Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Sikkerhedskursus

Find det helt rigtige sikkerhedskursus i oversigten

Du kan her på siden finde relevante sikkerhedskurser, der klæder dig på til at varetage dine arbejdsopgaver forsvarligt og kompetent. Kurserne er målrettet dig, der arbejder i en branche, hvor sikkerhed er en afgørende faktor for, at du kan udføre dit job optimalt. Uanset om du søger et sikkerhedskursus inden for arbejdsmiljø, forebyggelse af arbejdsulykker, førstehjælp eller noget helt fjerde, så kan du finde det i oversigten nedenfor.

Elektrisk sikkerhed på maskiner og anlæg
Dansk Standard
1 dag
4.350 DKK
Flere byer (2)
Målet med dette kursus er at introducere deltagerne til de grundlæggende principper for elektrisk sikkerhed på maskiner og maskinanlæg. Kravene...
Ammoniak sikkerhedskursus NH3
Falck Safety Service
2 dage
Esbjerg
Monterer og vedligeholder du NH3 køleanlæg, eller er driftpersonel og transportører af Ammoniak? Vil du gerne tilegne dig grundlæggende viden og...
Legepladssikkerhed - multisportsudstyr og skaterbaner
DNV GL Business Assurance Denmark A/S
1 dag
5.400 DKK
Odense
Lær hvad du skal være opmærksom på, når du gennemgår sikkerheden på sportsudstyr og skaterbaner med udgangspunkt i standarderne på...
Further Offshore Emergency Training inkl. EBS
Falck Safety Service
1 dag
Esbjerg
Arbejder du offshore med olie eller gas eller ønsker du at arbejde i offshore branchen? Har du behov for at...
Basic Offshore Safety Induction and Emergency Training
Falck Safety Service
3 dage
Esbjerg
Vil du gerne arbejde offshore i olie og gas industrien? Mangler du en grundlæggende viden om sikkerhed og beredskab inden for Offshore...
Informationssikkerhed Auditorkursus
DNV GL Business Assurance Denmark A/S
3 dage
15.600 DKK
Odense
Du får på dette kursus grundigt kendskab til både standardens krav til organisationen og til de værktøjer og auditprincipper, der...
Grundlæggende Uddannelse i Søsikkerhed
Falck Safety Service
3 dage
Esbjerg
Arbejder du som søfarende forhyret ombord på skibe, hvor du varetager driftsmæssige opgaver ombord som en del af besætningen? Så er...
GWO Working at Heights
Falck Safety Service
2 dage
Esbjerg
Working at heights er et kursus udviklet af Global Wind Organisation (GWO). GWO er en sammenslutning af vindmølleoperatører og fabrikker...
CA-EBS (Compressed Air Emergency Breathing System Initial Deployment Training)
Falck Safety Service
1,5 timer
Esbjerg
Hører du under målgruppen af personer som mens du rejser til arbejde med helikopter, kan have behov for at bruge et CA...
GWO First Aid
Falck Safety Service
2 dage
Esbjerg
Skal arbejde med etablering, vedligehold og reparation af vindmøller? Så er dette GWO kursus i førstehjælp fra Falck Safety Service det...
Arbejdsmiljøledelse (DEM)
DTU Diplom - Center for Videreuddannelse
14 undervisningsgange
12.800 DKK
Ballerup
Modulet har som formål at udvikle kompetencer hos dig således, at de bliver i stand til at forstå terminologier indenfor...
Traumer og kriseberedskab
Arbejdsmiljøgruppen
1 dag
2.750 DKK
Hvidovre
Traumatiske hændelser kræver indgreb fra virksomheden. En beredskabsplan skal sikre, at virksomheden ved, hvordan den vil forebygge traumatiske konsekvenser af ulykker, overfald, tyveri,...
Sikkerhedskoordinering i projekteringsfasen
Dansk Byggeri
1 dag
2.900 DKK
Flere byer (2)
 Vil du gerne lære at gennemføre og styre en arbejdsmiljørigtig projektering, der giver en sikker og tryg arbejdsplads? Deltag i dette...
Affaldsmærkning
Altox
1 dag
3.600 DKK
Skovlunde
Med dette kursus bliver du bekendt med reglerne for affald, så du er i stand til at klassificere, mærke, emballere...
ATEX-områder - Statisk elektricitet i ATEX-områder
Dansk Standard
1 dag
3.500 DKK
København
