HR uddannelse

HR uddannelse - få indsigt og forståelse for dine medarbejdere

Tag en HR-uddannelse og bliv klogere på HR-funktionen i din organisation!

Her kan du finde HR-uddannelser, som styrker dine kompetencer inden for HR.  Der er mange muligheder for at finde en HR-uddannelse inden for det felt du søger. Der er fx uddannelsen til HR-konsulent, HR-chef eller til proceskonsulent.

Akademiuddannelse i HR
Erhvervsakademi Aarhus
3 år
Århus
Stærke HR kompetencer er afgørende for, at virksomheden høster værdi af sin indsats på området. Arbejder du inden for human...
Akademiuddannelse i HR
KEA Kompetence
3 år
Ballerup
Med Akademiuddannelsen i HR får du den eneste statsanerkendte uddannelse i HR i Danmark på deltid. Den kvalificerer dig til...
Certificering som systemisk proceskonsulent
Mannaz
14 dage
52.945 DKK
Flere byer (2)
Få en certificering som systemisk proceskonsulent og træd i karakter som fagprofessionel. På uddannelsen lærer du, hvordan du driver forandringer...
HR-diplomfag: Human Resource Management
Erhvervsakademi Aarhus
5 dage
9.200 DKK
Århus
Er du HR chef, HR partner, HR manager eller HR konsulent? Arbejder du med udviklingsorienterede og strategiske HR opgaver? Tag...
HRM og ledelse - Diplomniveau
KEA Kompetence
5 dage fra kl. 15.30-20.30 samt en eksamensdag
5.300 DKK
Ballerup
Vil du udvikle dine faglige kompetencer ved at få et indgående kendskab til HRM? Og vil du lære at anvende HRM...
Ledelse og medarbejdere 2 (Lærings- og kompetencerelationer) - Diplomfag
KEA Kompetence
5 undervisningsgange
5.600 DKK
Flere byer (2)
Med et diplomfag fra KEA i lærings og kompetencerelationer lærer du at forstå, analysere og træffe beslutninger inden for lærings...
Organisationsudvikling i HR-perspektiv - Akademifag
KEA Kompetence
2 kursusdage på eksternt kurssted
11.500 DKK
Flere byer (2)
Vil du kvalificere dig til at håndtere de udviklingsorienterede situationer, der kan opstå i HR funktionen ved organisationsudvikling? Og vil...
Proceskonsulentuddannelsen
Mannaz
14 dage
52.945 DKK
Flere byer (2)
Attractor Kursers proceskonsulentuddannelse besvarer mange organisatoriske og ledelsesmæssige udfordringer og hjælper dig med mange af dine ambitioner. Hvert år hjælper...
Proceskonsulentuddannelsen (mulig DOL 10 ECTS point)
Copenhagen Coaching Center
10 dage
38.700 DKK
København
Med en procesuddannelsen fra Copenhagen Coaching Center får du markedets stærkeste uddannelse i at planlægge, styre og fastholde processer, der...
Strategisk kompetenceudvikling - Akademifag
KEA Kompetence
11.500 DKK
Flere byer (3)
Vil du kvalificere dig til at kunne håndtere udviklingsorienterede situationer, der kan opstå i HR funktionen? Og vil du lære,...
  • = Kundecase tilknyttet denne udbyder/uddannelse
  • = Videopræsentation tilknyttet denne udbyder/uddannelse
Viser 1-10 af 10
 

Tag en HR uddannelse - forstå din medarbejdere

Det er vigtigt for dig at forstå dine medarbejdere således at din virksomhed opnår størst mulig succes. Virksomhedens medarbejdere er nemlig nøglen til succes, og det gør en HR uddannelse meget relevant. Du får kompetencer til at forstå og udvikle dine medarbejdere på en positiv måde og skabe synergi i virksomheden.

Find den HR uddannelse der passer til dine behov

Formål med en HR-uddannelse

En virksomheds succes er afhængig af den enkelte medarbejders udvikling. På en HR uddannelse lærer du at forstå sammenhængen mellem medarbejdernes præstationer, motivation og de værdier og mål, som virksomheden står for. Det centrale spørgsmål er normalt, hvor meget motivation er at bidrage til virksomhedens succes. En uddannelse i HR giver dig viden om, hvordan rekrutteringen bør tilpasses til den aktuelle holdning medarbejderne til virksomheden.

Den udvidede forståelse for din medarbejdere bidrager ikke kun til din virksomheds bundlinje. Den er en del af din egen personlige udvikling som leder eller HR medarbejder. Du får en stærk teoretisk baggrund og mulighed for at prøve ting af i praktiske øvelser. Forløbet giver dig indsigt i hvordan du som leder kan motivere dine medarbejdere til at øge virksomhedens succes, men også hvordan du kan udnytte dine styrker til at opnå virksomhedens målsætninger.

Uddannelsens opbygning

Der findes akademiuddannelser inden for HR som varer 3 år. Du kan også finde uddannelser inden for HR som er kortere kurser i blandt andet processer. Det er vigtigt at du gør dig nogle tanker om hvilket kursus eller HR uddannelse, der er den rigtige for dig. 

På grund af forskellene på uddannelsernes længde er der stor forskel på strukturen. Det anbefales at du tager kontakt til uddannelsesudbyderen, således at du får bedst mulig vejledning.

Adgangskrav

Der er forskellige krav på de forskellige uddannelser, men gundlæggende vil der være et krav om, at du til daglig arbejder med HR eller har et behov for at vide mere om HR for at kunne udføre dit arbejde på den mest optimale måde. Det er også meget væsentligt at du er motiveret til at gennemføre en HR uddannelse. Uddannelserne og kurserne har et højt fagligt niveau og det kan derfor være krævende for dig at deltage i forløbet. Du skal derfor være forberedt på, at uddannelsen vil tage meget af din tid og der vil blive stillet krav til din indsats.

Målgruppe for uddannelsen

En HR uddannelse er målrettet dig som arbejder i en funktion som HR-konsulent eller HR-chef. Det kan også være at du ikke direkte arbejder inden for feltet, men har nogle arbejdsopgaver som kræver at du har en grundlæggende viden på området. Der er derfor vigtigt at du finder den rigtige HR uddannelse, således at dine uddannelsesmæssige behov bliver opfyldt, og den viden du får fra den valgte HR uddannelse, er relevant for din arbejdssituation.