Kursus

Aktuel løn 2023

Økonomi & Personale Academy, i København (+2 lokationer)
Længde
1 dag
Pris
1.500 DKK ekskl. moms
Næste startdato
7 juni, 2023 Se detaljer
Uddannelsesform
Holdundervisning
Længde
1 dag
Pris
1.500 DKK ekskl. moms
Næste startdato
7 juni, 2023 Se detaljer
Uddannelsesform
Holdundervisning
Få mere information om kurset

Hvorfor vælge Økonomi & Personale Academy?

Mere end 20 års erfaring inden for kurser og uddannelser

Vi har undervist mere end 70.000 kursister

Høj kundetilfredshed

Startdato

1 tilgængelig startdato

7 juni, 2023

 • Holdundervisning
 • København

Kursusbeskrivelse

Kursus i aktuel løn 2023

Indhold: 

Afskaffelse af St. bededag og konsekvenser for lønafregning (nyt løntillæg). Ny bogføringslovs indvirkning på lønområdet. Herunder krav om lønafstemning senest tidspunktet for lønindberetning, krav om procedurebeskrivelse af lønområdet inden 1. januar 2023. Den ny barselsordning om øremærket barsel, opfølgning på den ny ferielov, nye lovgivning om omsorgsorlov og betydningen heraf for lønafregningen, nyt styresignal om beskatning af leasingbiler. Særlige problemstillinger vedrørende personalegoder, skattefri godtgørelser, erhvervsmæssig kørsel i egen bil, valg mellem forskellige bilordninger, arbejdsgiverkrav og SKAT´s kontroller. Udvidelse af brug af forskerordning er gjort mulig efter ny dom. Lempelse i reglerne for rekruttering af udenlandsk arbejdskraft fra 1. december 2022. Håndtering af el-og hybridbiler - om skat, moms og afgifter for firma, ansatte, kunder og samarbejdspartnere.

 • Afskaffelse af St. Bededag og indførelse af løntillæg
  • indførelse af nyt løntillæg 
  • Betydning for månedslønnede og timelønnede
  • Årsmodelordningen
  • Månedsmodelordningen

  Ny Bogføringslov:
  • Nye afstemningskrav til alle lovpligtige indberetninger
  • Konsekvenser for "lønbogholderiet" - herunder krav om afstemninger før indberetning.
  • Implementeringskrav fra 1. januar 2023.

  Personalegoder – regler, indberetning og arbejdsgiverkrav  
  • Øget fri bil beskatning fra 2023 på Hybrid - plug in
  • Lempelse i El-bil beskatning fra 2023
  • Fri bil - beskatning 2022, herunder nye beskatningsregler på hvidpladebiler fra 1. juli 2021
  • Erhvervsmæssig kørsel i egen bil
  • 60 - dages reglen: brug og misbrug af reglen (for skattefri godtgørelse)
  • Firmabilbeskatning - SKAT udsender nyt styresignal og ændrer "holdning"
  • Splitleasing af "firmabiler" - faldgruber og muligheder
  • Arbejdsgiverkrav til kontroller med personalegoder
  • SKATS fokus 2022 vedrørende personalegoder mv.

  Firmaudflugter til ind- og/eller udland
  • Skattepligt eller skattefri - hvad siger reglerne og praksis
  • Krav til fagligt indhold
  • Evt. deltagelse af ægtefælle
  • Evt. (delvis) egenbetaling
  • Indberetningspligten ved skattepligt (over/under 1.200 kr. grænsen)
  • Regninger fra udlandet – hvad gør jeg med momsen?

  Gaver

  • Bagatelgrænse for gaver, herunder julegaver, lejlighedsgaver etc.
  • Gavekort eller gavebevis til ansatte
  • Arbejdsgiverbetalte gavekort til visse oplevelser
  • SKATS fokus

  Rette indkomstmodtager

  • A-indkomst/B-indkomst
  • Honorarmodtager
  • SKATS fokus

  Godtgørelse for ansattes arbejdsrelaterede udgifter

  • Almindelige regler for skattefri godtgørelser
  • Krav til arbejdsgivers undersøgelsespligt
  • Når ”godtgørelserne” bliver skattepligtige
  • Arbejdsgivers risiko
  • Udgifter som er forbundet med hjemmearbejde

