Vis finduddannelse.dk som: Mobile

SVU: Guide til Statens voksenuddannelsesstøtte

Statens voksenuddannelsesstøtte, også kendt som SVU, er en uddannelsesstøtte for dig, der vil tage en efter- eller videreuddannelse i arbejdstiden. Den økonomiske støtte gør det muligt for dig at tage en uddannelse på  folkeskole-, gymnasialt eller videregående niveau og få økonomisk støtte.

Statens voksenuddannelsesstøtte gør det muligt at uddanne dig i arbejdstiden. Hvis du ikke får løn, mens du uddanner dig, kan du søge SVU som kompensation, eller hvis du får løn, så kan SVU udbetales til din arbejdsgiver, som refusion for din manglende arbejdskraft.

Formålet er at sikre, at arbejdsstyrken i Danmark bliver dygtigere, derfor er der også en lang række krav til både din situation og den uddannelse, som du ønsker at tage. Læs med herunder, hvor vi har samlet en guide med nogle af de meste almindelige regler, du skal have styr på.

Alle informationerne herunder kommer naturligvis fra svu.dk.

Betingelser du skal opfylde for at få SVU

Der er forskellige betingelser får at få SVU alt efter, om du ønsker at tage en uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau eller videregående niveau. Ønsker du fx en uddannelse på folkeskole- eller gymnasialt niveau, skal du være kortuddannet, hvor en uddannelse på videregående niveau kræver, at du ikke har afsluttet en videregående uddannelse.

Derudover skal du som minimum:

 • Have haft arbejde i 26 uger
 • Være fyldt 25 år, men ikke nået folkepensionsalderen, når din uddannelse begynder
 • Optages på en SVU godkendt uddannelse
 • Have en aftale med din arbejdsgiver om orlov til uddannelse
 • Være studieaktiv
 • Ikke få anden offentlig støtte
 • Ikke have ret til løn under praktik
 • Have dansk statsborgerskab, bo i Danmark eller være ligestillet med en dansk statsborger.

Videreuddannelse på folkeskole- eller gymnasial niveau

Hvis du ønsker at tage en videreuddannelse, der ikke er på et videregående niveau, kræver det, at du er kortuddannet. Dette betyder, at du højst har en af følgende:

 • 8 års skolegang, eventuelt suppleret med en erhvervsrettet uddannelse.
 • 9-10 års skolegang eventuelt suppleret med en 2-årig erhvervsrettet uddannelse
 • 9-10 års skolegang eventuelt suppleret med en forældet erhvervsrettet uddannelse

I skolegang indgår både folkeskole, studenterkursus, STX, HF, HHX og HTX. Dog er det kun afsluttede uddannelser, der tæller med. Det er muligt at søge dispensation fra reglerne, hvis du fx ikke har brugt din uddannelse siden, du tog den, og ikke har mulighed for at komme tilbage, af fx helbredsmæssige årsager.

Videreuddannelse på videregående niveau

Hvis du gerne vil tage en uddannelse på videregående niveau, kræver det, at du ikke har afsluttet en videregående uddannelse i forvejen. Hvis du er i tvivl om din eksamensgrad, kan du kontakte det uddannelsessted, du gik på. Ligesom ovenfor, er det muligt at søge dispensation, hvis du ikke har brugt din uddannelse de sidste fem år, og ikke kan vende tilbage fx på grund af helbred.

SVU godkendte uddannelser

For at få ret til SVU skal du have fået tilsagn om at blive optaget eller være optaget på en SVU godkendt uddannelse. Uddannelsen på folkeskole eller gymnasialt niveau skal være enten på heltid eller deltid og med mindst tre timers undervisning om ugen.

For uddannelserne på et videregående niveau, er det en betingelse, at de er tilrettelagt på heltid. Uddannelser, hvor det er muligt at søge SU til, er ikke SVU godkendte.