Er du interesseret i, hvad statisk elektricitet er og om, hvordan opladning sker? Så er dette kursus om Statisk elektricitet i...
CLP-opfølgning kursus
Altox
1 dag
3.600 DKK
Flere byer (2)
Er du forberedt på disse nye klassificeringsregler for både stoffer og blandinger (produkter)? GHS bliver introduceret sideløbende med REACH i EU...
Duelighedsbevis i betjening af hurtiggående mand-over-bord både (FRB)
Falck Safety Service
2 dage
Esbjerg
Er du besætningsmedlem der fungere som besætning på skibets Fast Rescue Boat? Vil du gerne tilegne dig viden der er nødvendig for...
GWO Manuel Handling
Falck Safety Service
4 timer
Esbjerg
Skal du arbejde med vedligeholdelse, reperation og etablering af vindmøller, enten på land eller vand? Så er dette kursus i...
Informationssikkerhed - Sådan anvender du standarden - ISO/IEC 27001
Dansk Standard
1 dag
4.550 DKK
København
Vil du gerne blive klogere på, hvordan du omsætter ISO/IEC 27001 til praktisk brug? Blive vejledt i selve opbygningen af et...
Risikovurdering af maskiner
Dansk Standard
1 dag
4.350 DKK
Flere byer (2)
Målet med dette kursus er at give omfattende viden og færdigheder, som kræves for at udføre en risikovurdering på maskiner...
Robotsikkerhed
Dansk Standard
1 dag
4.350 DKK
Flere byer (2)
Målet med dette kursus er at give deltagerne en forståelse af kravene til grundlæggende robotsikkerhed. På kurset gennemgås bl.a. vurdering...
Selvvurdering af stoffer efter CLP
Altox
2 dage
6.800 DKK
Skovlunde
Lær at foretage selvvurderinger af stoffer eft er CLP regler Introduktion og gennemgang af de mest anvendte kilder til klassificering,...
STCW Genopfriskning af grundlæggende søsikkerhed
Falck Safety Service
4 timer
Esbjerg
Vil du gerne genopfriske viden og færdigheder som du har opnået gennem STCW Basic Training? Så er dette Falck Safety Service...
ZYXEL ZCNE Security Level 1
Lemvigh-Müller
1 dag
3.500 DKK
Flere byer (3)
For den rutinerede netværkstekniker, der er velbevandret i TCP/IP protokollen og routerteknologier, men som ønsker en koncentreret specialistuddannelse i ZyXELs...
GWO Working at Heights - Refresher
Falck Safety Service
1 dag
Esbjerg
Arbejder du på enten offshore eller onshore vindmøller? Vil du gerne have opdateret sin, viden, færdigheder og holdninger, som gør dem...
CLP mærkning af produkter/blandinger
Altox
2 dage
6.800 DKK
Flere byer (2)
GHS bliver introduceret sideløbende med REACH i EU som CLP forordningen. Er du forberedt på disse nye klassificeringsregler for både...
Confined Spaces
Falck Safety Service
2 dage
Esbjerg
Skal du udføre arbejde i et mere eller mindre lukket rum, enten på dækket (offshore), over eller under jorden (land),...
GWO Manual Handling - Refresher
Falck Safety Service
0,5 dage
Esbjerg
Har du brug for at få genopfrisket GWO manuel håndtering kurset? så er dette kurset fra Falck Safety service det...
Kursus i sikkerhedsrelaterede styresystemer - DS/EN ISO 13849-1
Dansk Standard
1 dag
4.350 DKK
Flere byer (2)
Målet med dette kursus er at introducere deltagerne til processerne og standarden, som er vigtige i forbindelse med design og...
Periodisk prøvning og eftersyn af IBCs til farligt gods
Teknologisk Institut
2 dage
8.900 DKK
Taastrup
Kurset i periodisk prøvning og eftersyn af IBC´s er et kompetencegivende kursus, der giver mulighed for at opnå bevis til...
Sikker håndtering af kemikalier
Altox
1 dag
3.600 DKK
Skovlunde
Det lærer du om: Læs og forstå sikkerhedsdatabladet og fareetiketten Giftvirkning af kemikalier – akut eller forsinket effekt Personlige værnemidler...
Sikkerhedsdatablade
Altox
2 dage
6.800 DKK
Skovlunde
Lær på kun 2 dage, grundigt at udarbejde sikkerhedsdatablade m ed nyeste regler. Hvad skal sikkerhedsdatabladet indeholde? Hvornår er der krav...
Temadag - Kemikalielovgivningen
Altox
1 dag
3.600 DKK
Flere byer (3)
Er du bruger af kemikalier, leverandør, laborant, kemiker, arbejdsmiljø rådgiver eller andet, hvor du håndterer kemikalier? Så kan det være...
ZYXEL ZCNE Security Level 2
Lemvigh-Müller
2 dage
4.000 DKK
Flere byer (3)
Kurset er for den, i forvejen rutinerede ZyXEL USG & ZyWALL tekniker, der ønsker en koncentreret specialistuddannelse i ZyXELs USG...
Helicopter Underwater Escape Training incl. EBS and Chute - HUET
Falck Safety Service
1 dag
Esbjerg
Er du personel med gyldigt certifikat til dansk sokkelområde? E r du personel med behov for HUET træning eksempelvis søfolk og...
ADR Sikkerhedsrådgiver - fornyelse
Bureau Veritas
2 dage
6.350 DKK
Hvidovre
ADR Sikkerhedsrådgiver kursus til fornyelseseksamen Dette kursus henvender sig til dig, som allerede er ADR sikkerhedsrådgiver men som ønsker et...
Arbejdspladsbrugsanvisninger - tillægsside til SDS
Altox
1 dag
3.600 DKK
Skovlunde
Lær at udarbejde tillægsside og instruktion til sikkerhedsdatabladet. Inddeling i puljer (grupperinger). Opfylder din virksomhed kravene til arbejdspladsbrugsanvisninger? Hvilke APBA...
Brandlederkursus
Falck Safety Service
2 dage
Esbjerg
Er du søfarende og har brandlederefunktionen på skibet? Så er et brandlederkursus hos Falck safety service det rette for dig!...
Fysisk Førstehjælp
PS Videnscenter
5 timer
796 DKK
Holbæk
På dette kursus får du både teoretisk og praktisk undervisning i at håndtere vanskellige situationer og ulykker, så du kan handle...
Førstehjælp ved hjertestop
Bjerregaard UC
4 timer
280 DKK
Vejle
Deltag på dette førstehjælpskursus og lær at give Hjerte Lunge Redning til en bevidstløs voksen person med og uden normal...
GWO BSTR Fire Awareness (Refresher)
Falck Safety Service
0,5 dage
Esbjerg
Arbejder du i vindmølleindustrien og gerne vil have genopfrisket dit GWO fire awareness kursus? Så er dette Falck Safety Service...
H2S Dansk basis kursus
Falck Safety Service
8 timer
Esbjerg
Arbejder du i et område, hvor der kan være H2S gas? Har du behov for mere viden omkring procedurer inden...
Opdatering i førstehjælp ved hjertestop
Bjerregaard UC
3 timer
280 DKK
Vejle
Deltag på vores opdateringskursus i førstehjælp ved hjertestop og få genopfrisket din viden på området på en sjov og afvekslende...
GWO Fire Awareness
Falck Safety Service
4 timer
Esbjerg
Skal du arbejde med etablering, vedligeholdelse og reparation af vindmøller? Så er dette GWI Fire Awareness kursus hos Falck Safety...
12 timers førstehjælp
Bjerregaard UC
12 timer over 2 dage
720 DKK
Vejle
Deltag på vores 12 timers førstehjælpskursus og lær alt om førstehjælp på en sjov og afvekslende måde. Kurset løber over...
Brandbekæmpelse i skibe
Falck Safety Service
3 dage
Esbjerg
Er du søfarende der indgår i skibets brandberedskab? Så er dette kursus i brandbekæmpelse i skibe noget for dig! Det...
Brandbekæmpelse i skibe, Refresher
Falck Safety Service
1 dag
Esbjerg
Indgår du i skibets brandberedskab? Vil du gerne have  genopfrisket brugen af røgdykkerapparatet, samt sluknings og eftersøgningsteknik? Så er dette...
GWO BSTR First Aid (Refresher)
Falck Safety Service
1 dag
Esbjerg
Arbejder du i vindmølleindustrien og gerne vil have genopfrisket dit GWO førstehjælpskursus? Så er dette Falck Safety Service kursus det...
REACH – eksponeres DU?
Altox
1 dag
3.600 DKK
Skovlunde
Importører fra et EU land, leverandører samt erhvervsmæssige brugere er REACH downstream brugere. Er du DU? DU´s ansvar og forpligtigelser...
STCW Genopfriskning af grundlæggende brandbekæmpelse i Skibe
Falck Safety Service
1,5 dage
Esbjerg
Vil du gerne genopfriske viden og færdigheder opnået gennem STCW Basic Training? Så er dette kursus fra Falck safety service det...
  • = Videopræsentation tilknyttet denne udbyder/uddannelse
Viser 1-50 af 80
12
Vis flere (30 kurser og uddannelser)

Ovenfor finder du kurser i håndtering af farlige stoffer, indsats ved akutte ulykker med farlige stoffer, eksplosionsfarligt kemikalieaffald og farligt gods kursus, herunder IATA, farligt gods luftfart (ADR), farligt gods af vej (IMO), farligt gods maritimt (IMDG), information om farlige stoffer og om emballage til farlige stoffer (BRS), Montering af ildslukkere (RID ), farligt gods på jernbane og vejtransport af farligt gods.

Personlige værnemidler. Det er et krav, at man skal prøve at gennemføre forebyggende foranstaltninger, inden man anvender personlige værnemidler. Forebyggelsesmetoder: fjerne risikoen og kilden til risikoen, udskifte det farlige med noget mindre farligt (substitution), indrette arbejdspladsen på en måde, at risikoen bliver afgrænset, ændre arbejdsprocesserne ved fx at benytte bedre teknologisk udstyr.

Biologiske og kemiske arbejdsmiljøfaktorer er tættere på din virksomhed, end du måske tror. Det kan være alt fra rengøringsprodukter og mikroorganismer i ventilationsanlægget i et kontormiljø, til håndtering af brændbare væsker og ansvarsfuld deponering af affald for kemitunge virksomheder.

Biologiske arbejdsmiljøfaktorer. Medarbejdere i mange forskellige jobfunktioner kan kommer i kontakt med mikroorganismer (virus, bakterier, svampe), der kan udløse sygdomme. Symptomerne kan variere fra hovedpine eller maveonde til mere alvorlige sygdomme som salmonella, stafylokokinfektion eller leverbetændelse. Det er vigtigt for alle virksomheder, at sygdomsfremkaldende mikroorganismer opdages i tide, og at man arbejder aktivt for at nedsætte smitterisikoen.

Kemiske arbejdsmiljøfaktorer. Mange virksomheder arbejder med kemiske produkter på den ene eller anden måde. Det kan være alt fra rendyrkede kemikaliefremstilling til en kontorvirksomhed, der har rengøringsprodukter under håndvasken. For alle virksomheder gælder det, at der arbejdes forsvarligt med kemiske produkter.