Vis finduddannelse.dk som: Mobile
Viser 1-6 af 6
 

Oplevelsesøkonomi – skab merværdi gennem events

Vil du gerne have en karriere inden for oplevelsesindustrien? Så er et kursus i oplevelsesøkonomi det rette sted at starte. Inden for oplevelsesøkonomien arbejder du med planlægning af events og unikke kundeoplevelser. Gennem et kursus i oplevelsesøkonomi får du et solidt indblik i både teori og praksis.

Med eventplanlægning kan du lærer at skabe unikke oplevelser, der både arbejder med kundeservice, personaleledelse og udvikling. Gennem en uddannelse i oplevelsesøkonomi bliver du rustet til både at udvikle, producere og implementere oplevelser og events i virksomheden.

Hvad er oplevelsesøkonomi?

Overordnet kan man kategorisere oplevelsesøkonomi inden for erhvervsøkonomien, da den baserer sig på salg af oplevelser – enten direkte eller indirekte, og både når det kommer til et konkret produkt eller en serviceydelse.

Mest kendt inden for oplevelsesøkonomi feltet er turistaktiviteter, men generelt handler det om, at kunden får en tilknytning til produktet. Der er altså mange forskellige erhverv hvor det giver mening at arbejde med oplevelsesøkonomi. Udover turisme, kan det også være inden for kultur, kunst, underholdning, image og branding arbejde.

Der findes ikke som sådan en endelig definition af oplevelsesøkonomi, da det også er op til enkelte hvordan de bruger værktøjerne, men en bred definition kunne fx være: ”oplevelsesøkonomi er en økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelser i større eller mindre grad indgår i produktet eller serviceydelsen. Det betyder at oplevelsesøkonomi kan være alt fra produktion af computerspil, hvor oplevelsen er produktet til Jyske Banks nye bankkoncept, hvor en bank forsøger at tilføre sin ydelse ekstra værdi for kunden, ved at tilbyde forskellige oplevelser”. (Kilde: Dansk Wikipedia).

I Danmark oplever man oftest oplevelsesøkonomi i de mange dansker byer og kommuner, som bruger det il udvikling af byen eller regionen gennem branding.

Tag et kursus i oplevelsesøkonomi

Bliv introduceret il oplevelsesbranchens grundlæggende principper og tendenser. Gennem et kursus i oplevelsesøkonomi bliver du rustet til at skabe værdi gennem oplevelser, samtidig med at du får redskaber til tænke langsigtet og nyskabende i forhold til fremtidens forbruger.

Gennem et kursus i oplevelsesøkonomi kvalificerer du dig til at arbejde med oplevelsesbaseret forretningsudvikling. Det sker fx gennem analyser, planlægning og løsningsorienteret arbejde der skaber merværdi for kunden – både gennem udvikling, produktion og levering af oplevelser.

Du kan fx lære at lede og motivere andre i arbejdet med at udvikle og vedligeholde serviceniveauet, samt brande og markedsføre virksomheden og omverdenen. Du får frisk inspiration med at udvikle oplevelser, så du kan arbejde målrettet med oplevelsesbaseret forretningsudvikling.  

Alt efter hvilken uddannelse i oplevelsesøkonomi du vælger, så bliver du præsenteret for fx obligatoriske fag og valgfag, på den måde har du også mulighed for selv at vælge, i hvilken retning du har interesse. Du kan fx få undervisning i forskellige oplevelseskoncepter, fremtidens oplevelsesøkonomi, best practice inden for oplevelsesøkonomi, og du bliver efter endt uddannelse i stand til at planlægge og udvikle koncepter, der skaber værdi for både kunder og virksomheden.

Sådan kommer du videre

Find et kursus, du er interesseret i


Send en forespørgsel


Du bli'r kontaktet og får mere information af udbyderen

Ønskeliste
Kundecase
Erhvervsakademi Dania - Første s...

Gitte Esman er projektkonsulent i Ase og har valgt at læse akademifaget Projektledelse på Erhvervsakademi Dania i Silkeborg – et valg, som har givet hende endnu flere kompetencer som projektleder.

Læs mere
Akademiuddannelse i ledelse

Jeg har oplevet en ekstremt god kobling mellem undervisningen og mit daglige arbejde som leder, for jeg har fra uge til uge kunnet bruge det, jeg har lært, i praksis.

Benjamin Damhus, G4S

Læs mere
Akademiuddannelse i ledelse

Det bedste ved akademiuddannelsen i ledelse har været det netværk, jeg har fået. Det har været superfedt at møde ledere i andre virksomheder og på den måde få indsigt i nogle af de forskellige problemstillinger fra andre brancher.

Underviserne har været rigtig gode til at skabe et godt læringsmiljø i klasserne med fokus på dialog frem for monolog. Og så var de gode til at igangsætte læringsaktiviteter, hvor man kom til at kende hinanden på kryds og tværs af holdet.

Mathias Moldt Gaardbo, rådgiver, EY

Læs mere
Akademifaget kommunikation i pra...

Mine nye kommunikationskompetencer har flyttet mig fagligt. Fra primært at være en støttefunktion for ledelsen bidrager jeg nu proaktivt med idéer og konkrete løsningsforslag til de faglige opgaver i afdelingen.

Pernille Lange, erhvervsstyrelsen

Læs mere