Filtrer efter
Vagt kursus
Uddannelsestype
By
Uddannelsesform
Vis alle filtre
Viser 1-12 af 12
Annoncer

Populære steder

Reportager indenfor Vagt kursus

ZBC

FAQ

 • Går du og drømmer om at blive vagt, kan en vagtuddannelse eller et vagtkursus være første skridt på vejen. Dit valg af uddannelse og/eller kursus afhænger selvfølgelig af, hvilken type vagt du gerne vil være. Et godt sted at starte kan for eksempel være med en erhvervsuddannelse eller med arbejdsmarkedsuddannelsen "Grundlæggende vagt".

 • Der er forskellige adgangskrav, hvis du vil tage en uddannelse eller et kursus som vagt. Disse adgangskrav varierer fra uddannelse til uddannelse. Vil du tage arbejdsmarkedsuddannelsen 'Grundlæggende vagt', er adgangskravene, at du skal være fyldt 18 år, du skal kunne forhåndsgodkendes af politiet, og du kan læse, forstå og skrive på dansk.

 • Indkomsten som vagt varierer, og afhænger af forskellige faktorer. For eksempel afhænger lønnen af, hvilken type vagt du er, din konkrete stillingsbetegnelse, dine ansættelsesforhold, erfaring og lignende. 

 • Prisen for at blive vagt afhænger af, hvilken vagtuddannelse du vælger. Hvis du f.eks. vælger at tage en erhvervsuddannelse som sikkerhedsvagt, er der ingen finansielle omkostninger til denne vagtuddannelse. Vælger du derimod at tage dit vagtkursus gennem AMU 'Grundlæggende vagt', vil der i de fleste tilfælde være deltagerbetaling. Beløbet her afhænger af din situation og dit uddannelsesniveau.

Bliv klar til arbejdet som vagt

Når man arbejder som vagt er det alfa omega at kende til de faglige og sikkerhedsmæssige foranstaltninger. Dette lærer du med et vagt kursus. Her veksler undervisningen mellem teori og praktiske øvelser, så du bliver godt dækket ind med den viden der er nødvendig for, at du kan varetage stillingen som vagt. Du bliver forberedt på de situationer man kan komme ud for i jobbet, og hvordan man skal agere i den pågældende situation.

vagt kursus

Hvis du går og drømmer om at arbejde som vagt, åbner et vagt kursus faktisk for en bred palette af jobmuligheder. Du kan for eksempel uddanne dig til:

 • Sikkerhedsvagt
 • Patruljevagt
 • Butiksvagt
 • Servicevagt
 • Vagt ved domstol
 • Security i lufthavnen
 • Personlig vagt
 • Værditransportør
 • Museumsvagt

Arbejdet som vagt kan være meget udfordrende, og du vil opleve en hverdag med varierende opgaver og ikke mindst et meget stort ansvar. Som vagt er du med til at skabe et sikkert og trygt miljø i den pågældende situation. 

Indhold og opbygning af vagt kursus

Når du vælger at tage et vagt kursus vil varigheden naturligvis variere fra udbyder til udbyder, og det samme vil højst sandsynligt gøre sig gældende med indholdet og opbygningen af kurset. Fælles for de forskellige vagt kurser er dog, at du vil blive grundigt oplært i, hvad det vil sige at arbejde som vagt. Du vil naturligvis også få en bred introduktion til branchen og hvad du kan forvente.

Emnerne på vagt kurset vil typisk være inden for:

 • Personlig sikkerhed - Sikringsteknik
 • Rapportering, melding og efterforskning
 • Førstehjælp
 • Retsregler og bemyndigelse
 • Vagtfunktioner
 • Kommunikation
 • Konflikthåndtering

Når du har færdiggjort dit vagt kursus vil du, med baggrund i gældende lovgivning, kunne udføre almindeligt forekommende vagtopgaver fagligt- og sikkerhedsmæssigt korrekt og forsvarligt.

Som uddannet vagt har du kompetencer til at varetage forskellige opgaver for  vagtselskaber, som blandt andet kan være opgaver relevante for sikkerhedsvagter, butikskontrollanter samt alarmpatrulje. Der er dog også andre muligheder som vagt. For eksempel kan du blive ronderende vagt, du kan fungere som personbeskyttelse eller du kan blive dørmand - dette kræver dog et specialkursus.

Fremtidsmuligheder

Som beskrevet har du gode fremtidsmuligheder med et vagt kursus. Hvis du vil ansættes i en privat virksomhed som vagt, så er kurset som grundlæggende vagt et krav. Når du først har afsluttet dit vagt kursus har du rigtig mange muligheder, hvad angår din fremtidige beskæftigelse som vagt.

Deciderede opgaver som vagt omfatter blandt andet:

 • Overvågning
 • Kontrol
 • Service
 • Kommunikation

Derudover kommer selvfølgelig andre opgaver, der muligvis kan afhænge af din stillingsbetegnelse. Ovenstående er blandt andet det du bliver klædt på til via et kursus som grundlæggende vagt. 

Værd at vide

Før du søger ind på et vagt kursus skal du være opmærksom på, at du skal forhåndsgodkendes af politiet for at kunne deltage på kurset. Uddannelsesinstitutionen kan annullere din tilmelding, hvis svaret om forhåndsgodkendelsen ikke er skolen i hænde senest to uger før kursets start.

Som det fremgår af navnet på kurset 'Grundlæggende Vagt', så er det grundlæggende. Med dette kursus får du hvad der skal opfattes som et grundforløb, hvor du får kendskab til de meste grundlæggende vitale elementer og opgaver som vagt. Herefter vil du have mulighed for mere specialiserede og uddybende kurser og uddannelser.