Drømmer du om en karriere inden for regnskab?

Hvis du drømmer om en karriere inden for regnskab og økonomi, så læs med her, hvor vi giver dig et overblik over nogle af dine muligheder.

Din guide til en karriere inden for regnskab | Se mulighederne her

Denne guide er for dig, der overvejer en karriere inden for regnskab og ønsker et overblik over, hvad du kan forvente dig af de forskellige jobfunktioner på området.

Vi kommer bl.a. ind på typiske arbejdsopgaver, samt hvilke kompetencer du skal have for at kunne skabe en karriere på regnskabsområdet.


Kan du nikke genkendende til flere af følgende styrker, er en karriere inden for regnskab måske noget for dig:

 • Flair for tal
 • God forretningsforståelse
 • Flair for IT og programmer som Excel, SAP eller Navision
 • Detaljeorienteret
 • Resultatorienteret
 • Analytisk
 • God til at kommunikere
 • Struktureret
 • Serviceminded

Guiden giver dig et overblik over fire klassiske stillingsbetegnelser på indenfor regnskab- og revisionsbranchen, så du kan få et indtryk af, hvad rollerne indebærer. Klik rundt mellem de forskellige beskrivelser nedenfor og bliv klogere på, hvilken karrierevej du skal vælge inden for regnskab.


Regnskabsmedarbejder

Controller

Bogholder

Revisor


Regnskabsmedarbejder

Hvad laver en regnskabsmedarbejder?

Stillingsbetegnelsen regnskabsmedarbejder kan ses som den overordnede titel for en ansat med en regnskabsfunktion. Som regnskabsmedarbejder holder du styr på organisationens økonomiske aktiviteter, der foregår sideløbende med organisationens andre aktiviteter.

Det er et krav, at alle organisationer skal føre regnskab med og have dokumentation på deres økonomiske aktiviteter, uanset om der er tale om foreninger, virksomheder, institutioner eller nonprofit organisationer. Som regnskabsmedarbejder er det din opgave og dig, der har ansvaret for at sikre, at der styr på regnskabet. 

Typiske arbejdsopgaver som regnskabsmedarbejder

Ofte vil du have arbejdsopgaver som f.eks:

 • Administration af løn
 • Debitorstyring / kreditorstyring
 • Daglig fakturering
 • Registrering af ordrer
 • Kasseafstemning
 • Administration af rykkerprocedurer
 • Diverse indberetninger, f.eks. til SKAT
 • Klargøring af regnskaber til revision
 • Diverse bogføringsopgaver
 • Dialog med kunder, samarbejdspartnere og andre afdelinger
 • Økonomirapportering / økonomistyring

Mulige karriereveje

Som regnskabsmedarbejder bliver du en del af en økonomiafdeling, regnskabsafdeling eller lignende. Du kan også gøre karriere i et firma, der står for andre organisationers økonomiske anliggender eller vælge at blive freelancer. I disse stillinger arbejder som ekstern konsulent med en portefølje af organisationer som kunder.

Relaterede stillingsbetegnelser

Her kan du se en række jobfunktioner, der minder om regnskabsmedarbejderens rolle: 

 • Regnskabsassistent
 • Bogholder
 • Kontorassistent
 • Regnskabsansvarlig
 • Økonomimedarbejder

Tag et kursus i regnskab

Controller

Hvad laver en controller?

Som controller har du en række forskellige funktioner indenfor regnskab og revision. Generelt kan det dog siges, at en controller primært er ansat inden for det private, men der er i stigende grad flere controllere, som ansættes i det offentlige. 

Som controller har du typisk lang videregående uddannelse i økonomi (f.eks. cand.merc., cand.oecon eller diplomøkonom), mens du som regnskabsmedarbejder også kan have en kortere uddannelsesbaggrund inden for kontor eller administration.

I din stilling som controller vil der være overlap i arbejdsopgaverne i forhold til regnskabsmedarbejderens funktioner, men som controller vil du typisk have et overordnet ansvar og rolle sammenlignet med regnskabsmedarbejderen eller bogholderen.

Typiske arbejdsopgaver som controller

Som controller varierer dine arbejdsopgaver meget, men her kan du se et par eksempler på nogle af de typiske arbejdsopgaver:

 • Styring og kontrol af organisationens økonomi, f.eks. i forbindelse med projekter
 • Udarbejdelse af budgetter og forecasts
 • Deltagelse i årsafslutninger eller månedsafslutninger
 • Diverse økonomiske afstemninger
 • Udarbejdelse af regnskaber og regnskabsaflæggelse
 • Analysearbejde i relation til organisationens forskellige aktiviteter
 • Målstyring og økonomistyring, f.eks. i forbindelse med organisationens produktion
 • Udarbejdelse af kontrakter

Business controller eller financial controller

Der findes flere grene indenfor controlling, og du kan fx arbejde som financial controller, business controller, cost controller eller sales controller. Din jobtitel afhænger af, hvilket økonomisk område du varetager i din virksomhed. Financial controller og business controller er typisk blandt de mest populære stillinger på det danske arbejdsmarked.

Som financial controller har du ansvaret for den finansielle styring i virksomheden, mens du som business controller står for styring og optimering af organisationens forretningsgange. Som business controller er du dermed i højere grad ansvarlig for at skabe sammenhæng mellem organisationens forretningsaktiviteter og de finansielle aktiviteter - alt sammen ud fra en økonomisk synsvinkel.

