Vis finduddannelse.dk som: Mobile
Viser 1-11 af 11
 

Hvad er DISC?

DISC er et værktøj, du kan bruge til personanalyse, hvis du for eksempel ønsker at identificere forudsigelige handlinger og personlighedstræk inden for menneskelig adfærd. Teorien er meget efterspurgt i erhvervslivet, og kan bruges i mange forskellige kontekster.

DISC anvendes som personanalyse af HR-professionelle, ledere, trænere og konsulenter i hele verden.

Et kursus i DISC personprofil, er målrettet dig, der ønsker et værktøj til rekruttering af nye ansatte, dig der arbejder med udvikling af medarbejdere eller ønsker optimal samarbejde med kolleger.

DISC

DISC er en personanalyse, der bygger på Dr. William Moulton Marstons teorier om menneskers adfærd i organisationer. Personanalysen kan belyse en persons adfærd i forskellige situationer, og DISCs analyse måler på 4 beskrivende personlighedstræk: Dominant, Influence, Steadiness og Compliant. Oversat, kan det siges at være: Dominans, Indflydelse, Stabilitet og Tilpasningsdygtighed.

Hvad er DISCs fire personlighedstyper?

  • D - Dominans (Dominant): Personer med meget D tendens, udviser dominerende adfærd overfor andre. De lægger vægt på at opnå resultater, hvad der står på bundlinjen og tillid. Mennesker med dominerende adfærd forsøger ofte at styre andre, og har fokus på resultatet, og hvordan man kommer derhen.

  • I: Indflydelse (Influence): Personer med meget I tendens, lægger vægt på at påvirke eller overtale andre, til at få den samme opfattelse som dem selv. Samtidig har åbenhed og relationer en stor betydning.

  • Stabilitet (Steadiness): Personer med meget S tendens, er tilbøjelige til at være modstandere af forandring, hvis de synes tingene fungerer som de er. De vil gerne samarbejde med andre mennesker, og lægger vægt på oprigtighed og pålidelighed.

  • Tilpasningsdygtighed (Compliant): Personer med meget T(C) tendens, lægger vægt på kvalitet og nøjagtighed, ekspertise og kompetence. De vil gerne analysere og derefter arbejde på bedre resultater.

Menneskelig adfærd er ikke bare sort/hvid, og i DISC analysen er man da heller ikke kun én af de fire typer, men en kombination af de fire DISC personlighedstyper. Det er ikke umuligt at en person kun er dominant, men det er sjældent. Oftere vil man se, at en person har mest af ét personlighedstræk, men også et eller to andre træk, som en del af deres personlighedstype.

DISC modellen giver en fælles forståelse og sprog, som du kan bruge til bedre at forstå dig selv i sammenhæng med andre. Analysen giver en praktisk handlingsplan for udvikling af personer og grupper, og kan blandt andet være med til at forbedre arbejdsforhold, udvikle stærkere salgsfærdigheder og facilitere bedre teamwork.

Hvorfor bruge DISCs personanalyse?

DISC personanalyse kan bruges i mange forskellige kontekster, hvor brugeren ønsker at opnå en større forståelse og indsigt i medarbejdernes, lederes eller kandidaters adfærd og motivation.

Områder hvor DISC blandt andet kan bruges:

  • Rekruttering
  • Konflikthåndtering
  • Træning i salg
  • Medarbejderudvikling
  • Teamwork

DISC personanalyse gør det muligt at se de unikke kombinationer af personlighedstyper. Både dem som er primære, eller de som slet ikke er der, siger noget om personen, og hvordan de agere i deres hverdag. Ved at forstå personers DISC personlighedstype, er det muligt at placere mennesker i arbejdsmiljøer hvor de føler sig velkommen og godt tilpas, få en bedre forståelse af deres adfærdsmønstre og forudsige generelle reaktioner.

Sådan kommer du videre

Find et kursus, du er interesseret i


Send en forespørgsel


Du bli'r kontaktet og får mere information af udbyderen

Ønskeliste
Kundecase
Håndtere mine kunder

Swim & Fun Scandinavia ApS, Rasmus Holm Andersen
Det var et super godt kursus, hvor jeg samtidig lærte meget om mig selv, og hvordan jeg skal håndtere mine kunder og kolleger.

Læs mere
Meldt mig ud af klubben for særl...

Mariagerfjord Kommune, Anni Clemensen: "Jeg har meldt mig ud af klubben for særligt nervøse, og jeg glæder mig til min næste præsentation – for jeg er en rigtig god oplægsholder."

Læs mere
Underviseren var dygtig

Københavns Tekniske Skole, Nanna H. Schou
"Kurset var af god kvalitet. Niveauet var meget passende, og underviseren var dygtig til at tilpasse stoffet til os, så vi alle synes det var relevant." 

Læs mere
RIV - Region H

"Dejligt med et emne som gi’r mulighed for refleksion!”

“Levende og engageret undervisning med stof til eftertanke.”

Læs mere