Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Drømmer du om et job inden for regnskab?

Tag kontrol over finanserne

Overvejer du en karriere som Financial og Business controller? Som Financial controller står du får den finansielle styring i organisationen, hvor du som Business controller har fokus på styring og optimering af organisationens forretningsgange. Se uddannelsen fra Teknologisk Institut her. 


Denne guide er for dig, der overvejer en karriere inden for regnskab og ønsker et overblik over, hvad du kan forvente dig af de forskellige funktioner på området. Vi kommer bl.a. ind på typiske arbejdsopgaver samt, hvilke kompetencer du skal have for at kunne mestre en karriere på regnskabsområdet.

Regnskabsfunktionen dækker over en bred vifte af arbejdsopgaver og ansvarsområder, alt efter hvilken organisation du er ansat i. Som jobannoncerne vidner om, arbejder ansatte inden for regnskab under et utal af forskellige stillingsbetegnelser. Her søger organisationer i hele landet efter alt fra regnskabsassistenter og lønmedarbejdere til økonomikyndige kontormedarbejdere og økonomichefer.

Kan du nikke genkendende til flere af følgende styrker, er en karriere inden for regnskab måske noget for dig:

 • Flair for tal
 • God forretningsforståelse
 • Flair for IT og programmer som Excel, SAP eller Navision
 • Detaljeorienteret
 • Resultatorienteret
 • Analytisk
 • God til at kommunikere
 • Struktureret
 • Serviceminded

Kurser i regnskab

Vi har i guiden valgt at beskrive en række af de typiske stillingsbetegnelser på regnskabsområdet, så du kan få et indtryk af, hvad de indebærer. Klik dig rundt mellem betegnelserne nedenfor og bliv klogere på, hvilken karrierevej du skal vælge inden for regnskab.

Regnskabsmedarbejder        |        Controller        |        Bogholder      |      Revisor

Hvad laver en regnskabsmedarbejder?

Stillingsbetegnelsen regnskabsmedarbejder kan ses som den overordnede titel for en ansat med en regnskabsfunktion. Der er derfor flere fællestræk ved netop denne funktion og de følgende, der bliver gennemgået i guiden.

Som regnskabsmedarbejder holder du styr på organisationens økonomiske aktiviteter, der foregår sideløbende med organisationens andre aktiviteter.

Det er et krav, at alle organisationer skal føre regnskab med og have dokumentation på deres økonomiske aktiviteter, uanset om der er tale om foreninger, virksomheder, institutioner eller nonprofit organisationer. Er du ansat som regnskabsmedarbejder, er din rolle at sætte disse ting i system, så et fyldestgørende regnskab til hver en tid kan præsenteres.

Arbejdsopgaver

Typisk vil du have arbejdsopgaver som f.eks:

 • Administration af løn
 • Debitorstyring / kreditorstyring
 • Daglig fakturering
 • Registrering af ordrer
 • Kasseafstemning
 • Administration af rykkerprocedurer
 • Diverse indberetninger, f.eks. til SKAT
 • Klargøring af regnskaber til revision
 • Diverse bogføringsopgaver
 • Dialog med kunder, samarbejdspartnere og andre afdelinger
 • Økonomirapportering / økonomistyring

Hvilke af ovenstående opgaver du ender med at lave, afhænger meget af, hvilken retning du ønsker at tage din regnskabskarriere samt hvilken organisation, der danner fundamentet for dine erfaringer.

Her kan du gøre karriere

Som regnskabsmedarbejder kan du være en del af en hvilken som helst organisations økonomiafdeling, regnskabsafdeling eller lignende. Du kan også gøre karriere i et firma, der står for andre organisationers økonomiske anliggender, eller måske er jobbet som freelancer inden for regnskab noget for dig. I disse stillinger er du ikke ansat direkte i den organisation, du udfører regnskabsopgaver for men arbejder som ekstern konsulent med en portefølje af organisationer som kunder.

Relaterede stillingsbetegnelser

Jobfunktioner, der minder om regnskabsmedarbejderens er f.eks:

 • Regnskabsassistent
 • Bogholder
 • Kontorassistent
 • Regnskabsansvarlig
 • Økonomimedarbejder

Top

Hvad laver en controller?

En controllers ansvar dækker, som med regnskabsmedarbejderen, over en lang række forskellige funktioner. Generelt kan man dog sige, at en controller primært er ansat inden for det private, men man finder imidlertid i stigende grad controllere i det offentlige.

Kurser til controllere

Til forskel fra regnskabsmedarbejderen er du som controller typisk økonomiuddannet (f.eks. cand.merc., cand.oecon eller diplomøkonom), hvor du som regnskabsmedarbejder også kan have en uddannelsesbaggrund inden for kontor eller administration generelt.

Der ses i jobbet som controller overlap med både regnskabsmedarbejderens og bogholderens funktioner, men typisk opfatter man i organisationerne controlleren som den overordnede til regnskabsmedarbejderen eller bogholderen.

Arbejdsopgaver

Som controller varierer dine arbejdsopgaver meget fra arbejdsplads til arbejdsplads. Opgaver du dog ofte vil støde på er f.eks:

 • Styring og kontrol af organisationens økonomi, f.eks. i forbindelse med projekter
 • Udarbejdelse af budgetter og forecasts
 • Deltagelse i årsafslutninger eller månedsafslutninger
 • Diverse økonomiske afstemninger
 • Udarbejdelse af regnskaber og regnskabsaflæggelse
 • Analysearbejde i relation til organisationens forskellige aktiviteter
 • Målstyring og økonomistyring, f.eks. i forbindelse med organisationens produktion
 • Udarbejdelse af kontrakter

Business controller og financial controller

Der findes mange grene inden for controlling som f.eks. financial controller, business controller, cost controller og sales controller. Din jobtitel afhænger af, hvilket økonomisk område, du styrer for organisationen. Her er financial controller og business controller typisk blandt de mest populære på det danske arbejdsmarked.

Hvor du som financial controller står for den finansielle styring i organisationen, står du som business controller for styring og optimering af organisationens forretningsgange. Som business controller er du dermed i højere grad ansvarlig for at skabe sammenhæng mellem organisationens forretningsaktiviteter og de finansielle aktiviteter - alt sammen ud fra en økonomisk synsvinkel.

På flere arbejdspladser vil financial controller og business controller funktionerne imidlertid overlappe, men det er en fordel, at du gør dig tanker om, hvilken del af controlling, du brænder for, hvis du vil gøre karriere inden for en mere specialiseret funktion på området.

Her kan du gøre karriere

Som med en karriere som regnskabsmedarbejder kan du vælge at arbejde direkte i den organisation, der skal gøre brug af dine kompetencer. Her vil du typisk være tilknyttet bogholderiet eller regnskabsafdelingen, men du kan også være tilknyttet afdelinger med navne som financial control groups, business control groups, finance teams og lignende, alt efter dit ansvarsområde. Alternativt kan du gøre karriere som controller i en virksomhed, der løser relaterede opgaver for andre organisationer eller arbejde freelance på området.

Relaterede stillingsbetegnelser

 • Manufacturing controller
 • Process controller
 • Assistant controller 
 • Økonomiansvarlig
 • Regnskabschef


Hvad laver en bogholder?

Stillingsbetegnelsen bogholder stammer fra dengang en forretning førte sine regnskaber i bøger, som bogholderen så var ansvarlig for. I dag udføres denne opgave naturligvis med hjælp fra IT, men titlen holder stadig ved.

Bogholderfunktionen har mange fællestræk med regnskabsmedarbejderen, da du som bogholder fører regnskab for en organisations aktiviteter sideløbende med de andre aktiviteter. Ligeledes har du som regnskabsmedarbejderen en uddannelse inden for administration eller kontor, oftest med afsæt i økonomi.

Med en karriere inden for bogholderi kan du være ansvarlig for en bred vifte af opgaver i organisationen, alt efter dine interesser og spidskompetencer. F.eks. kan du både stå for økonomiske og regnskabsmæssige ansvarsområder i organisationen, men du kan også fungere som rådgiver i forbindelse med tvivlsspørgsmål på området.

Kurser i bogføring

Arbejdsopgaver

Som bogholder vil du normalt håndtere opgaver som f.eks:

 • Daglig bogføring
 • Indsamling af data til udarbejdelse af regnskaber
 • Afstemning af f.eks. årsregnskab
 • Bogføring af løn
 • Indberetninger af f.eks. moms og statistik
 • Gøre bogføring klar til revision
 • Bogføring af dokumenter og bilag
 • Udarbejde månedsregnskaber eller dagsregnskaber
 • Stå for rykkere til kunderne
 • Rapportering

Arbejdsopgaverne varierer meget fra arbejdsplads til arbejdsplads, men som udgangspunkt er du som bogholder ansvarlig for den daglige drift i relation til organisationens økonomiske aktiviteter.

Her kan du gøre karriere

Du er som bogholder typisk ansat i en organisations bogholderi, regnskabsafdeling eller økonomiafdeling. Alternativt kan du arbejde i en virksomhed, der håndterer andre organisationers regnskaber, eller du kan vælge at arbejde som freelance bogholder og ligeledes tilbyde din hjælp til andre organisationer.