I de fleste virksomheder vil de to jobfunktioner imidlertid overlappe hinanden, men det er en fordel, at du gør dig tanker om, hvilken del af controlling, du brænder for, hvis du vil gøre karriere inden for en mere specialiseret funktion på området.

Mulige karriereveje

Du kan vælge at arbejde i en virksomhed, hvor du vil tilknyttet bogholderiet eller regnskabsafdelingen og varetage virksomhedens regnskab. Alternativt kan du gøre karriere som controller i en virksomhed, der løser relaterede opgaver for andre organisationer eller arbejde som freelancer på området.

Relaterede stillingsbetegnelser

 • Manufacturing controller
 • Process controller
 • Assistant controller 
 • Økonomiansvarlig
 • Regnskabschef

Tag et kursus i controlling

Bogholder

Hvad laver en bogholder?

Stillingsbetegnelsen bogholder er en anelse gammeldags, fordi den stammer fra dengang virksomheder førte regnskaber i fysiske bøger. I dag udføres denne opgave naturligvis med hjælp fra IT og digitale redskaber, men titlen holder ved.

Bogholderfunktionen har flere fællestræk med fx regnskabsmedarbejderen, da du som bogholder fører regnskab over en virksomheds økonomiske aktiviteter. Samtidig kan du også fungere som rådgiver i forbindelse med økonomiske spørgsmål og anliggender. 

Som bogholder vil du også typisk have en uddannelse inden for administration eller kontor med afsæt i økonomi.

Typiske arbejdsopgaver

Som bogholder vil du normalt håndtere opgaver som f.eks:

 • Daglig bogføring
 • Indsamling af data til udarbejdelse af regnskaber
 • Afstemning af f.eks. årsregnskab
 • Bogføring af løn
 • Indberetninger af f.eks. moms og statistik
 • Gøre bogføring klar til revision
 • Bogføring af dokumenter og bilag
 • Udarbejde månedsregnskaber eller dagsregnskaber
 • Stå for rykkere til kunderne
 • Rapportering

Arbejdsopgaverne varierer meget fra arbejdsplads til arbejdsplads, men som udgangspunkt er du som bogholder ansvarlig for den daglige drift i relation til organisationens økonomiske aktiviteter.

Mulige karriereveje

Som bogholder er du typisk ansat i en virksomheds bogholderi, regnskabsafdeling eller økonomiafdeling. Alternativt kan du arbejde i en virksomhed, der håndterer andre organisationers regnskaber. Du kan også vælge at arbejde som freelancer og tilbyde økonomisk rådgivning og vejledning til andre organisationer.

Relaterede stillingsbetegnelser

Inden for bogholderfunktionen kan du møde relaterede jobtitler som fx: 

 • Regnskabsmedarbejder
 • Finance assistant
 • Lønbogholder
 • Regnskabsassistent
 • Regnskabskonsulent

Tag et kusus i bogføring

Revisor

Hvad laver en revisor?

En karriere som revisor er for dig, der ønsker en mere rådgivende tilgang til regnskabsfunktionen. Som revisor har du normalt en uddannelsesbaggrund indenfor HTX, HHX, HF, HA eller HG, hvorefter du gennemgår du et traineeforløb i samarbejde med et revisionsfirma. I planlægger et forløb, således at du arbejder i den pågældende virksomhed, mens du videreuddanner dig på én af følgende uddannelser Cand.merc.aud., Stud.merc.aud. eller HD uddannelse.

Som revisor reviderer du primært andre organisationers regnskaber, så disse lever op til lovgivningen og de gældende vedtægter, og således giver et retvisende billede af organisationens økonomi. Samtidig kan du fungere som rådgiver i forhold til spørgsmål, der knytter sig til skat, årsregnskab, strategisk planlægning eller salg af virksomheden. Endeligt kan du også varetage forhandlinger med bl.a. forsikringsselskaber og banker. I jobbet som revisor har du ofte kontakt til kunder eller virksomheder fra flere forskellige brancher, og du skaber dermed ofte et bredt netværk. 

Typiske arbejdsopgaver

Som revisor varierer dine arbejdsopgaver meget, men typisk vil du beskæftige dig med følgende: 

 • Revision af regnskaber
 • Assistance i forbindelse med regnskaber, skat o.lign.
 • Rådgivning i relation til salg, fusion, finansiering o.lign.
 • Evt. personaleledelse
 • Kundeservice og kundekontakt
 • Udarbejdelse af rapporter
 • Deltagelse i forhandlinger og rådgivning i den forbindelse

Mulige karriereveje

Som revisor kan du både gøre karriere inden for intern eller ekstern revision. Du kan varetage forskellige jobtunktioner i et revisionsfirma eller arbejde i private og offentlige virksomheder som fx forsikringsselskaber, banker, konsulentvirksomheder og skatteforvaltninger.

Alt i alt har du som revisor mulighed for en spændende og bred karriere i erhvervslivet - nationalt såvel som internationalt.

Relaterede stillingsbetegnelser

Da det kræver et specifikt uddannelsesforløb at blive registreret eller statsautoriseret revisor, er der ikke mange andre jobtitler, der dækker helt sammen funktion. Dog kan du støde på relaterede jobfunktioner som f.eks:

 • Regnskabsansvarlig
 • Regnskabskonsulent
 • Økonomichef

Tag en uddannelse som revisor

 

Annoncer