HR Koordinator

Academy Online Denmark
Valgfri længde, men ca 10 uger på fuldtid
Dansk
Heltid/deltid
Sidste ansøgningsfrist: Altid åben!
Kursus
Online
Startdato: Når det passer dig bedst! - Online
14.331 DKK ekskl. moms

Kursusbeskrivelse

Uddannelse til HR Koordinator

Vil du arbejde i en rolle, der direkte påvirker en virksomheds succes? Er du interesseret i at kunne støtte ledere og ledelse i deres personaleansvar?

Kan du lide at arbejde for sundhed og trivsel i arbejdslivet, med processer og udviklingsspørgsmål?

Så passer denne uddannelse til dig, Certificeret HR Koordinator!

Du vil lære det grundlæggende i at arbejde med processerne inden for HR-området i løbet af HR-året: Tiltrække arbejdskraft, analysere, rekruttere, udvikle, fastholde og afvikle.

Vi gennemgår alle dele af en virksomheds personalehåndbog. HR-koordinatoren arbejder med kompetenceudvikling og uddannelse, ofte på tværs af landegrænser og afdelinger, som konstant støtte til ledere og teams. Mange steder også med indsats i udviklingsprojekter på området.

Efter afslutningen af uddannelsen har du en bred praktisk og teoretisk viden om hele HR-funktionen og er sikker på din rolle som støtte til ledere.

Du kan nemt administrere en HR-koordinators service i en virksomhed, større som mindre.

HR-koordinator, en meget sjov, udviklende og værdsat rolle, der passer ind i enhver organisation!

AT STUDERE TIL HR KOORDINATOR BETYDER AT:

  • Du starter din uddannelse, når du vil
  • Du studerer, som du vil, med computer, tablet eller mobiltelefon
  • Du bestemmer selv studietempoet
  • Du studerer, hvor du vil

KURSUSPORTALEN

Du får adgang til optagede foredrag i vores kursusportal, hvor du møder vores undervisere med forskellige specialområder. Du vil se korte film med vores undervisere, der præsenterer sig selv og det respektive emne samt har skærmoptagede foredrag i PowerPoint.

Du har også adgang til selve forelæsningsmaterialet i kursusportalen, når det er tid til at lave øvelsesopgaver og opgaver, der sendes til gennemsyn af vores medarbejdere, som derefter giver dig feedback. Du kan også kontrollere dit vidensniveau ved at reagere på diagnostiske tests.

I kursusportalen er der et forum, hvor du kan diskutere og spørge andre kursister og undervisere om kursets indhold. I løbet af dit studie vil du have kontakt med kursuslederen, hvis du støder på spørgsmål eller problemer, og når du får feedback på dine opgaver. Interaktivitet via chat, e-mail og telefon. Løbende i kursusmaterialet er der øvelsesopgaver og indleveringsopgaver, så du løbende kan kontrollere, at du har assimileret materialet på en god måde.

Du er meget velkommen til at tilmelde dig og lade din succesrejse starte sammen med os!

KURSPLAN

INTRODUKTION

Ekstern analyse

Jura og arbejdsret

Arbejdsgiverens ansvar

Medarbejderansvar

Arbejdsmarkedets parter

Indleveringsopgave 1

HR-funktionens rolle

HR-koordinatorens rolle

Personlig politik

Tiltræk kompetencer

Employer Branding

Sociale netværk

Indleveringsopgave 2

ANALYSERE

HR året

Personalhåndbog

Digitalisering, PA system

Organisation

HR processer

Indleveringsopgave 3

Arbejdsmiljø og sundhed

Arbejdsmiljøpolitik

Systematisk arbejdsmiljøstyring

Ledelsesstøtte

Kollektive overenskomster

Kompetenceplan

Jobbeskrivelser

Indleveringsopgave 4

REKRUTTERING

Rekrutteringsprocessen

Personaleplanlægning

Færdighedsbehov og kravprofil

Værktøjer til rekruttering

Intern info og annoncering

Eksterne kanaler og annoncering

Indleveringsopgave 5

Udvælgelse og tests

Interviewrunde

Feedback og referencetagning

Ansættelse

Introduktion

Mentorarbejde

Indleveringsopgave 6

UDVIKLE

Social bæredygtighed

Ledelse

Agil HR

Intern kommunikation

Færdigheder

Form og match

Medarbejdersamtaler

Uddannelser

Indleveringsopgave 7

Coaching

Teamudvikling

Wellness

Svære samtaler

Fagforeningssamarbejde

Ansvarsfordeling SAM og BAM

Beskyttelsesudvalget

Løbende forbedring

Indleveringsopgave 8

BEHOLDE

Intern information

Medarbejderundersøgelser

Opfølgning og evaluering

Gruppesamarbejde

Øget engagement

Proaktivt sundhedsarbejde

Rehabiliteringsplan

Arbejdsmiljø

Konflikt

Indleveringsopgave 9

Lønpolitik

Lønrevisionsproces

Fagforeningsforhandlinger

Lønrevision

Lønsamtaler

Orlov og fordele

Statistikstyring og afstemninger

Personale socialt

Indleveringsopgave 10

AFVIKLE

Oplysningspligt

Interne og eksterne parter

Konverteringsprocessen

Omvendelsesprogram

Fagforeningernes rolle og forpligtelse til at forhandle

Mangel på arbejde

Ordreliste, LAS

Naturlig afgang

Samtaler ved opsigelse

Opsigelse

Genindsættelse

Krisestyring

Indlevringsopgave 11

Afsluttende eksamen

Målgruppe

Vi har brug for at modtage din tilmeldelse skriftligt via kontaktformularen her eller på info(at)academyonline.dk. Angiv, hvilken erhvervsuddannelse eller hvilket kursus, tilmeldingen vedrører.

Eksamen og diplom

Efter godkendte indleveringsopgaver og eksamen har du opfyldt kravene til Certificeret HR Koodinator.

Pris

Kursusgebyret for uddannelsen til Certificeret HR Koordinator er 17 914 DKK inkl. moms. Forudbetaling for hvert kursusmodul med 2 986 DKK inkl. moms eller hele uddannelsen mod faktura. Betaling mod 12 fakturaer a 1 701 DKK er også muligt. Du skal have betalt for uddannelsen, før du kan modtage dit certifikat. 

Kursusgebyret inkluderer: 

-Forelæsningsmateriale i Kursusportalen gennem skærmoptagelser og film

-Øvelsesopgaver

-Indleveringsopgaver

-Løbende support via e-mail og telefon samt karrierevejledning

-Udstedelse og afsendelse af eksamensbeviser

Om udbyderen

Academy Online Denmark

Velkommen til Academy Online Denmark!  Er det tid til at tage det næste skridt i din karriere?  Academy Online tilbyder digital erhvervsuddannelse og selvstændige kurser inden for forskellige områder.  Kompetenceudvikling Er det tid til at tage det næste skridt i...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Få information

Få svar på dine spørgsmål om HR Koordinator
Den kursusansvarlige vil kontakte dig
Ingen omkostninger eller forpligtigelser

Kontaktinfo

Academy Online Denmark

Rådhuspladsen 16
1550 København

Få information

Udfyld formularen for mere information om HR Koordinator

Tilmeld dig finduddannelse.dk's nyhedsbrev!
Evalueringer
Denne uddannelse er ikke blevet evalueret.