  Skat øger kontrolindsatsen i 2022

  • "Genoplivning" af arbejdsgiverkontrollen
  • Personalegoder, skattefri godtgørelser, arbejdsudleje, rette indkomstmodtager etc.
  • Skats sanktioner når arbejdsgiverkontrollen svigter

   Krav om offentliggørelse af løngab mellem køn
   • Årlige rapporteringsforpligtelse om løngab mellem køn
   • Lønstatistik fordelt på køn og niveau
   • Krav om udarbejdelse af "evaluering" ved løngab på 5 pct.

   Ny lønoplysningskrav ved stillingsopslag
   • Krav om oplysning om basisløn eller lønspænd før samtale

   Arbejdsophold fra udlandet: 
   • Forskerordningen - ny dom udvider brugen af ordningen
   • "Kildeskat": når ansatte i udlandske filialer tager til møde i Danmark

   Den ny ferielov – opfølgning på udvalgte problemstillinger
   • Delvis sygemelding og mulighed for ferieafholdelse
   • Mulighed for at modregne og tilbageføre for meget udbetalt ferietillæg
   • Kontant udbetaling af feriepenge til lønmodtageren ved fratrædelse
   • Overførsel og udbetaling af ferie udover 4 uger
   • Afregning af ikke afholdt overført ferie ved fratrædelse
   • Når der udbetales feriepenge (netto) og der ikke afholdes ferie – håndtering
   • Hvad skal der indberettes til arbejdsmarkedets feriefond
   • Hvilke medarbejdergrupper skal arbejdsgiver indberette til arbejdsmarkedets feriefond

    Den ny barselsreform - opfølgning på udvalgte problemstillinger

    • Konsekvensændringer i de nye ny barselsregler
    • Nyeste regler og praksis om barselsdagpenge – bl. a fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
    • Forholdet mellem barselsdagpenge og lønrettigheder
    • Betydningen af løn under barsel i kollektiv overenskomst
    • Barselsdagpenge mellem forældrene – hvordan vil forældrene kunne indrette sig – konsekvenser for arbejdsgiver
    • Forlængelse og udskydelse af forældreorloven
    • Retsstilling for regnbuefamilier
    • Hvordan stilles soloforældre med de nye barselsregler
    • Beskæftigelseskravet i barselsloven- konsekvenser for arbejdsgiver
            

  Instruktører på kurset:

  Jørgen Frausing, TVC Advokaterne

  Rami Sørensen, Voldgiftsdommer

  Målgruppe

  Målgruppe:
  Lønansatte herunder chefer og deres medarbejdere. Revisorer, ansatte ved lønbureauer, ansatte i Skattestyrelsen og andre, som er i berøring med lønspørgsmål, kan med fordel deltage.

  Pris

  • Deltagerbeløb for dagskurser: kr. 4.995 + moms
  • Deltagergebyr ved køb af rabatkort: fra kr. 1.500 + moms

  Få information

  Få information

  Få svar på dine spørgsmål om Aktuel løn 2023
  Den kursusansvarlige vil kontakte dig
  Ingen omkostninger eller forpligtigelser

  Evalueringer

  Gennemsnit 5

  Baseret på 3 evalueringer
  Evaluer udbyderen her!
  5/5
  Ingerlise, Rønne Revision
  29 maj 2022

  Altid glad for jeres kurser samt materialet, som vi bruger til opslag efterfølgende.

  5/5
  Bente , Sønderjysk Forsikring
  29 maj 2022

  Tak for et rigtig godt og lærerigt kursus

  5/5
  Heidi, I/S Refa
  29 maj 2022

  En meget inspirerende dag, fik sat nogle ting på plads og fik opfrisket andre emner.

  Økonomi & Personale Academy

  Kurser og uddannelser siden 1999

  Økonomi & Personale Academy udbyder kurser og uddannelser inden for økonomi- og personaleområdet.  Siden 1999 har mere end 70.000 ansatte inden for den private og offentlige sektor deltaget på vores kurser. Kurserne tilrettelægges og udbydes i et tæt samarbejde med...

  Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

  Sponsoreret