Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Førstehjælpskursus

Førstehjælpskursus - livreddende værktøjer for dig og din virksomhed

Her kan du finde kurser inden for førstehjælp og brandslukning. Et førstehjælpskursus eller brandslukningskursus giver dig vigtige og livreddende kompetencer, og samtidig bliver du klogere på dig selv og dine styrker.

12 timers førstehjælp
Bjerregaard UC
         
(5)
12 timer over 2 dage
720 DKK
Vejle
Deltag på vores 12 timers førstehjælpskursus og lær alt om førstehjælp på en sjov og afvekslende måde. Kurset løber over...
Opdatering i førstehjælp ved hjertestop
Bjerregaard UC
3 timer
280 DKK
Vejle
Deltag på vores opdateringskursus i førstehjælp ved hjertestop og få genopfrisket din viden på området på en sjov og afvekslende...
Førstehjælp ved hjertestop
Bjerregaard UC
4 timer
280 DKK
Vejle
Deltag på dette førstehjælpskursus og lær at give Hjerte-Lunge-Redning til en bevidstløs voksen person med og uden normal vejrtrækning. Du...
Brand
Molio
2 dage
9.900 DKK
Middelfart
Kurset giver dig den nødvendige gennemgang af lovgivningen for brandsikring af bygninger. Vi ser på, hvordan en brand kan udvikle...
Førstehjælp målrettet virksomheder
Arbejdsmiljøgruppen
4 timer
2.750 DKK
Hvidovre
Vi giver alle dine medarbejdere undervisning i, hvad I skal gøre, hvis der sker en ulykke på arbejdspladsen – uanset...
Brand- og røgsikring af ventilationsanlæg DS 428
Danvak
1 dag
5.500 DKK
Flere byer (2)
Med dette kursus får du overblik over alle regler og krav, der stilles til brand- og røgsikring af ventilationsanlæg, ligesom...
Traumer og kriseberedskab
Arbejdsmiljøgruppen
1 dag
2.750 DKK
København
Traumatiske hændelser kræver indgreb fra virksomheden. En beredskabsplan skal sikre, at virksomheden ved, hvordan den vil forebygge traumatiske konsekvenser af ulykker, overfald, tyveri,...
Elementær brandbekæmpelse
Arbejdsmiljøgruppen
4 timer
2.750 DKK
Hvidovre
Kurset i elementær brandbekæmpelse indeholder: Teoretisk gennemgang af brandens forløb – Trinvis brandbekæmpelse Slukningsmetoder og slukningsmidler Forebyggelse af brand samt...
Brandforhold i BR18 og certificeringsordningen
Molio
1 dag
2.750 DKK
Middelfart
Der er mange ændringer i forhold til brandforhold i det kommende BR18 og certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i...
GWO BST Fire Awareness
Maersk Training
1 dag
2.408 DKK
Esbjerg
Do you work in the wind industry and do you often have physical contact with a wind turbine? GWO BST...
Firmakurser
Førstehjælp for voksne med ansvar for børn
Dansk Folkehjælp
7 timer
8.400 DKK
Landsdækkende
Det centrale indhold på uddannelsen: Basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop” tilpasset børn Tilvalgsuddannelsen ”Førstehjælp og forebyggelse til børn” Bevidstløse børn, drukning...
Førstehjælp ved søsport
Dansk Folkehjælp
8 timer
9.200 DKK
Landsdækkende
Sammen med Søfartsstyrelsen har Dansk Førstehjælpsråd udarbejdet en funktionsuddannelse med førstehjælp for personer på mindre fartøjer og i søsport. Kursisten...
Førstehjælps kurser til virksomheder
Dansk Folkehjælp
   
Landsdækkende
I dag er der rigtig mange muligheder for at sammensætte et førstehjælpskursus, så det bliver tilpasset lige præcis din virksomhed...
Opdateringskursus: Livreddende førstehjælp
Genopliv
3 timer
3.500 DKK
Landsdækkende
Mangler du og dine kollegaer at få opdateret jeres førstehjælpsevner? På dette opdateringskursus i livreddende førstehjælp kommer I hele vejen rundt...
Opdateringsuddannelse: førstehjælp ved hjertestop
Dansk Folkehjælp
3 timer
5.700 DKK
Landsdækkende
Det centrale indhold på uddannelsen Repetition af indhold af Basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop” Repetition af indhold af Basisuddannelsen ”Førstehjælp ved...
Opdateringsuddannelse: livreddende førstehjælp
Dansk Folkehjælp
3 timer
5.700 DKK
Landsdækkende
Det centrale indhold på uddannelsen Repetition af indhold af Basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop” Repetition af indhold af Basisuddannelsen ”Førstehjælp ved...
Førstehjælp ved hjertestop
Genopliv
4 timer
4.900 DKK
Landsdækkende
Mangler din virksomheds ansatte at kunne udøve førstehjælp med hjertestop? Få et firmatilpasset førstehjælpskursus hos Genopliv og få den rette...
Førstehjælpere med særligt ansvar
Dansk Folkehjælp
12 timer
12.400 DKK
Landsdækkende
Det centrale indhold på uddannelsen Basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop” Basisuddannelsen ”Førstehjælp ved ulykker” Tillægsuddannelsen ”Førstehjælp til blødninger” Tillægsuddannelsen ”Førstehjælp ved...
Førstehjælp for voksne med ansvar for børn
Genopliv
7 dage
6.300 DKK
Landsdækkende
Har du og dine kollegaer daglig kontakt med børn? På dette førstehjælpskursus bliver der undervist i førstehjælp ved ulykker, hvor...
Førstehjælp ved hjertestop
Dansk Folkehjælp
4 timer
6.000 DKK
Landsdækkende
Basisuddannelsen har to grene: Førstehjælp ved hjertestop, som er en kort uddannelse i HLR og hjertestarter (4 timer) Førstehjælp ved...
Førstehjælpskursus
Safeday
         
(4)
3 - 12 timer
 
Landsdækkende
Vil du lære førstehjælp, så du er forberedt på at træde til, hvis du pludselig står i en situation, der...
Førstehjælpskursus - Grundkursus
AM gruppen
6 timer
 
Landsdækkende
Er din virksomhed klar, når det en dag virkelig glæder? Førstehjælpskursus for jer der ikke tidligere har fået et kursus...
Førstehjælpskursus - Genopfriskningskursus
AM gruppen
3 timer
 
Landsdækkende
Har I på din arbejdsplads brug for genopfriskning af jeres færdigheder inden for førstehjælp? Med et førstehjælpskursus i livreddende førstehjælp...
Førstehjælpskursus - Hjertestarter / defibriliator - Genopfriskningskursus
AM gruppen
4 timer
 
Landsdækkende
- Få genopfrisket livreddende førstehjælp, hjerte-lunge-redning og hjertestarter Få genopfrisket jeres viden om brug af hjertestarter og defibriliator til at...
Medborgerførstehjælp
Genopliv
7 timer
6.300 DKK
Landsdækkende
Kom hele vejen rundt om førstehjælp på et kursus i medborgerførstehjælp. På kurset lærer du at bruge hjertestarter, og du...
Medborgerførstehjælp
Dansk Folkehjælp
7 timer
8.400 DKK
Landsdækkende
Dette kursus er en del af Dansk Førstehjælpsråds funktionsuddannelse. Funktionsuddannelserne er opbygget således, at de indeholder grundlæggende førstehjælpsfaglige kompetencer og desuden...
Førstehjælpskursus - Hjertestarter / defibriliator - Grundkursus
AM gruppen
7 timer
 
Landsdækkende
Lær at bruge en hjertestarter og defibriliator til at forebygge og reducere helbredspåvirkninger ved ulykker og akutte sygdomme, samt foretage...
Kursus i hjertestarter
Safeday
3 - 4 timer
3.200 DKK
Landsdækkende
Når et menneske falder om, er det hvert minut, der tæller. Med en hjertestarter i jeres virksomhed får I et...
Brandbekæmpelse og evakuering
Genopliv
3 timer
4.600 DKK
Landsdækkende
Kursets formål er at give deltageren et teoretisk og praktisk kendskab til, hvordan ild opstår og med hvilke slukningsmidler ilden...
Brandkursus
Safeday
3 eller 4 timer
 
Landsdækkende
Ved du og dine kollegaer eller medarbejdere, hvad I kan gøre for at begrænse, at en ildebrand spreder sig voldsomt,...
Forebyg arbejdsulykker - pas på dig selv og din kollega! - ½ dags supplerende arbejdsmiljøuddannelse -
Niras
0,5 dage
 
Landsdækkende
Arbejdsulykker har store omkostninger - både menneskeligt og økonomisk. Det er derfor ikke uden grund, at Arbejdstilsynet har udpeget arbejdsulykker...
  • = Kundecase tilknyttet denne udbyder/uddannelse
  • = Videopræsentation tilknyttet denne udbyder/uddannelse
Viser 1-31 af 31
 

Førstehjælpskursus - livreddende viden for dig og dine kolleger

Det er meget vigtigt for virksomheder, at alle medarbejdere er klar over, hvordan de skal agere i forskellige akutte situationer. Derfor er det en god idé at uddanne virksomhedens personale i eksempelvis brandslukning og førstehjælp. Derudover kan det være en god idé at holde øvelser, således at man kan vedligeholde kompetencerne.

Vær med til at sikre din arbejdsplads med et kursus i brandslukning eller førstehjælp.

Tag et førstehjælpskursus og få værktøjerne til at hjælpe andre

En virksomheds sikkerhedsniveau afhænger naturligvis af hvilken type af virksomhed, der drives i lokalerne - kravene er anderledes for en børnehave end for en kemikaliefabrik. Fælles for alle er en ansvar om at være forberedt. Ofte er det bygningens ejer - samt den som driver en virksomhed i den - har det yderste ansvar for ejendommens sikkerhed.

Sikkerhed - Kursus i førstehjælp

Det kan være svært at vide, hvordan man skal agere ved en ulykke. Jo mere viden man har, desto større er chancen for at reagere korrekt. Teoretisk viden skal dog suppleres med praktiske erfaringer. Kurser i førstehjælp og hjerte- og lungeredning bør, for at sikre det bedst mulige resultat, være noget som medarbejderne deltager i med jævne mellemrum.

Kurser i førstehjælp findes i mange forskellige former. Du eller din virksomhed eller institution kan vælge mellem følgende:

  • Åbne kurser i førstehjælp
  • Virksomhedstilpassede kurser i førstehjælp
  • Kurser i førstehjælp - rettet mod børn
  • Kurser i psykisk førstehjælp

Et førstehjælpskursus giver dig en grundig gennemgang af nogle forskellige scenarier, som kan opstå i din dagligdag. Disse scenarier kan tage udgangspunkt i din arbejdsplads, men også i din færden udenfor arbejdspladsen. Du får således værktøjer til at analysere og håndtere potentielt livsfarlige situationer. Du lærer at bruge en hjertestarter på den bedst mulige måde, samt at aflaste patienten mest muligt. Det er vigtigt at lære at håndtere situationerne så roligt som mulig, så patienten har størst chance for at overleve.

Et førstehjælpskursus giver dig værktøjerne til at samle de vigtige informationer og give dem videre til ambulancepersonalet når de ankommer. De har brug for din viden om situationen fra start, hvad du har gjort for at stabilisere patienten og om der er andet, du har bemærket i forbindelse med din førstehjælpsbehandling.

Brand - hvad skal vi gøre?

En mindre brand i hjemmet eller på arbejdet kan slukkes med de rette hjælpemidler - eksempelvis en brandslukker, et låg eller et tæppe - noget som kvæler ilden. Det er vigtigt, at du ved hvad du skal gøre, og at du har de rette værktøjer til at analysere situationen og tage den rigtige beslutning. Med et kursus i brandslukning får du styr på de forskellige midler, du kan bruge i forbindelse med brandslukning, og hvornår de er mest effektive.

Du får grundig indsigt i at bedømme branden, således at du hurtigt og effektivt kan evakuere området og alarmere brandvæsnet. Her er det vigtigt at du kan fortælle brandvæsnet så meget som muligt om branden, såsom hvor den startede og om der stadig er mennesker i bygningen. Brandslukningskurser er til gavn for dig som enkeltperson, men også for din virksomhed. Mange udbydere tilbyder således specielle kurser, så du får de rigtige kompetencer til at være effektiv i en nødsituation på din arbejdsplads. 

Vigtige kompetencer på din arbejdsplads

Disse kurser kan være vigtige for dig og din arbejdsplads. Det er vigtigt at undersøge hvilke krav der stilles til din branche og dine kompetencer inden for brandslukning og førstehjælp. Det kan være en god idé at kontakte kursusudbyderen og få vejledning om hvilke kurser der vil være bedst egnede for dig.