Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Akademiuddannelse i HR

Erhvervsakademi Aarhus
3 år
Deltid
Akademiuddannelser
Århus
Startdato: Start forår og efterår - Århus

Kursusbeskrivelse

Styrk dine kompetencer inden for HR og medarbejderudvikling

Stærke HR-kompetencer er afgørende for, at virksomheden høster værdi af sin indsats på HR-området. Men en akademiuddannelse i HR får du viden, værktøjer og inspiration, så du kan være med til at sikre kvalitet og udvikling i virksomhedens HR-indsats.

Dit udbytte af uddannelsen

Når du har gennemført akademiuddannelsen i HR kan du:

 • Fastlægge og gennemføre HR-aktiviteter i tråd med virksomhedens behov
 • Gennemføre kompetenceudviklingsprocesser
 • Arbejde med forandringsprocesser i praksis
 • Medvirke aktivt i virksomhedens strategiske proces
 • Anvende relevante organisationsudviklingsmetoder
 • Agere professionelt i forskellige konsulentroller

Indhold på akademiuddannelsen

På uddannelsen arbejder vi primært med HR-funktionens udviklingsorienterede opgaver. Vi har fokus på kompetenceudvikling, forandringsprocesser og organisationsudvikling, og på hvordan HR-indsatsen bidrager positivt til, at virksomheden når sine mål. 

Akademiuddannelsen består af fire obligatoriske fag og to valgfag. Du kan tage alle seks fag og få en fuld akademiuddannelse i HR, men du kan også følge de enkelte fag som selvstændige uddannelsesaktiviteter.

Obligatoriske fag

 • Den strategiske HR-funktion
 • Strategisk kompetenceudvikling
 • Organisationsudvikling i HR-perspektiv
 • Afgangsprojekt - HR

Valgfag

 • HR's servicering af linjeledelsen
 • Personalejura

Sådan arbejder vi

Projektarbejde, erfaringsudveksling og konkrete problemstillinger er en væsentlig del af undervisningen. På uddannelsen arbejder du med aktuelle HR-opgaver fra din egen dagligdag, og du får rig mulighed for at sparre med medstuderende og undervisere om, hvordan du bedst løser dem.

Vores uddannelsesforløb er baseret på, at du afprøver teorier, modeller og metoder i praksis i din egen organisation. Du vælger selv konkrete problemstillinger og opgaver, som udfordrer dig i din hverdag som HR-medarbejder. På denne måde bliver teorien omsat til praktiske eksempler, og du får anvendelige løsninger med hjem, som du kan implementere med det samme.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til dig, som:

 • allerede arbejder inden for HR-feltet. Du er fx HR-konsulent, HR-ansvarlig, HR-chef, HR-koordinator, HR-partner, rekruttør, personalekonsulent eller lignende,
 • står overfor at skulle involveres i HR-arbejdet i din virksomhed,
 • arbejder med HR-orienterede opgaver, fx som konsulent, foreningsprofessionel eller leder,
 • gerne vil satse på en fremtidig karriere inden for HR-feltet.

Adgangskrav

Adgangskrav

For at blive optaget på akademiuddannelserne (AU), skal du opfylde en af følgende betingelser:

 1. En relevant erhvervsuddannelse
 2. En studentereksamen, hf, hhx eller htx
 3. En relevant grunduddannelse for voksne
 4. En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som 1-3

Suppleret med 2 års relevant erhvervserfaring som er opnået sideløbende med, eller efter endt adgangsgivende eksamen.

Bemærk at enkelte fag kan have særlige adgangsforudsætninger og faglige bindinger.

Individuel kompetencevurdering

Hvis ikke du opfylder adgangskravene, kan du få vurderet, om din uddannelses- og erhvervserfaring kan sidestilles med formelle kompetencer, som beskrevet i uddannelsens fagbeskrivelse og bekendtgørelse. Anerkendelse kan gives i form af:

 1. Adgang til optagelse på uddannelse, hvis du søger ind uden at opfylde de fastsatte adgangskrav, og det vurderes, at dine erfaringer kan sidestilles med adgangskravene eller dele heraf.
 2. Bevis for dele af uddannelsen eller hele uddannelsen, hvis du søger om optagelse, og du i forvejen har fag, som kan sidestilles med fagmoduler på uddannelsen

Om udbyderen

Uddannelse i Århus - HR, kommunikation, ledelse og meget mere

Efteruddannelse og kurser ved Erhvervsakademi Aarhus

Erhvervsakademi Aarhus tilbyder kompetencegivende uddannelser, kurser og skræddersyede forløb til virksomheder inden for følgende områder: Finans Indkøb og logistik Innovation, produktudvikling og produktion Informationsteknologi, softwarekonstruktion og webdesign Kommunikation og formidling Laboratorie- og bioteknologi Ledelse og HR Retail Salg og markedsføring Skatter og...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Få information

 

Kontaktinfo

Erhvervsakademi Aarhus

Sønderhøj 30
8260 Viby

Telefon: +45 7228 6000
www.eaaa.dk

Få information

Udfyld formularen for mere information om Akademiuddannelse i HR

Tilmeld dig finduddannelse.dk's nyhedsbrev!
Evalueringer
Denne uddannelse er ikke blevet evalueret.
Kundecase
Jeg oplevede et enormt engagement

Jeg manglede HR-erfaring og havde ingen forudgående kendskab til faget, så derfor var akademiuddannelsen i HR oplagt

Læs mere

Du vil måske også være interesseret i: