Viser 1-4 af 4
Sådan sorterer vi søgeresultater
Vil du vide mere om, hvordan vi sorterer vores resultater? Læs mere om, hvordan vi rangerer uddannelser i søgeresultaterne.
Viser 1-4 af 4

Lær at forstå økonomi

Dagens virksomheder stiller højere og højere krav til deres ansatte, og det forventes at alle har en vis forretningsforståelse. På kurser i økonomi for ikke-økonomer lærer deltagerne at forstå eller analysere virksomheder ud fra et økonomisk perspektiv, der efterhånden er en anerkendt og afgørende kompetence i flere forskellige stillingsbetegnelser og brancher.

Kurserne tilbyder en holistisk tilgang til virksomhedens økonomi, og du opnår en fundamental forståelse for din virksomheds regnskaber på en intuitiv og ubesværet måde. Derudover får du som deltager adgang til redskaber og værktøjer, der letter det fremadrettede økonomiarbejde og gør det mere overskueligt.

Typiske emner, man kommer ind på via et Økonomi for ikke-økonomer kursus, er:

  • Budgettering
  • Budgetopfølgning
  • Interne og eksterne regnskaber
  • Økonomiske termer og begreber
  • Nøgletal
  • Resultatopgørelse
  • Balance
  • Pengestrømanalyse
  • Og meget meget mere.

Hvem er kurser i økonomi for ikke-økonomer rettet imod?

Kurser i økonomi for ikke-økonomer er målrettet personer, som ikke i forvejen har en økonomisk baggrund, men som er interesserede i at vide mere derom, så de kan anvende det praktisk i deres dagligdag, og så de kan forstå og tolke økonomisk data.

Det kunne for eksempel være ledere, mellemledere, sælgere samt andre ansatte som eksempelvis assistenter og administrativt personale. Derudover kunne det også være selvstændigt erhvervsdrivende og små virksomheder.

Hvad er formålet?
Kurser i økonomi for ikke økonomer giver grundlæggende forståelse for økonomi og forretning med det formål, at den ansatte kan foretage den rigtige prioritering og træffe bedre og mere informerede beslutninger på et oplyst grundlag.

Dine nye kompetencer kan anvendes direkte i din hverdag uanset om du ikke har kundskaber inden for området i forvejen, eller om du ønsker at bygge videre på dine eksisterende kompetencer. Kurserne er af forskellig varighed og kommer i forskellige prisklasser. Typisk strækker disse kurser sig dog over et par dage.

På de fleste af kurserne kræves der ingen særlige regnskabsmæssige eller økonomiske forudsætninger, kompetencer eller kundskaber for at kunne deltage. Vi vil dog anbefale dig at undersøge dette nøje ved det enkelte kursus.

Styrk dine færdigheder med et kursus i økonomi for ikke økonomer

Et kursus i økonomi for ikke-økonomer er ikke alene relevant for dem, der ønsker at forfølge en karriere inden for økonomi, men derimod for enhver, der ønsker at have kompetencerne og den nødvendige viden til at træffe velinformerede økonomiske beslutninger. Det kan samtidig være relevant for dig, hvis det forventes af dig som medarbejder, at du kan tale om regnskab. Lyder sådan et kursus som noget for dig?

I listen herover kan du finde relevante økonomi for ikke økonomer kurser. Du kan ligeledes filtrere listen og finde kurser i nærheden af dig. Endvidere kan du klikke dig ind og læse mere om de enkelte kurser, ligesom du kan rette henvendelse direkte til udbyderen, hvis du sidder tilbage med nogen former for spørgsmål vedrørende det kursus, du tænker passer til dig, dit udgangspunkt og dine mål.

Ønskeliste
Sådan kommer du videre

Find et kursus, du er interesseret i


Send en forespørgsel


Du bli'r kontaktet og får mere information af udbyderen