Guide - Forstå den nye ferielov

Den gældende ferielov i Danmark trådte i kraft den 1. september 2020. Mange er dog i skrivende stund fortsat i tvivl om, hvordan denne nye ferielov hænger sammen. Er du en af dem? Så læs med i guiden her og bliv klogere på de gældende ferieregler.

Guide - Forstå den nye ferielov

De færreste vil måske referere til ferieloven som ny efterhånden, men der er alligevel mange, der stadig ikke er helt sikre på de nyeste ændringer, og hvad de gældende ferieregler reelt betyder. Der findes mange lange guides og videoer vedrørende ferieloven, men trænger du også bare til at danne dig et hurtigt overblik over de mest væsentlige ændringer for dig og måske få opsummeret den gældende ferielov? Så læs videre her.

Den nye ferielov - som vi kender den i dag - trådte i kraft den 1. september 2020. Mange er i skrivende stund fortsat i tvivl om, hvorfor der var behov for en ny ferielov, hvad ændringen indebærer og hvilken indflydelse det egentlig har på dem. Og det kan vi på mange punkter godt forstå. Derfor har vi udformet denne guide, som forhåbentlig kan give dig et indblik i ændringerne i ferieloven, og give dig en forståelse af, hvordan den nuværende ferielov fungerer.


Den nye ferielov har ikke ændret på, at der optjenes 5 ugers ferie pr. år, og der er heller ikke ændret på muligheden for at have enten ferie med løn eller ferie med feriegodtgørelse. Ændringerne med den nye ferielov skal derimod findes i, hvordan eller over hvilken periode vores ferie optjenes og afholdes.

Formålet med den nye ferielov

Du sidder måske og undrer dig over, hvorfor der egentlig var behov for en ny ferielov. Måske syntes du, at den gamle ferielov fungerede ganske glimrende. Baggrunden for, at vi i Danmark skulle have en ny ferielov, skyldtes EU. Folketinget vedtog i 2018 en ny ferielov efter krav fra EU, da EU konkluderede, at den gamle ferielovs optjeningsprincip var i strid med EU-regler.

Denne konklusion kom EU-Kommisionen faktisk allerede med i 2014/2015, da de som sagt vurderede, at ferielovens regler om optjening og afholdelse af ferie er i strid med artikel 7 i arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF). Vi har nemlig i mange år været vant til forskudt ferie, hvor der med den nye ferielov er indført det, man kalder samtidighedsferie.

Hvad betyder den nye ferielov for dig?

Overgangen til samtidighedsferie er også her de største ændringer og forskelle skal findes. Og det er dermed også det, der har haft størst indflydelse på dig som medarbejder - og også som leder for den sags skyld. 

Tidligere har vi i Danmark været vant til at optjene ferie fra 1. januar til 31. december, og denne optjente ferie kunne benyttes fra maj året efter. Med den nuværende ferielov løber ferieåret fra 1. september til 31. august, og du kan som medarbejder afholde ferien, i takt med at du optjener den frem til den 31. december året efter.

At du kan afholde ferien, i takt med at du optjener den, er også det, man kalder samtidighedsferie. Dette er blandt andet en fordel for nye på arbejdsmarkedet, der nu har mulighed for at holde betalt ferie allerede fra starten af deres arbejdsliv, hvorimod de med den gamle ferielov kunne risikere at vente helt op til 16 måneder, før de kunne holde betalt ferie.

Med den nye ferielov er du som ny på arbejdsmarkedet sikret 2,08 månedlige feriedage fra ansættelsesdatoen.

Hvad har ikke ændret sig med den nye ferielov?

Selvom den nye ferielov bød på mange ændringer, er der også ting i lovgivningen, der er forblevet det samme. Du optjener eksmepelvis stadig 2,08 feriedage pr. måned, og du har også stadig ret til 25 feriedage på et ferieår. Disse parametre har dermed ikke ændret sig som følge af den nye ferielov. Endvidere skal din ferie fortsat godkendes af din arbejdsgiver, medmindre I selvfølgelig har andre retningslinjer for afholdelse af ferie på din arbejdsplads.

Hvad sker der med mine feriefridage

Feriefridage er ikke omfattet af ferieloven. Ferieloven omhandler nemlig kun de fem ferieuger, som du er sikret gennem netop ferieloven. Har du ret til ekstra feriedage i form af feriefridage, omsorgsdage eller lignende udover de fem uger, bør du derfor drøfte med din arbejdsgiver, HR, eller hvem der er ansvarlig for området, hvordan de ekstra feriefridage ser ud for netop dig.

De vigtigste pointer om ferieloven

  • Du har ret til fem ugers ferie hvert ferieår som funktionær. Denne ret er du sikret gennem ferieloven. Dette gælder uanset om du er ansat på fuldtid eller på deltid.

  • Du kan afholde din betalte ferie løbende - næsten i samme takt med, at du optjener den. Dette kaldes også samtidighedsferie, og er den største ændring der er kommet som følge af den nye ferielov.

  • Din ferie optjenes løbende henover ferieåret, som løber fra 1. september til 31. august. Du optjener 2,08 betalte feriedage pr. måned, hvilket sikrer dig 25 betalte feriedage årligt.

  • Når du ikke at afholde din ferie inden for samme år, som du har optjent ferien, har du mulighed for at få overført resten af din ferie til næste ferieår. Med ferieloven har du nemlig mulighed for, at du kan overføre den 5. ferieuge. Overførsel af ferie skal dog altid aftales med din arbejdsgiver. Det kan desuden være værd at bemærke, at overførsel af den 5. ferieuge kan være styret af en overenskomst. I så fald skal overførslen af ferie behandles efter reglerne i overenskomsten.

Lær mere om ferieloven

Sidder du som leder, arbejder du med løn og HR og er dermed ansvarlig for eksempelvis feriepenge, eller ønsker du blot et dybere indblik i den gældende ferielov? Så kan vi anbefale dig at tage et kursus, hvor du får helt styr på feriereglerne. Her kan du også få helt styr på, om du med den nuværende ferielov skal være opmærksom på eksempelvis hovedferie, restferie, ferietillæg, feriedagene ved jobskifte og lignende.

Find dit kursus i ferieloven her

Michelle Hjorth

Michelle Hjorth

Digital Content Specialist (Vis mere)
Michelle arbejder som Digital Content Specialist hos finduddannelse.dk, hvor hun blandt andet har fokus på at skrive artikler og guides, der forhåbentlig kan hjælpe dig med dit valg af efteruddannelse, blive klogere på dine muligheder og komme i mål med dine drømme. Michelle er uddannet med en Professionsbachelor i international handel og markedsføring fra Cphbusiness. (Mindre)

Omkring

Michelle arbejder som Digital Content Specialist hos finduddannelse.dk, hvor hun blandt andet har fokus på at skrive artikler og guides, der forhåbentlig kan hjælpe dig med dit valg af efteruddannelse, blive klogere på dine muligheder og komme i mål med dine drømme. Michelle er uddannet med en Professionsbachelor i international handel og markedsføring fra Cphbusiness.

Annoncer