Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Sikkerhedskursus - Sæt fokus på sikkerheden med et kursus

Find det helt rigtige sikkerhedskursus i oversigten

Du kan her på siden finde relevante sikkerhedskurser, der klæder dig på til at varetage dine arbejdsopgaver forsvarligt og kompetent. Kurserne er målrettet dig, der arbejder i en branche, hvor sikkerhed er en afgørende faktor for, at du kan udføre dit job optimalt. Uanset om du søger et sikkerhedskursus inden for arbejdsmiljø, forebyggelse af arbejdsulykker, førstehjælp eller noget helt fjerde, så kan du finde det i oversigten nedenfor.

Elektrisk sikkerhed på maskiner og anlæg
Dansk Standard
1 dag
4.350 DKK
Flere byer (2)
Målet med dette kursus er at introducere deltagerne til de grundlæggende principper for elektrisk sikkerhed på maskiner og maskinanlæg. Kravene...
Elektrisk sikkerhed på maskiner og anlæg
Dansk Standard
1 dag
4.350 DKK
Flere byer (2)
Målet med dette kursus er at introducere deltagerne til de grundlæggende principper for elektrisk sikkerhed på maskiner og maskinanlæg. Kravene...
Informationssikkerhed Auditorkursus
DNV GL Business Assurance Denmark A/S
3 dage
15.600 DKK
Odense
Du får på dette kursus grundigt kendskab til både standardens krav til organisationen og til de værktøjer og auditprincipper, der...
Arb.miljøkoor. i projekterings- og udførelsesfasen
Molio
1 dag
4.500 DKK
Flere byer (2)
Opdateringskursus der sikrer, at du er med på alt nyt ift. arbejdsmiljøkoordineringen i projekterings- og udførelsesfasen. Du opdateres på alt...
Arbejdsmiljøledelse (DEM)
DTU Diplom - Center for Videreuddannelse
14 undervisningsgange
13.000 DKK
Ballerup
Modulet har som formål at udvikle kompetencer hos dig således, at de bliver i stand til at forstå terminologier indenfor...
Arbejdsmiljøkoord. i projekteringsfasen formiddag
Molio
1 dag
2.900 DKK
Flere byer (2)
Arbejdsmiljøkoordinator i projekteringsfasen Opdateringskursus der giver grundig indføring i de nye regler om arbejdsmiljøkoordinering Du opdateres på de nyeste regler...
Arbejdsmiljøkoord. i udførelsesfasen eftermiddag
Molio
1 dag
2.900 DKK
Flere byer (2)
Arbejdsmiljøkoordinator i udførelsesfasen Opdateringskursus der giver grundig indføring i de nye regler om arbejdsmiljøkoordinering Du opdateres på de nyeste regler...
Traumer og kriseberedskab
Arbejdsmiljøgruppen
1 dag
2.750 DKK
København
Traumatiske hændelser kræver indgreb fra virksomheden. En beredskabsplan skal sikre, at virksomheden ved, hvordan den vil forebygge traumatiske konsekvenser af ulykker, overfald, tyveri,...
Affaldsmærkning
Altox
1 dag
3.600 DKK
Skovlunde
Med dette kursus bliver du bekendt med reglerne for affald, så du er i stand til at klassificere, mærke, emballere...
CLP-opfølgning kursus
Altox
1 dag
3.600 DKK
Skovlunde
Er du forberedt på disse nye klassificeringsregler for både stoffer og blandinger (produkter)? GHS bliver introduceret sideløbende med REACH i EU...
Selvvurdering af stoffer efter CLP
Altox
2 dage
6.800 DKK
Skovlunde
Lær at foretage selvvurderinger af stoffer eft er CLP-regler Introduktion og gennemgang af de mest anvendte kilder til klassificering, herunder...
Incident og Problem Management - simulationstræning
DANSK IT
3 dage
14.900 DKK
Taastrup
Dette er et af DANSK IT’s mest praktisk orienterede kurser, hvor du via simulationstræning får teorien og praktikken under huden....
Information Security ISO/IEC 27002
DANSK IT
2 dage
16.300 DKK
Flere byer (2)
Med afsæt i informationssikkerhed via informationssikkerhedsstandarden ISO27001 får du retningslinjer for, og eksempler på, hvilke tiltag du kan benytte i...
ATEX diplomkursus
Dansk Standard
2 dage
12.500 DKK
København
Dansk Standard udbyder dette ATEX kursus, der præsenterer dig for relevante sikkerhedsmæssige forhold, som skal tages i betragtning ved installationer...
CLP mærkning af produkter/blandinger
Altox
2 dage
6.800 DKK
Flere byer (2)
GHS bliver introduceret sideløbende med REACH i EU som CLP-forordningen. Er du forberedt på disse nye klassificeringsregler for både stoffer...
Sikker håndtering af kemikalier
Altox
1 dag
3.600 DKK
Skovlunde
Det lærer du om: Læs og forstå sikkerhedsdatabladet og fareetiketten Giftvirkning af kemikalier – akut eller forsinket effekt Personlige værnemidler...
Sikkerhedsdatablade
Altox
2 dage
6.800 DKK
Skovlunde
Lær på kun 2 dage, grundigt at udarbejde sikkerhedsdatablade m ed nyeste regler. Hvad skal sikkerhedsdatabladet indeholde? Hvornår er der krav...
Brand
Molio
2 dage
9.900 DKK
Middelfart
Kurset giver dig den fornødne gennemgang af lovgivningen for brandsikring af bygninger. Vi ser på hvorledes en brand kan udvikle...
OPITO (HUET) Helicopter Underwater Escape Training
Maersk Training
Contact institute for more information
8.350 DKK
Esbjerg
Do you intend to work offshore using helicopter? This course is conducted according to OPITO standards and aims to train...
OPITO (BOSIET) Basic Offshore Safety Induction and Emergency Training
Maersk Training
Contact institute for more information
15.250 DKK
Esbjerg
Gain knowledge of sea survival, first aid, fire fighting, self rescue and helicopter safety at this BOSIET course. The BOSIET...
Grundlæggende maskinsikkerhed
Dansk Standard
1 dag
4.350 DKK
København
På dette kursus introduceres de væsentligste grundelementer inden for maskinsikkerhed. Der gives et indblik i sammenhængen mellem maskinsikkerhedslovgivning og standarder,...
Kollaborativ robotdrift - Sikkert samarbejde mellem menneske og robot
Dansk Standard
1 dag
4.350 DKK
Kolding
Hvilke betingelser skal være opfyldt for at sikre en interaktion mellem mand og maskine uden farer? Hvordan udføres proceduren for...
Risikovurdering af maskiner
Dansk Standard
1 dag
4.350 DKK
København
Målet med dette kursus er at give omfattende viden og færdigheder, som kræves for at udføre en risikovurdering på maskiner...
Robotsikkerhed
Dansk Standard
1 dag
4.350 DKK
Flere byer (2)
Målet med dette kursus er at give deltagerne en forståelse af kravene til grundlæggende robotsikkerhed. På kurset gennemgås bl.a. vurdering...
Arbejdspladsbrugsanvisninger - tillægsside til SDS
Altox
1 dag
3.600 DKK
Skovlunde
Lær at udarbejde tillægsside og instruktion til sikkerhedsdatabladet. Inddeling i puljer (grupperinger). Opfylder din virksomhed kravene til arbejdspladsbrugsanvisninger? Hvilke APBA-modeller...
Sådan lærer du at konstruere sikre styresystemer på maskiner
Dansk Standard
1 dag
4.350 DKK
København
Målet med dette kursus er at introducere deltagerne til processerne og standarden, som er vigtige i forbindelse med design og...
Working Environment §16 Offshore
Maersk Training
3 dage
6.000 DKK
Svendborg
Are you a crewmember of the safety group on board a Danish flagged vessel? This course will teach you how...
Førstehjælp ved hjertestop
Bjerregaard UC
4 timer
280 DKK
Vejle
Deltag på dette førstehjælpskursus og lær at give Hjerte-Lunge-Redning til en bevidstløs voksen person med og uden normal vejrtrækning. Du...
Informationssikkerhed - Sådan anvender du standarden - ISO/IEC 27001
Dansk Standard
1 dag
4.550 DKK
København
Vil du gerne blive klogere på, hvordan du omsætter ISO/IEC 27001 til praktisk brug? Blive vejledt i selve opbygningen af et...
Opdatering i førstehjælp ved hjertestop
Bjerregaard UC
3 timer
280 DKK
Vejle
Deltag på vores opdateringskursus i førstehjælp ved hjertestop og få genopfrisket din viden på området på en sjov og afvekslende...
ADR Sikkerhedsrådgiver - fornyelse
Bureau Veritas
2 dage
6.350 DKK
Flere byer (2)
ADR Sikkerhedsrådgiver - kursus til fornyelseseksamen Dette kursus henvender sig til dig, som allerede er ADR sikkerhedsrådgiver men som ønsker...
12 timers førstehjælp
Bjerregaard UC
         
(5)
12 timer over 2 dage
720 DKK
Vejle
Deltag på vores 12 timers førstehjælpskursus og lær alt om førstehjælp på en sjov og afvekslende måde. Kurset løber over...
GWO BST Fire Awareness
Maersk Training
1 dag
2.408 DKK
Esbjerg
Do you work in the wind industry and do you often have physical contact with a wind turbine? GWO BST...
ISO/IEC 27001:2017 og Persondataforordningen (GDPR)
Dansk Standard
3 timer
2.450 DKK
København
Forstå samspillet mellem den nye EU Persondataforordning (GDPR) og standarden for informationssikkerhed, ISO/IEC 27001.  Kurset introducerer den nye EU Persondataforordning...
REACH – eksponeres DU?
Altox
1 dag
3.600 DKK
Skovlunde
Importører fra et EU-land, leverandører samt erhvervsmæssige brugere er REACH downstream brugere. Er du DU? DU´s ansvar og forpligtigelser Introduktion...
Informationssikkerhed - ISO/IEC 27001 diplomkursus
DANSK IT
2 dage
12.500 DKK
København
Få overblik over informationssikkerhed og kravene i ISO/IEC 27001-standarden, og lær samtidig, hvordan du efterlever de enkelte krav i praksis....
Kemikaliejunglen | Grundkursus i kemikalieregler
Bureau Veritas
1 dag
3.600 DKK
Fredericia
Arbejder du med kemikalier? Synes du også, at det kan være en uoverskuelig opgave at holde sig orienteret og overholde...
ADR Sikkerhedsrådgiver, grundlæggende
Bureau Veritas
5 dage
14.450 DKK
Flere byer (2)
Tag til ADR grundlæggende kursus og bliv klar til Beredskabsstyrelsens sikkerhedsrådgivereksamen. Dette er kurset for dig, der gerne vil være...
Brandforhold i BR18 og certificeringsordningen
Molio
1 dag
2.750 DKK
Middelfart
...
Firmakurser
Virksomhedsrådgivning - kemikalier, biocider - lovgivning, sikkerhed, arbejdsmiljø og ydre miljø
Altox
Aftales med virksomheden
Landsdækkende
Få gennemgået din virksomhed med en A ltox-konsulent med den nyeste viden inden for kemisk arbejdsmiljø.    Altox a/s kan bl.a....
Affaldsmærkning - Firmakursus
Altox
Efter aftale
Landsdækkende
Dette kursus skræddersyes efter din virksomheds behov. Målet er, at du bliver bekendt med reglerne for affald og bliver i...
CLP mærkning af produkter/blandinger
Altox
2 dage
Landsdækkende
Såfremt I har flere medarbejdere, der vil på samme kursus eller I ønsker tilpasning til jeres behov, kan det med...
Medborgerførstehjælp
Dansk Folkehjælp
7 timer
8.400 DKK
Landsdækkende
Dette kursus er en del af Dansk Førstehjælpsråds funktionsuddannelse. Funktionsuddannelserne er opbygget således, at de indeholder grundlæggende førstehjælpsfaglige kompetencer og desuden...
Medborgerførstehjælp
Genopliv
7 timer
6.300 DKK
Landsdækkende
Kom hele vejen rundt om førstehjælp på et kursus i medborgerførstehjælp. På kurset lærer du at bruge hjertestarter, og du...
Arbejdspladsbrugsanvisninger - tillægsside til SDS
Altox
1/2 - 1 dag
Landsdækkende
Såfremt I har flere medarbejdere, der vil på samme kursus eller I ønsker tilpasning til jeres behov, kan det med...
CLP introduktion
Altox
1½-4 timer
Landsdækkende
Såfremt I har flere medarbejdere, der vil på samme kursus eller I ønsker tilpasning til jeres behov, kan det med...
Sikker håndtering af kemikalier
Altox
Alt fra få timers ”gå-hjem-møde” til flere dages intensiv undervisning
Landsdækkende
Såfremt I har flere medarbejdere, der vil på samme kursus eller I ønsker tilpasning til jeres behov, kan det med...
Maskinsikkerhed og CE mærkning efter nyt maskindirektiv
Niras
 