Følgende uddannelser på folkeskole- eller gymnasialt niveau er SVU godkendt:

 • Forberedende voksenundervisning (FVU)
 • Ordblindeundervisning for voksne
 • Almen voksenuddannelse (avu)
 • Enkeltfagsundervisning på folkeskoleniveau
 • Specialundervisning for voksne
 • Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.
 • Hf-enkeltfag og hf-uddannelsen
 • Studentereksamen
 • Højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx) og enkeltfag herfra
 • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne (herunder også det afkortede forløb kaldet "adgangskursus til maskinmesteruddannelsen")

Følgende uddannelser på videregående niveau er SVU godkendt:

 • Uddannelse på videregående niveau, som udbydes efter lov om åben uddannelse og er omfattet af en uddannelsesbekendtgørelse
 • Supplerende uddannelsesaktiviteter med henblik på at opfylde adgangskrav, hvor der er fastsat adgangskrav
 • Masteruddannelse, som er omfattet af en uddannelsesbekendtgørelse
 • Anden efter- og videreuddannelse, som er omfattet af en uddannelsesbekendtgørelse
 • Enkeltfag på deltid fra de uddannelser, som universiteterne er godkendt til at udbyde på heltid
 • Styrmandsuddannelsen
 • Skibsmaskinistuddannelsen

Vær opmærksom når:

Nogle gange går livet ikke som planlagt, og du kan komme ud for en række uforudsete problematikker, i forbindelse med din efteruddannelse og SVU søgning. Det kan fx være, at du er blevet afskediget, har sagt op eller, at der er konflikt på arbejdspladsen.

Afskedigelse

Ved en afskedigelse, hvor du modtager SVU, kan du i nogle situationer godt fortsætte med at få støtten, hvis du fx bliver afskediget før uddannelsesstart, og fratræder efter uddannelsesstart. Er du afskediget og fratræder efter uddannelsesstart, kan du få SVU til hele den uddannelse, du har søgt til.

Opsigelse

Hvis du siger dit job op, og opsigelsen har virkning inden uddannelsen starter, bliver du betragtet som ledig, og kan derfor ikke få SVU. Har opsigelsen først virkning efter uddannelsesstart, kan du få SVU indtil, du fratræder.

Lovlig konflikt

Hvis du er omfattet af lovligt varslet strejke, lockout eller blokade (lovlig konflikt), har du ikke ret til SVU, så længe konflikten varer. Bryder konflikten ud efter uddannelsesstart, kan du dog få SVU hele uddannelsen.  

Sådan søger du SVU

Du søger SVU digitalt med din NemID. For at søge SVU skal du være optaget på uddannelsen, eller have fået tilsagn om en optagelse, og du skal have indgået en orlovsaftale med din arbejdsgiver.

Når du har ansøgt via SVUs egen side, skal du sende forespørgslen videre til uddannelsesstedet, samt din arbejdsgiver, der skal underskrive ansøgningen. Herefter sendes den samlede ansøgning til en SVU-administrator, og bliver derved afleveret.

Senest opdateret: 16 dec 2020

Du er måske også interesseret i:

Sidst opdateret 05-06-2020

Sådan får du et teleskoplæssercertifikat

Er du maskinfører, og vil du gerne udbygge dine faglige kompetencer? Så skal du måske overveje at erhverve dig et teleskoplæssercertifikat. Læs med her og find ud af, hvordan du får sådan et.

Læs mere
Sidst opdateret 27-05-2020

Guide: Merkonomuddannelsen

Ejendomsmægler, finansiel rådgiver eller konsulentarbejde - mulighederne er mange med en videreuddannelse inden for det merkantile fagområde. Og vi har samlet al den information du skal bruge om det lige her. 

Læs mere
Sidst opdateret 25-06-2020

Lean Six Sigma guide

Denne guide er for dig, der vil vide mere om Lean Six Sigma og de dertil hørende White Belt, Yellow Belt, Green Belt, Black Belt og Master Black Belt certificeringer. Læs videre her, hvis du ønsker at blive klogere på de forskellige metoder.

Læs mere
Sidst opdateret 05-06-2020

Guide til epoxy og isocyanater

Arbejder du med epoxy eller isocyanater i hverdagen, er det vigtigt at du har helt styr på forholdsreglerne, og hvordan du bedst behandler de to stoffer. 

Læs mere