Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Organisationsudvikling i et HR perspektiv (AU)

KEA - Københavns Erhvervsakademi
Ca. 3 måneder
Akademiuddannelser
Ballerup, Hellerup, København
Startdato: 25-08-2020 - Hellerup
13.063 DKK ekskl. moms

Organisationsudvikling i et HR perspektiv (AU)

Bliv klogere på organisationsudvikling i et HR-perspektiv

Modulet sætter dig i stand til at kunne deltage i organisationens udviklingsrettede faglige og tværfaglige samarbejde med en professionel HR-tilgang samt kunne byde fra og til på opgaver vedrørerende organisationsudvikling og forandringsprocesser.

Med dette modul vil du - på basis af organisatorisk diagnose og bevidst anvendelse af metoder og redskaber - kunne gennemføre udviklings- og forandringsprocesser, der skaber værdi for virksomheden. Du vil - i en struktureret sammenhæng - kunne udvikle egen HR-praksis i arbejdet med organisationsudvikling og forandringsprocesser.

Dit og din virksomheds udbytte

 • Du lærer at anvende centrale metoder og redskaber til organisationsudvikling.
 • Du lærer at vurdere praksisnære problemstillinger, der relaterer sig til behov for udvikling og forandring og på basis heraf opstille løsningsmuligheder, f.eks. i form af konkrete ledelseskoncepter.
 • Du lærer med et fagligt udgangspunkt at kunne drøfte og formidle praksisnære problemstillinger vedr. udvikling og forandring med samarbejdspartnere i organisationer.
 • Du lærer at kunne præsentere organisatoriske samarbejdspartnere for relevante forslag til handling, der fremmer udvikling i organisationen.
 • Du lærer at vurdere samt byde dig til og sige fra på opgaver vedr. organisationsudvikling og forandringsprocesser.
 • Du lærer i en struktureret sammenhæng at kunne udvikle egen HR-praksis i arbejdet med organisationsudvikling og forandringsprocesser. 

Din virksomhed får en medarbejder, der:

 • Kan vurdere praksisnære problemstillinger, der relaterer sig til behov for udvikling og forandring og på basis heraf opstille løsningsmuligheder.
 • Kan drøfte og formidle praksisnære problemstillinger vedrørende udvikling og forandring med samarbejdspartnere i organisationen ud fra et fagligt udgangspunkt.
 • Ud fra en bevidst anvendelse af metoder og koncepter kan gennemføre udviklings- og forandringsprocesser, der skaber værdi for virksomheden.

Indhold og form

På modulet organisationudvikling i et HR perspektiv lærer du om:

 • Organisationsforståelse og organisatorisk diagnose
 • Forandringer i organisationer
 • Individ og forandring
 • Organisationsudvikling i HR-funktionens perspektiv
 • Centrale teorier og koncepter inden for organisationsudvikling på individuelt niveau, gruppeniveau og organisationsniveau
 • Væsentlige forudsætninger for at lykkes med organisatoriske forandringsprocesser, herunder viden om individets reaktion på forandringer
 • Du lærer at kunne præsentere organisatoriske samarbejdspartnere for relevante forslag til handling, der fremmer udvikling i organisationen
 • Du lærer i en struktureret sammenhæng at kunne udvikle egen HR-praksis i arbejdet med organisationsudvikling og forandringsprocesser

Undervisningen tilrettelægges sådan, at du har mulighed for at kombinere uddannelse med arbejde.

I undervisningen tager vi udgangspunkt i din virkelighed og inddrager læsestoffet, sådan at vi kan byde ind med HR-perspektiver i organisationsudviklingen og levere konkrete metoder til arbejdet. Du vil i stor grad blive inddraget i undervisningen gennem spørgsmål, dialog, cases og gruppearbejder. Hjemmeopgaver vil også indgå aktivt i undervisningen.

Modulet afsluttes med en mundtlig prøve på baggrund i en individuel synopsis og med ekstern censur og bedømmelse efter 7-trins skalaen. Synopsen (omkring 4 normalsider) indgår i en helhedsvurdering som en del af bedømmelsen.

Godt at vide 

Modulet er obligatorisk og knytter sig til akademiuddannelsen i HR.

Vi anbefaler, at du tager dette modul EFTER du har taget 2 valgfrie moduler. Vi anbefaler ydermere, at du tager dette modul som det FØRSTE af de 3 obligatoriske moduler, vi har på.

Udover undervisningsdagene afholdes der webinarer på dette modul. Så når du deltager i dem, skal du have adgang til computer, tablet eller telefon samt adgang til en stabil internet forbindelse.

Der er et 1½ døgns internat på dette modul.

Målgruppe

Du har allerede gennemført to valgmoduler og skal nu i gang med det første obligatoriske modul på AU i HR.

Du arbejder med HR, men ønsker at blive klædt på til at arbejde som HR professionel, der er med til at sikre kvalitet og udvikling i såvel HR som virksomheden. Modulet er også relevant for konsulenter, ledere samt andre der arbejder med forandrings- og udviklingsprocesser i organisationer.

Optagelse

For at blive optaget på en akademiuddannelse skal du leve op til følgende krav:

 • Du skal have en erhvervsuddannelse, grunduddannelse for voksne, gymnasial uddannelse eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau
 • Du skal have minimum 2 års relevant erhvervserfaring

Hvis du ikke opfylder kravene, kan du muligvis optages på baggrund af en realkompetencevurdering.

Pris

Prisen for dette modul er 13.062,50 kroner ekskl. moms.

Om udbyderen

KEA

Hos KEA -  Københavns Erhvervsakademi tilbyder vi efteruddannelse på akademi- og diplomniveau. Vores uddannelser er erhvervsorienterede, og alle vores uddannelsesforløb tager udgangspunkt i din virkelighed. I undervisningen kobler vi teorien på, så du får nye perspektiver på dit arbejde og...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Kontaktinfo

KEA - Københavns Erhvervsakademi

Frederikkevej 8-10
2900 Hellerup


Evalueringer
Denne uddannelse er ikke blevet evalueret.

Du vil måske også være interesseret i: