Vis finduddannelse.dk som: Mobile
1 måned
Akademiuddannelser
Hellerup
Startdato: 29-08-2022 09:00 - Hellerup
5.990 DKK ekskl. moms

Rekruttering (AU)

Rekruttering

Bliv klogere på rekruttering i din virksomhed

Rekruttering vil sætte dig i stand til på et kvalificeret grundlag professionelt at varetage de opgaver, der knytter sig til rekrutteringsprocessen i en virksomhed.

Du får kompetencer til at afdække personalebehovet i samarbejde med forretningen. Samtidig vil du få kompetencer til at kunne planlægge samt gennemføre en rekrutteringsproces fra start til slut.

Endeligt vil du får et solidt indblik i, hvordan onboarding (introduktion) af nye medarbejdere tilrettelægges optimalt.

Dit og din virksomheds udbytte

 • Du kan anvende såvel de traditionelle som de digitale måder, som virksomheder bruger for at tiltrække og udvælge kvalificerede ansøgere.
 • Du vil ud fra en given virksomhedsmæssig kontekst gennem beskrivelse, analyse og vurdering være i stand til at udarbejde jobprofil, personprofil og stillingsopslag.
 • Du vil på et struktureret grundlag være i stand til at gennemføre et ansættelsesinterview, der sikrer en anvendelig eksponering af kandidatens kvalifikationer og potentiale set i lyset af den ønskede profil.

Din virksomhed får en medarbejder, der:

 • Ud fra et bevidst grundlag kan udarbejde et beslutningsgrundlag, der giver virksomheden mulighed for at afgøre, hvorvidt et kompetencebehov skal dækkes af nuværende medarbejdere eller via rekruttering af nye medarbejdere, tilførsel af midlertidige ressourcer eller ad en helt anden vej.
 • Kan designe og gennemføre en rekrutteringsproces fra behovsspecifikation til plan for introduktion af nye medarbejdere, efter beslutningen om rekruttering af en ny medarbejder er truffet.
 • Kan bidrage til udarbejdelsen og implementeringen af en rekrutteringsstrategi, herunder give input til metoder, værktøjer og procedure.

Indhold og form

På modulet rekruttering lærer du om:

 • Hovedelementerne og det typiske forløb i en rekrutteringsproces.
 • Afdækning af personalebehovet, herunder udarbejdelse af job- og kandidatprofil
 • Forskellige veje en virksomhed kan gå for at sikre sig adgang til de nødvendige medarbejderressourcer, herunder viden om forskellige ansættelsesformer.
 • Rekruttering fra A-Z
 • Onboarding af nye medarbejdere

Undervisningen tager udgangspunkt i praktiske problemstillinger, som du kan relatere til dit job. Det betyder, at du kan udvikle dig i dit professionelle arbejdsliv, samtidig med du læser på uddannelsen. 

Undervisningen veksler mellem øvelser, oplæg samt deltagernes refleksioner over egen praksis.

Modulet afsluttes med en mundtlig prøve kombineret med en individuel erhvervscase og med intern bedømmelse efter 7- trins skalaen. Erhvervscasen (2 normalsider) indgår med en helhedsvurdering som en del af bedømmelsen.

Målgruppe

Rekruttering er for medarbejdere i HR-funktioner, ledere eller konsulenter, der arbejder professionelt med rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden.

Optagelse

For at blive optaget på en akademiuddannelse skal du leve op til følgende krav:

 • Du skal have en erhvervsuddannelse, grunduddannelse for voksne, gymnasial uddannelse eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau
 • Du skal have minimum 2 års relevant erhvervserfaring

Hvis du ikke opfylder kravene, kan du muligvis optages på baggrund af en realkompetencevurdering. 

Pris

Prisen for dette modul er 5.990 kroner ekskl. moms. 

Video

Om udbyderen

Hos KEA -  Københavns Erhvervsakademi tilbyder vi efteruddannelse på akademi- og diplomniveau. Vores uddannelser er erhvervsorienterede, og alle vores uddannelsesforløb tager udgangspunkt i din virkelighed. I undervisningen kobler vi teorien på, så du får nye perspektiver på dit arbejde og...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Kontaktinfo

KEA - Københavns Erhvervsakademi

Frederikkevej 8-10
2900 Hellerup

Evalueringer
Denne uddannelse er ikke blevet evalueret.