Filtrer efter
Ferielov
Uddannelsestype
By
Uddannelsesform
Vis alle filtre
Viser 1-7 af 7
Annoncer

Flere kategorier indenfor

Reportager indenfor Ferielov

FAQ

  • Med den nye ferielov, der trådte i kraft 1. september 2020, kom der nogle ændringer i ferieloven. De største ændringer med den nye ferielov skal findes i, hvordan og over hvilken periode, vores ferie optjenes og afholdes.

  • Ferieloven sikrer dig ret til 25 dages betalt ferie om året, hvor du optjener 2,08 feriedage hver måned. Du optjener altså feriedagene løbende, og de kan ligeledes benyttes løbende. De 25 feriedage optjenes på et år, der går fra 1. september til 31. august.

  • Ferieloven gælder som udgangspunkt kun for medarbejdere, der arbejder for virksomheder i Danmark. Ferieloven gælder således kun for lønmodtagere, og altså ikke selvstændige erhvervsdrivende. Er du eksempelvis ansat i fleksjob, er du omfattet af de almindelige ferieregler og optjener feriepenge.

Bliv opdateret på gældende ferielov med et kursus

Som medarbejder, der sidder med ferieloven i dit daglige arbejde, er det vigtigt at være fortrolig med ferieloven. Så har du de bedste forudsætninger for at undgå fejl og gråzoner. Gennem et kursus i ferieloven får du den nyeste viden og en grundig gennemgang, så du er opdateret på de seneste lovændringer og gældende ferielov.

Med et kursus om ferieloven i bagagen har du samtidig gode muligheder for at rådgive kolleger og tage beslutninger på baggrund af din viden.

Ferieloven

Hvad er ferieloven?

Ferieloven er en lov, der regulerer ferie for lønmodtagere. Loven har eksisteret i Danmark siden 1938, hvor man dengang fik ret til to ugers ferie. I dag har alle lønmodtagere ret til at holde 25 dages ferie om året. Feriefridage bliver ikke reguleret af ferieloven, men er aftalt mellem en arbejdsgiver og lønmodtageren, enten via en individuel aftale eller ved overenskomst.

Med ”Den nye ferielov”, som trådte i kraft den 1. september 2020, optjener du 2,08 feriedage hver måned, og er de f.eks. optjent i januar, kan du afholde dem allerede i februar. Det vil altså sige, at du med den nye ferielov optjener feriedage løbende, og de kan også bruge løbende – dermed er ferieåret udvidet fra 12 til 16 måneder.

Hvorfor skal jeg tage et kursus i ferieloven?

Ferielovgivningen er en kompleks lov, som ofte bliver diskuteret, hvorfor det er vigtigt at være opdateret med den nyeste viden om ferielovens opbygning og indhold. Ved at tage et kursus undgår du gråzoner, og bliver klædt på til at håndtere forskellige typer af sager, som du skal forholde dig til i din hverdag.

Igennem et kursus får du et overblik over hvordan reglerne er for ledere, funktionærer og timelønnede, og gennem cases lærer du om hvordan det foregår i praksis.

På et kursus i ferieloven, vil du blandt andet lære om:

  • Ferielovens hovedregler og principper
  • Optjening af ferie
  • Afvikling af ferie, herunder om hovedferie, om overførsel af ferie, om fravigelsesmuligheder og om varsling af ferie
  • Ferie under udstationering, barsel, opsigelse og sygdom
  • Ferietillæg
  • Tilrettelæggelse af ferie i forhold til de nye barselsregler

Indholdet afhænger selvfølgelig af, hvilket kursus du vælger, da dette varierer fra udbyder til udbyder.

Hvilket kursus skal jeg vælge?

Dit valg af kursus omkring ferieloven afhænger selvfølgelig af din situation. Der findes kurser om ferieloven til personale, der ikke har den store erfaring, og derfor søger grundlæggende viden omkring ferieloven, mens der også findes mere specifikke kurser inden for ferieloven, der for eksempel beskæftiger sig konkret med ferietillæg, overførsel og udbetaling af ferie med videre.

Derudover kan dit valg af kursus om ferieloven også afhænge af, hvilket lønsystem netop din arbejdsplads anvender. Vi anbefaler derfor, at du kigger i listen ovenfor, og eventuelt tager kontakt til den enkelte udbyder.

Hvem skal tage et kursus i ferieloven?

Hvis du sidder i en stilling, hvor du skal forstå og håndtere ferie og betaling af feriepenge, er det væsentligt at specialisere sig via et kursus.

Kurserne henvender sig især til ledere og medarbejdere i den offentlige og private sektor, som arbejder med ferieloven. Det kan være løn- og personalekonsulenter, regnskabsmedarbejdere, controllere, HR-konsulenter, sagsbehandlere, fuldmægtige og andre, der skal håndtere og administrere feriereglerne.