Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Akademiuddannelse i økonomi og ressourcestyring

KEA - Københavns Erhvervsakademi
Startdatoer
Ballerup
Kontakt for information 
Hellerup
Kontakt for information 
København
Kontakt for information 

Akademiuddannelse i økonomi og ressourcestyring

Bliv effektiv og produktiv med økonomi og ressourcestyring

Vil du medvirke til at gøre din virksomhed mere effektiv og produktiv med skarpe økonomiske kompetencer indenfor regnskab og budgettering?

Så er Akademiuddannelsen i Økonomi og ressourcestyring det rigtige karrierevalg for dig. Gode økonomimedarbejdere kan nemlig gøre en reel forskel for virksomhedernes effektivitet og produktivitet – uanset om det er i privat eller offentligt regi.

På uddannelsen oparbejder du kompetencerne til at analysere, planlægge og gennemføre forskelligartede opgaver i et bredt økonomisk- og ressourcestyringsmæssigt perspektiv. Konkret bliver du bl.a. i stand til at udarbejde budgetter og lave budgetkontrol, vurdere årsregnskaber samt udføre risikovurderinger.

Dit og din virksomheds udbytte

Hvis du vælger at tage en hel AU i Økonomi og Ressourcestyring, vil du efter endt uddannelse have opdaterede kompetencer og færdigheder, som hjælper dig i dit daglige arbejde og gør dig til en værdifuld medarbejder.  

 • Du bliver rustet til at arbejde med styring af økonomi og ressourcer i virksomheden, og på den baggrund lærer du, hvordan budgetsystemer bruges som ledelses- og delegeringsværktøj
 • Du får kompetencerne til at kunne tilpasse virksomhedens ressourcer i forhold aktiviteterne, hvilket gør dig i stand til at tage aktivt del i virksomhedens økonomistyring og -planlægning.
 • Du vil blive rustet til at rådgive ledelsen strategisk og gøre en mærkbar forskel i virksomhedens daglige drift
 • Du kan aktivt bidrage til udviklingen af den økonomiske praksis i virksomheden

Indhold og opbygning

På akademiuddannelsen i økonomi og ressourcestyring lærer du om:

 • Virksomheders økonomi helt generelt, herunder hvordan der skabes overblik over økonomien, og hvordan ressourcer og aktiviteter tilpasses
 • Hvordan der foretages økonomiske beregninger og analyser, som er forudsætningen for at afdække virksomhedens forretningsmuligheder, nu og i fremtiden
 • Økonomiske forhold i relation til den øgede globalisering og handel, og de krav, det stiller til virksomhedens økonomi- og ressourcestyring
 • Budgetudarbejdelse samt at lave budgetopfølgning og –kontrol
 • Investeringers lønsomhed og at udarbejde forslag til investeringer
 • At analysere rentabilitet og indtjeningsevne

Akademiuddannelsen i Økonomi og ressourcestyring har et omfang på 60 ECTS, og består af to obligatoriske moduler på hver 10 ECTS (Erhvervsøkonomi og Økonomistyring i praksis), dernæst en række valgfrie moduler (30 ECTS), hvoraf de 20 ECTS skal være inden for det merkantile område.

Fælles for alle uddannelsens moduler er, at de er anvendelsesorienterede, dvs. at der tilstræbes et tæt samspil mellem den studerendes praktiske erhvervserfaring og det teoretiske indhold. Der lægges således vægt på, at underviserne har praktisk erfaring inden for fx det økonomiske område, og at den studerendes erfaring så vidt muligt inddrages i undervisningen.

Målgruppe

Uddannelsen er særlig relevant for dig:

 • der allerede har snuset til arbejdet i en økonomiafdeling
 • der drømmer om et job som fx controller, analytiker eller konsulent
 • der fx har ambitioner om at fortsætte med HD 2. del

Optagelse

For at blive optaget på en akademiuddannelse skal du leve op til følgende krav:

 • Du skal have en erhvervsuddannelse, grunduddannelse for voksne, gymnasial uddannelse eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau
 • Du skal have minimum 2 års relevant erhvervserfaring

Hvis du ikke opfylder kravene, kan du muligvis optages på baggrund af en realkompetencevurdering. 

Pris

Prisen for akademiuddannelsen i økonomi og ressourcestyring varierer alt efter, hvordan du vælger at sammensætte uddannelsen.

Om udbyderen

KEA

KEA -  Københavns Erhvervsakademi tager udgangspunkt i dig og din virkelighed. Hos KEA -  Københavns Erhvervsakademi tilbyder vi efteruddannelse på akademi- og diplomniveau. Vores uddannelser er erhvervsorienterede, og alle vores uddannelsesforløb tager udgangspunkt i din virkelighed. I undervisningen kobler vi...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Kontaktinfo

KEA - Københavns Erhvervsakademi

Frederikkevej 8-10
2900 Hellerup


Evalueringer
Denne uddannelse er ikke blevet evalueret.