Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Bygningsautomatik (BMS)

KEA - Københavns Erhvervsakademi
Kontakt udbyder
Akademiuddannelser
København
Startdato: Kontakt udbyder - København

Hvorfor vælge KEA - Københavns Erhvervsakademi?

Statsanerkendte efteruddannelser med ECTS-point

Undervisere med praktisk erfaring fra erhvervslivet

Vægt på læring, du kan bruge med det samme - vi kombinerer teori og praksis

Kursusbeskrivelse

bygningsautomatik

Bygningsautomatik (BMS)

Bygninger bliver i dag udstyret med en masse automatik. Det gør, at der i stigende grad bliver stillet krav til intelligent styring af bygninger. Sammen med andre el-tekniske løsninger er optimering af automatiske intelligente bygningssystemer et vigtigt redskab til at nedbringe en del af Danmarks CO2-udslip.

Jo mere intelligente bygninger og systemer skal være, jo dygtigere skal teknikerne, der skal efterse bygninger og systemer være.

Vær med til at sikre, at de automatiske systemer kører, som de skal

Med KEAs fleksible akademiuddannelse i Bygningsautomatik får du kompetencerne til at programmere en bygning, så alle tekniske installationer og systemer styres og reguleres optimalt.  

Fagmodulerne indenfor Bygningsautomatik giver dig et indblik i, hvordan bygningsautomatiksystemer er opbygget, hvordan de fungerer og hænger sammen, så du har mulighed for at optimere, vedligeholde og fejlsøge på systemerne. 

Fleksibel akademiuddannelse i Bygningsautomatik

Med en fleksibel akademiuddannelse har du mulighed for selv at skræddersy din akademiuddannelse med lige præcis de fagmoduler, som, du synes, er interessante. Du kan således vælge fagmoduler fra flere forskellige uddannelser og dermed sammensætte din helt egen uddannelse. 

Aktuelle fagmoduler på Bygningsautomatik (BMS)

 • Bygningsautomatik Funktionsafprøvning
 • Bygningsautomatik Systemkendskab
 • Indeklima i større bygninger
 • Bygningsautomatik Koordination
 • Dynamisk Lys

Dit udbytte

Den samlede fleksible uddannelse giver dig et indblik i hvordan bygningsautomatiksystemer fungerer, hvordan de er bygget op, hvordan de hænger sammen, og hvilke potentialer der er for at forbedre dem. 

Når du har gennemført den fulde fleksible uddannelse, vil du være i stand til at forstå, fejlfinde og planlægge bygningsautomatiksystemer med udgangspunkt i dine erfaringer som faglært, der allerede har været i bygninger med automatik. 

Undervisningsform

Undervisningen tager afsæt i teori omkring bygningsautomatik og inddrager erfaringer fra dig og de øvrige deltagere på fagmodulerne, ligesom cases og eksempler fra virksomheder er en del af undervisningen.  

Undervisningen på et fagmodul forløber over 4 eller 8 uger (5 eller 10 ECTS-point) med én undervisningsdag pr. uge. Du skal regne med en del hjemmearbejde mellem undervisningsdagene.  

Fagmodulerne afsluttes med en prøve. 

Målgruppe

Den fleksible akademiuddannelse i Bygningsautomatik og de tilknyttede fagmoduler henvender sig til faglærte, der arbejder indenfor byggeri, og som ønsker at opgradere sin viden og kompetencer omkring bygningsautomatik. 

Du skal have en relevant uddannelse og mindst to års relevant erhvervserfaring for at blive optaget på fagmodulerne.  

Er du studerende på akademiuddannelsen i El-installation eller VVS-installation, kan du tage fagmodulerne i Bygningsautomatik som valgfag. 

Eksamen og diplom

Fagmodulerne afsluttes med en prøve. 

Pris

Prisen afhænger af valgte fagmoduler.

Om udbyderen

Hos KEA -  Københavns Erhvervsakademi tilbyder vi efteruddannelse på akademi- og diplomniveau. Vores uddannelser er erhvervsorienterede, og alle vores uddannelsesforløb tager udgangspunkt i din virkelighed. I undervisningen kobler vi teorien på, så du får nye perspektiver på dit arbejde og...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Kontaktinfo

KEA - Københavns Erhvervsakademi

Frederikkevej 8-10
2900 Hellerup


Uddannelsens opbygning

Hvis du ønsker at tage en fuld fleksibel akademiuddannelse i Bygningsautomatik, anbefaler KEA, at du tager nedenstående forløb:  

 • Bygningsautomatik Systemkendskab – 10 ECTS
 • Bygningsautomatik Koordination – 10 ECTS 
 • Bygningsautomatik Funktionsafprøvning – 5 ECTS
 • Dynamisk Lys – 5 ECTS
 • Indeklima i større bygninger – 10 ECTS
 • Projektledelse og Entreprisestyring – 10 ECTS
 • Afgangsprojekt - 10 ECTS 

De første tre fagmoduler, Bygningsautomatik Systemkendskab, Bygningsautomatik Koordination, Bygningsautomatik Funktionsafprøvning, giver dig kompetencerne til at programmere bygninger, så de bliver energieffektive og brugervenlige.  

De følgende moduler er tilrettelagt, så de giver dig en mere detaljeret viden indenfor Dynamisk lys og Indeklima. Fagmodulet Projektledelse og Entreprisestyring giver dig relevante værktøjer, så du kan styre dine projekter sikkert i mål.  

Adgangskrav

Når du søger om optagelse, skal du uploade dokumentation for, at du opfylder adgangkravet:

 1. Uddannelsesbevis for adgangsgivende uddannelse (svendebrev)
 2. CV med minimum 2 års relevant erhvervserfaring

Relevant uddannelse

For at blive optaget på AU i EL-installation skal du have gennemført en af følgende erhvervsuddannelser:

 • automatik- og procesuddannelsen (med specialer)
 • elektriker, bygningsautomatik
 • elektriker, installationsteknik
 • elektriker, kommunikationsteknik
 • elektriker, styrings- og reguleringsteknik
 • elektronik- og svagstrømsuddannelsen
 • elektriker 1
 • elektriker 2
 • eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Hvis du ikke opfylder kravene, kan du muligvis optages på baggrund af en realkompetencevurdering.

Evalueringer
Denne uddannelse er ikke blevet evalueret.