Viser 1-10 af 10
Sådan sorterer vi søgeresultater
Vil du vide mere om, hvordan vi sorterer vores resultater? Læs mere om, hvordan vi rangerer uddannelser i søgeresultaterne.
Viser 1-10 af 10

Du kan skabe en professionel fremtid, hvor hele verden er din arbejdsplads.

En international karriere giver dig muligheden for at opleve verden samtidig med, at du udformer din karriere. 
Vælger du at tage din internationale handel og markedsføringsuddannelse på engelsk, kan du få et stort forspring til, når du skal ud i verden, og starte din karriere.

international handel

Hvad er en international handel og markedsføringsuddannelse? 

Der findes en lang række uddannelser og kurser inden for international handel og markedsføring.
De mest almindelige er enten som professionsbachelor eller som en diplomuddannelse. 

Professionsbachelor

Du kan vælge at læse international handel og markedsføring på professionsbacheloruddannelsen. Undervisningen foregår som holdundervisning, forelæsninger samt gruppearbejde og selvstændige opgaveløsninger.

Uddannelsen tager som oftest 1 1/2 år at læse. Forudsætningen for at kunne blive optaget på denne uddannelse er at du har en 2 årig erhvervsakademiuddannelse. 

International handel og markedsføring professionsbacheloren kan tages i byerne: Kolding, Horsens, Århus, Aalborg, Herning, Esbjerg, Næstved, Odense, Roskilde og København.

Diplomuddannelse

Du kan også tage en international handel og markedsføringsuddannelse som en diplomuddannelse. Denne bliver som oftest taget som en overbygning på din nuværende uddannelse. 

Uddannelsen er en retning inden for den merkantile diplomuddannelse, der typisk udbydes på deltid og ca. tager 2 ½ - 3 år at gennemføre.

Når du har færdiggjort denne uddannelse svarer det til samme niveau som en bacheloruddannelse.

Hvad lærer man på studiet?

På studiet lærer du om forskellige brancher og forretningsmodeller. Din viden om strategiske analyser af kunder samt konkurrenter vil også vokse igennem din tid på studiet. Du vil derfor finde dig selv som en slags konsulent igennem din studietid, hvor du skal hjælpe fiktive virksomheder med deres konkurrentanalyse eller markedsføring mm. Alt sammen noget du vil kunne benytte ude i din kommende karriere. 

Alt du lærer er i sammenhæng med international handel og markedsføring og omhandler generelt også, hvordan du bedst muligt kan administrere handel og markedsføring på et internationalt plan.

Optagelseskravene på international handel og markedsføring

Afhængig af hvilken international handel og markedsføringsuddannelse du drømmer om, er der forskellige optagelsesprocedurer.

Du må derfor kontakte den uddannelsesinstitution, der udbyder den præcise internationale handel og markedsføringsuddannelse, der passer bedst til dine behov.

Efteruddannelse med international handel og markedsføring

Dine muligheder for efteruddannelse er mange med en uddannelse inden for international handel og markedsføring. 

Du kan for eksempel med din diplom eller professionsbachelor videreuddanne dig med en erhvervsøkonomisk kandidatuddannelse. Med en kandidatuddannelse vil du komme til at stå endnu stærkere i din internationale karriere. 

Undersøg adgangskravene til den kandidat du ønsker at videreuddanne dig på, da der ikke er automatisk adgang til alle kandidatuddannelser.

Hvilke jobmuligheder er der inden for international handel og markedsføring?

Dine karrieremuligheder inden for international handel og markedsføring er mange. Du kan både søge jobs i store såvel som små handels, produktions- og servicevirksomheder.

Du kan både arbejde inden for marketing, salg, import og eksport, indkøb mm.

I fremtiden kan du finde dig selv arbejde som projektleder, key account manager, eller som leder eller koordinator inden for det felt du beskæftiger dig med for eksempel salg.

Lønniveauet inden for international handel og markedsføring

Det er forskelligt hvad du tjener når du arbejder med international handel og markedsføring. Jobbet samt dit ansvar kan variere meget, hvorfor der heller ikke forekommer en præcis lønforudsætning.

Ønskeliste
Sådan kommer du videre

Find et kursus, du er interesseret i


Send en forespørgsel


Du bli'r kontaktet og får mere information af udbyderen