Landsdækkende
Ulykker med maskiner kan have alvorlige konsekvenser. Derfor pålægger loven fabrikanter, forhandlere og brugere at overholde bestemte direktiver, bekendtgørelser og...
Håndtering af kemikalier på arbejdspladsen - arbejdspladsbrugsanvisninger
Niras
0,5 dage
Landsdækkende
Bruger I farlige kemikalier på arbejdspladsen? Farlige kemikalier er f.eks. rengøringsmidler, afkalker til kaffe-maskinen, maskinopvaskemidler, lime, fugemasser, malinger, smøremidler eller...
Forebyg arbejdsulykker - pas på dig selv og din kollega! - ½ dags supplerende arbejdsmiljøuddannelse -
Niras
0,5 dage
Landsdækkende
Arbejdsulykker har store omkostninger - både menneskeligt og økonomisk. Det er derfor ikke uden grund, at Arbejdstilsynet har udpeget arbejdsulykker...
  • = Kundecase tilknyttet denne udbyder/uddannelse
  • = Videopræsentation tilknyttet denne udbyder/uddannelse
Viser 1-50 af 76
12
Vis flere (26 kurser og uddannelser)

Ovenfor finder du kurser i håndtering af farlige stoffer, indsats ved akutte ulykker med farlige stoffer, eksplosionsfarligt kemikalieaffald og farligt gods kursus, herunder IATA, farligt gods luftfart (ADR), farligt gods af vej (IMO), farligt gods maritimt (IMDG), information om farlige stoffer og om emballage til farlige stoffer (BRS), Montering af ildslukkere (RID ), farligt gods på jernbane og vejtransport af farligt gods.

Personlige værnemidler. Det er et krav, at man skal prøve at gennemføre forebyggende foranstaltninger, inden man anvender personlige værnemidler. Forebyggelsesmetoder: fjerne risikoen og kilden til risikoen, udskifte det farlige med noget mindre farligt (substitution), indrette arbejdspladsen på en måde, at risikoen bliver afgrænset, ændre arbejdsprocesserne ved fx at benytte bedre teknologisk udstyr.

Biologiske og kemiske arbejdsmiljøfaktorer er tættere på din virksomhed, end du måske tror. Det kan være alt fra rengøringsprodukter og mikroorganismer i ventilationsanlægget i et kontormiljø, til håndtering af brændbare væsker og ansvarsfuld deponering af affald for kemitunge virksomheder.

Biologiske arbejdsmiljøfaktorer. Medarbejdere i mange forskellige jobfunktioner kan kommer i kontakt med mikroorganismer (virus, bakterier, svampe), der kan udløse sygdomme. Symptomerne kan variere fra hovedpine eller maveonde til mere alvorlige sygdomme som salmonella, stafylokokinfektion eller leverbetændelse. Det er vigtigt for alle virksomheder, at sygdomsfremkaldende mikroorganismer opdages i tide, og at man arbejder aktivt for at nedsætte smitterisikoen.

Kemiske arbejdsmiljøfaktorer. Mange virksomheder arbejder med kemiske produkter på den ene eller anden måde. Det kan være alt fra rendyrkede kemikaliefremstilling til en kontorvirksomhed, der har rengøringsprodukter under håndvasken. For alle virksomheder gælder det, at der arbejdes forsvarligt med kemiske produkter.