendelse og perspektivering i det organisatoriske dialogiske rum, fordi:

Konflikt & læring, er en dualisme der er grundlæggende for udvikling og vækst!

Resume - Mentalorienteret fokus på frisættende og fremtidssikrende ledelse og organisationsudvikling:

Da vejen til udvikling og forandring såvel individuelt som i samarbejdet går over erkendelse, er det psykologiske vidensgrundlag og den organisatoriske orientering bevidst centreret om:

Kognitiv coaching i nyt perspektiv, som er en kombination af kognitiv neurovidenskab, forskningsbaserede kognitive og positiv psykologiske metoder, sundhedsfremme samt nyere organisationspsykologisk forskning om relevansen af fokus på mentale modeller og følelsesmæssige diskurser ved udvikling og implementeringen af strategier i daglig organisatorisk praksis.

Eksamen og ECTS

Eksamen

Mundtlig prøve kombineret med en erhvervscase med intern censur og bedømmelse efter 7-trinsskalaen. Karakterbedømmelse er en helhedbedømmelse af erhverscasen og den mundtlige præstation. Ved bestået eksamen opnås 10 ECTS point.

Erhvervscase / Caseoplægget er en kort beskrivelse af et scenarie på maksimalt 2 normalsider svarende til 2 x 2400 tegn inkl. mellemrum, der skildrer en relevant, virkelighedsnær problemstilling fra egen praksis.

Kursister udtaler

”Sikke et forløb! Aldrig har jeg oplevet en lignende fagpassioneret underviser, som i den grad kan rykke hele holdet! Tine Nyholm forstår at dreje undervisningen og tilrettelægge forløbet, så det er tilpasset den enkelte så det spiller MAKS.

Jeg har i den grad fået så meget ny viden, som jeg direkte kan overføre i mit arbejde. Forståelsen af konflikt og håndtering deraf har åbnet en hel ny verden, hvor jeg kan vælge bevidst at håndtere situationer på en konstruktiv og udviklende måde, som er til stor gavn for mine projektgrupper og dermed også projekterne. Det blev meget konkret for mig, hvad jeg har haft til gode at lære i mit liv – Tusind tak Tine.”

– Susanne Noesgaard, IT Projektleder Sundhedsdatastyrelsen

“Havde ikke troet det muligt at jeg kunne lære så meget ny på så kort tid og tilmed bruge/omsætte det allerede fra dag 1, at få så meget brugbar viden er utrolig frisættende og giver en fantastik fremdrift både fagligt som personligt.

Det er mig magtpåliggende at anbefale Commitment Lab til alle som ønsker indsigt i mental sundhed, væredygtighed og dialogbaseret udviklingskultur.”

– Anders Harder Kragh, Skyde instruktør

”Det har været et super godt og lærende udviklingsforløb i selskab med en meget fagpassioneret lærer, som bruger sig selv fuldt ud for at give holdet mest mulig læring. Tine er virkelig omhyggelig om det hun brænder for og er god til at formidle det så man ikke kan lade være med at glæde sig til at høre mere.

Min nye viden kan jeg bruge til at se sammenhænge i organisationen som jeg arbejder i. Jeg har fået selvindsigt i hvordan jeg kan vælge bevidst at håndtere situationer på en konstruktiv og udviklende måde. Konkret vil jeg anvende indsigten i psykologisk kapital til at være en bedre kollega og til som medarbejder at tage ansvar for væredygtig selvledelse og følelsesmæssig intelligent samarbejde.”

– Anne Lee Andersen, Laborant Novo Nordisk

Om underviser Tine Nyholm

Tine Nyholm – Cand.pæd. i pædagogisk psykologi, stifter og direktør i Commitment Lab

Comitment Lab  er professionel udbyder af akademiske læringsforløb, der integrerer teori og praksis med udviklingsbehov og forandringsvisioner. Tine Nyholm er kognitiv og systemisk proceskonsulent med speciale i uddannelse af hele praksisfællesskaber, kendetegnet ved høj psykologisk og social kapital. Desuden er hun udøvende mental coach og erhvervspsykologisk supervisor samt medforfatter i nyere antologier om fremtidens ledelse og om coaching som et af tidens stærkeste værktøjer til udvikling.

>> Ja tak - send mere information!

Praktisk om kurset i coaching og konflikthåndtering

Pris pr. person

Væredygtig ledelse® og psykologisk sundhed med kognitiv dialog: 23.398,92,- ekskl. moms

Fagmodulet Coaching & Konflikthåndtering: 1.500,- (ikke momsbelagt)

Samlet pris for begge: 30.748,65,- incl. moms

Varighed

Uddannelsen strækker sig over 6 til 8 uger og består af 6 hele undervisningsdage, 1 dags supervision og eksamenssparring forud for eksamen. Hertil skal påregnes 3 dages selvstændig eksamensforberedelse.

Tag uddannelsen direkte i din organisation

Det er også muligt at tage coaching uddannelsen som skræddersyet kursus direkte i din organisation. Læs mere om uddannelsen som firmakursus her!

Commitment Lab

Commitment Lab

Som professionel udbyder har Commitment Lab specialiseret sig i ledelse, HR, kommunikation, strategi & organisation på et erhvervspsykologisk plan. Vores fornemmeste opgave er at sparre og guide mennesker og organisationer til at yde deres bedste, meningsfuldt vedkommende og forretningsudviklende! Commitment...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Jeg vil gerne kontaktes af den kursusansvarlige - uforpligtende

 

Kontaktinformation til Commitment Lab

Commitment Lab

Stentoften 14
3140 Ålsgårde

Telefon: 31170917

Hvad siger tidligere deltagere på kurserne?

Gennemsnit 5

Baseret på 6 evalueringer

Henriette Bjørnbak
Træningen med kognitiv coaching har givet mig dybere selvindsigt, identificeret uhensigtsmæssige tankefælder, som jeg nu aktiv og selvledende kan ændre. Jeg har fået redskaber til mere effektfuld dialogisk kommunikation. Det har således ikke kun styrket min faglige profil og ledelsesmæssige kompetencer, men også privat som partner, mor, veninde ...
Vis alt
Kit Schiøler
Jeg syntes at uddannelsen og Tine Nyholms karismatiske og engagerede undervisning har været som vand i en ørken for mig. Jeg var til jobsamtale i Mandags til et job som timelære for IT-Supporter uddannelsen. (vikariat på 3 måneder). Dette job ville være en rigtig god træning for mig imod at skifte arbejdsområde, og hvis det går rigtigt godt for ...
Vis alt
Ernst Löwe Lindberg
Inden uddannelsesforløbet tjekkede jeg Tine Nyholms hjemmeside og fik en snak med hende. Der mødte mig en uendelig strøm af opløftende ord og selvom det gav super god mening, tænkte jeg om det blot var ord. Men Tine er som underviser VÆRENDE til stede, til rådighed, mentalt og fagligt. LÆRENDE gennem faglige begreber, teori og metoder, praktisk ...
Vis alt
Få information

Udfyld formularen for mere information om Kognitiv coaching i organisationer - væredygtig selvledelse og effektfuld dialog. Coaching og konflikthåndtering (AU)

Tilmeld dig finduddannelse.dk's nyhedsbrev!
Evalueringer
Hvad siger tidligere deltagere om denne uddannelse?
(5,0)
Baseret på 6 evalueringer
Se alle evalueringer
Hvad siger tidligere deltagere om udbyderen?
(5,0)
Baseret på 6 evalueringer
Se alle evalueringer
Kundecase