Relaterede stillingsbetegnelser

Inden for bogholderfunktionen kan du møde relaterede jobtitler som f.eks:

 • Regnskabsmedarbejder
 • Finance assistant
 • Lønbogholder
 • Regnskabsassistent
 • Regnskabskonsulent

Top

Hvad laver en revisor?

En karriere som revisor er for dig, der ønsker en mere rådgivende tilgang til regnskab. Som revisor har du normalt en uddannelse som f.eks. HTX, HHX, HF, HA eller HG bag dig. Derefter gennemgår du et traineeforløb i samarbejde med et revisionsfirma. Her planlægger I sammen forløbet samtidig med, at du videreuddanner dig på en Cand.merc.aud., Stud.merc.aud. eller HD uddannelse.

Du kan enten vælge at arbejde som registreret revisor eller som statsautoriseret revisor. Desuden kan du arbejde som revisorassistent eller revisormedhjælper, hvor du ikke er uddannet revisor men har en uddannelse inden for kontor og regnskab og har erfaring med revision.

Som revisor reviderer du primært andre organisationers regnskaber, så de lever op til lovgivning og vedtægter og giver et retvisende billede af organisationens økonomi. Samtidig kan du fungere som rådgiver i forhold til f.eks. skat, årsregnskab, strategisk planlægning eller salg af organisationen, eller du kan være med til forhandlinger med bl.a. forsikringsselskaber og banker. Du har i jobbet som revisor derfor kontakt til kunder og samarbejdspartnere inden for en bred vifte af brancher og organisationer.

Efteruddannelse af revisorer

Arbejdsopgaver

Som revisor varierer dine arbejdsopgaver meget, men typisk omhandler de områder såsom:

 • Revision af regnskaber
 • Assistance i forbindelse med regnskaber, skat o.lign.
 • Rådgivning i relation til salg, fusion, finansiering o.lign.
 • Evt. personaleledelse
 • Kundeservice og kundekontakt
 • Udarbejdelse af rapporter
 • Deltagelse i forhandlinger og rådgivning i den forbindelse

Her kan du gøre karriere

Du kan som revisor både gøre karriere inden for intern eller ekstern revision. F.eks. kan du varetage stillinger i et revisionsfirma eller i en privat eller offentlig organisation såsom et forsikringsselskab, en bank, en konsulentvirksomhed eller en skatteforvaltning. Her er du oftest tilknyttet en regnskabs- eller økonomiafdeling. Alt i alt har du som revisor mulighed for en højt kvalificeret karriere inden for erhvervslivet - nationalt såvel som internationalt.

Relaterede stillingsbetegnelser

Da det kræver et specifikt uddannelsesforløb at blive registreret eller statsautoriseret revisor, er der ikke mange andre jobtitler, der dækker helt sammen funktion. Dog kan du støde på relaterede jobfunktioner som f.eks:

 • Regnskabsansvarlig
 • Regnskabskonsulent
 • Økonomichef

TopAf Information Manager Matilde Løhr Andersen

 
Senest opdateret: 23 maj 2019

Du er måske også interesseret i:

Sidst opdateret 07-09-2016

Vejen til en karriere i revisionsbranchen

Det kan være hårdt at tage en uddannelse sideløbende med et fuldtidsarbejde, men også yderst gavnligt. Peter valgte at blive revisor og har gennem sine 5 år hos EY (nuværende EY efter fusion mellem KPMG og EY) været igennem HD 1, HD 2 og læser nu Cand.merc.aud på deltid. 

Læs mere
Sidst opdateret 27-01-2016

10 tegn på, at du har brug for et økonomikursus

Du er ikke økonom, du har ikke økonomi som primært arbejdsområde, og du er sikkert ikke engang særligt interesseret i økonomi... Hvorfor så bruge tid på et økonomikursus? Er du en af dem, der er på vej mod flere opgaver inden for økonomi og ser dig selv som absolut ikke-økonom, så tjek her, om du bør overveje et grundkursus i økonomi.

Læs mere
Sidst opdateret 19-01-2016

Hvordan vælger jeg det rette regnskabskursus?

Hvordan vælger jeg det rette regnskabskursus? Søger du svar på dette spørgsmål, så kan dette interview hjælpe dig med at blive afklaret. Vi har interviewet Charlotte, som arbejdede i en økonomiafdeling og havde brug for at få opfrisket sin viden om blandt andet kreditor og debitor bogholderiet.

Læs mere