Startdatoer
København
27-02-2023 09:00 
1.500 DKK
07-06-2023 09:00 
1.500 DKK
Århus
28-02-2023 09:00 
1.500 DKK
Vejle
06-06-2023 09:00 
1.500 DKK

Fremragende Kundekontakt


Denne udbyder er blevet anerkendt af os for at have fremragende kundekontakt. 

Vores anerkendelse er givet til de udbydere, der er gode og hurtige til at række ud, efter de har modtaget en forespørgsel.

Hvorfor vælge Økonomi & Personale Academy?

Mere end 20 års erfaring inden for kurser og uddannelser

Vi har undervist mere end 70.000 kursister

Høj kundetilfredshed

Kursusbeskrivelse

Kursus i aktuel løn 2022

Indhold: 

Ny bogføringslovs indvirkning på lønområdet, lønafstemninger mv. Ny barselsordning om øremærket barsel, opfølgning på den ny ferielov, nye lovgivning om omsorgsorlov og betydningen heraf for lønafregningen, nyt styresignal om beskatning af leasingbiler. Særlige problemstillinger vedrørende personalegoder, skattefri godtgørelser, erhvervsmæssig kørsel i egen bil, valg mellem forskellige bilordninger, arbejdsgiverkrav og SKAT´s kontroller. Udvidelse af brug af forskerordning er gjort mulig efter ny dom. Lempelse i reglerne for rekruttering af udenlandsk arbejdskraft fra 1. december 2022. Nye regler for indberetning af planformsøkonomi vedtaget. Håndtering af el-og hybridbiler - om skat, moms og afgifter for firma, ansatte, kunder og samarbejdspartnere.

Ny Bogføringslov:

 • Nye afstemningskrav til alle lovpligtige indberetninger
 • Konsekvenser for "lønbogholderiet" - herunder krav om afstemninger før indberetning.
 • Implementeringskrav med udgangen fra 1. januar 2023.

Personalegoder – regler, indberetning og arbejdsgiverkrav  

 • Øget fribil beskatning fra 2023 på Hybrid - plug in
 • Lempelse i El-bil beskatning fra 2023
 • Fri bil - beskatning 2022, herunder nye beskatningsregler på hvidpladebiler fra 1. juli 2021
 • Erhvervsmæssig kørsel i egen bil
 • 60 - dages reglen: brug og misbrug af reglen (for skattefri godtgørelse)
 • Firmabilbeskatning - SKAT udsender nyt styresignal og ændrer "holdning"
 • Splitleasing af "firmabiler" - faldgruber og muligheder
 • Arbejdsgiverkrav til kontroller med personalegoder
 • SKATS fokus 2022 vedrørende personalegoder mv.

Firmaudflugter til ind- og/eller udland

 • Skattepligt eller skattefri - hvad siger reglerne og praksis
 • Krav til fagligt indhold
 • Evt. deltagelse af ægtefælle
 • Evt. (delvis) egenbetaling
 • Indberetningspligten ved skattepligt (over/under 1.200 kr. grænsen)
 • Regninger fra udlandet – hvad gør jeg med momsen?

Gaver

 • Bagatelgrænse for gaver, herunder julegaver, lejlighedsgaver etc.
 • Gavekort eller gavebevis til ansatte
 • Arbejdsgiverbetalte gavekort til visse oplevelser
 • SKATS fokus

Rette indkomstmodtager

 • A-indkomst/B-indkomst
 • Honorarmodtager
 • SKATS fokus

Godtgørelse for ansattes arbejdsrelaterede udgifter

 • Almindelige regler for skattefri godtgørelser
 • Krav til arbejdsgivers undersøgelsespligt
 • Når ”godtgørelserne” bliver skattepligtige
 • Arbejdsgivers risiko

Skat øger kontrolindsatsen i 2022 

 • "Genoplivning" af arbejdsgiverkontrollen
 • Personalegoder, skattefri godtgørelser, arbejdsudleje, rette indkomstmodtager etc.
 • Skats sanktioner når arbejdsgiverkontrollen svigter

Arbejdsophold fra udlandet:

 • Nye opholdsregler 1 fra 1. juli 2022 - indførelse af ny beløbsordning samt udvidelse af fasttrack-ordning
 • Forskerordningen - ny dom udvider brugen af ordningen
 • "Kildeskat": når ansatte i udlandske filialer tager til møde i Danmark

Den ny ferielov – opfølgning på udvalgte problemstillinger

 • Lønmodtagerbegrebet i ferieloven – direktører
 • Lønindberetning og beskatning af feriepenge for funktionærer og timelønnede 
 • Kontant udbetaling af feriepenge til lønmodtageren
 • Forskudsferie - herunder på tværs af ferieår
 • Overførsel og udbetaling af ferie udover 4 uger
 • Ferietillæg
 • Feriehindringer
 • Afregning af ferie ved fratrædelse
 • Når der udbetales feriepenge (netto) og der ikke afholdes ferie - håndtering (pas på skatten)

Den ny barselsreform - opfølgning på udvalgte problemstillinger

 • Konsekvensændringer af den ny barselsreform
 • Øremærkning af forældreorlov med barselsdagpenge til hver forælder.
 • Barselsorlovsperioden – nye regler
 • Fædreorlov – nye regler
 • Forældreorlov og barselsdagpenge – nye regler
 • Barselsdagpenge mellem forældrene – hvordan vil forældrene kunne indrette sig i den nye model
 • Forlængelse og udskydelse af forældreorloven – nye regler
 • Konsekvenser for lønrettighederne i  de kollektive overenskomster
 • Retsstilling for regnbuefamilier
 • Hvordan stilles soloforældre i barselreformen

Indførelse af ny regler om omsorgsorlov  

 • Indførelse af særlig 5 dages ret til omsorgsorlov
 • Anmodningsret til ændrede arbejdstider for omsorgspersoner   
 • Ansættelsesrelaterede rettigheder som omsorgsperson
 • Beskyttelse mod afskedigelse af omsorgspersoner
 • Betydningen af omsorgslov for lønafregningen                          

Instruktører på kurset:

Jørgen Frausing, TVC Advokaterne

Rami Sørensen, Voldgiftsdommer

Målgruppe

Målgruppe:
Lønansatte herunder chefer og deres medarbejdere. Revisorer, ansatte ved lønbureauer, ansatte i Skattestyrelsen og andre, som er i berøring med lønspørgsmål, kan med fordel deltage.

Pris

 • Deltagerbeløb for dagskurser: kr. 4.995 + moms
 • Deltagergebyr ved køb af rabatkort: fra kr. 1.500 + moms

Om udbyderen

Kurser og uddannelser siden 1999

Økonomi & Personale Academy udbyder kurser og uddannelser inden for økonomi- og personaleområdet.  Siden 1999 har mere end 70.000 ansatte inden for den private og offentlige sektor deltaget på vores kurser. Kurserne tilrettelægges og udbydes i et tæt samarbejde med...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Få information

Få svar på dine spørgsmål om Aktuel løn 2023
Den kursusansvarlige vil kontakte dig
Ingen omkostninger eller forpligtigelser

Kontaktinfo

Økonomi & Personale AcademyEvalueringer

Gennemsnit 5

Baseret på 3 evalueringer

Ingerlise, Rønne Revision

Altid glad for jeres kurser samt materialet, som vi bruger til opslag efterfølgende.

Bente , Sønderjysk Forsikring

Tak for et rigtig godt og lærerigt kursus

Heidi, I/S Refa

En meget inspirerende dag, fik sat nogle ting på plads og fik opfrisket andre emner.

Få information

Udfyld formularen for mere information om Aktuel løn 2023

Tilmeld dig finduddannelse.dk's nyhedsbrev!
Evalueringer
Hvad siger tidligere deltagere om denne uddannelse?
(5,0)
Baseret på 3 evalueringer
Se alle evalueringer
Hvad siger tidligere deltagere om udbyderen?
(4,8)
Baseret på 151 evalueringer
Se alle evalueringer