Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Arbejdsmiljøkoord. i projekteringsfasen formiddag

Molio
Udbyder: Molio plus
Kursustype: Åben uddannelse
Længde: 1 dag
Uddannelsens hjemmeside: Link
Startdatoer
Middelfart
26-03-2019 09:00 
2.900 DKK
03-09-2019 09:00 
2.900 DKK
Ballerup
04-06-2019 09:00 
2.900 DKK
27-11-2019 09:00 
2.900 DKK

Kursusbeskrivelse

Arbejdsmiljøkoordinator i projekteringsfasen

Opdateringskursus der giver grundig indføring i de nye regler om arbejdsmiljøkoordinering

Det lærer jeg på dette kursus 

 • Du opdateres på de nyeste regler og værktøjer - med det mål at forebygge uheld og stop af byggepladsen.
 • Du får en grundig indføring i reglerne om sikkerhedskoordinering under projektering.

Hvad handler kurset om? 

 • Gennemgang af de nye bekendtgørelser om pligter for bygherrer og projekterende om indretning af byggepladser
 • Hvordan gennemfører du sikkerhedskoordinering i projekteringsfasen og arbejdsmiljørigtig projektering?
 • Opdatering på anden ny arbejdsmiljølovgivning inden for bygge og anlæg.
 • Værktøjer i projekteringsfasen: Udbuds-PSS og PSS for håndværkerne - få de nye værktøjer præsenteret
 • Hvordan overdrager du til koordinator under udførelsesfasen?
 • Hvordan laver du en arbejdsmiljøjournal til brug for drift & vedligehold og senere renoveringsopgaver

Bemærk det er muligt at deltage i heldagskurset med Projekteringsfasen og Udførelsesfasen. 

Baggrund

Fra 1. januar 2009 har bygherren skulle sikre, at der ved bygge-/anlægsprojekter også udpeges koordinatorer for sikkerhed og sundhed under projekteringen.

Fra 15. februar 2013 er kravene til koordinering skærpet.

I Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 2013 om bygherrens pligter beskrives det, at bygherren ved ethvert bygge- og anlægsarbejde, hvor to eller flere arbejdsgivere (uagtet antallet af håndværkere, red.) forventes at være på byggepladsen samtidig, skal sikre, at sikkerheden og sundheden koordineres både under projekteringen og under udførelsen af kompetent(e) koordinator(er).

Koordineringen skal ske i forbindelse med projektering, undersøgelse og udarbejdelse af byggeprojektet.

Der skal tages hensyn til de generelle principper for forebyggelse på området sikkerhed og sundhed f.eks. i forbindelse med arkitektoniske, tekniske og/eller organisatoriske valg med henblik på at planlægge de forskellige arbejder eller arbejdsfaser, som skal udføres efter hinanden - og i forbindelse med vurdering af den periode, som skal afsættes til udførelse af de forskellige arbejder eller arbejdsfaser.

Koordineringen skal nu omfatte, at der afholdes opstartsmøder og gennemføres sikkerhedsrunderinger, ligesom der også skal koordineres i forhold til byggepladsens omgivelser, herunder nærtliggende andre byggepladser.

Kundeudtalelser

 1. "Jeg så kurset som en rigtig god vejledning med hensyn til alle de nye tiltag som er kommet inden for bygge og anlæg."
 2. "Godt kursus med mange gode og relevante emner. God variation af undervisning og pauser. Generelt godt kursusmateriale."
 3. "Fik mange gode redskaber, eksempler og forslag."

Målgruppe

Arbejdsmiljøkoordinator i projekteringsfasen

Alle uddannede sikkerhedskoordinatorer samt bygherrer, bygherrerådgivere, projektledere hos projekterende og entreprenører.

Det er IKKE et krav, at man er uddannet som sikkerhedskoordinator forinden, men en fordel. På kurset leverer vi den viden (og i nogen grad erfaring), du har behov for, hvis du har haft en arbejdsmiljøuddannelse tidligere, men UDEN projekteringsdelen.

I Bekendtgørelse om bygherrens pligter (Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 2013) står:

"Stk. 3. En koordinator for store byggepladser, jf. § 1, stk. 4, skal udover at opfylde stk. 1 og stk. 2 også have praktisk erfaring i ledelse af bygge- og anlægsarbejde samt have gennemført en arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet inden for bygge- og anlægsområdet".

Man skal altså ikke have en koordinatoruddannelse med projekteringsdelen - MEN man SKAL havde den viden og erfaring der svarer hertil. Har man ikke det, så kan opmærksomme bygherrer fravælge dig.

De der ikke er uddannet får en nyttig opdatering om reglerne. Bygherrer og projekterende kan i øvrigt udnytte kurset i deres virke som professionel rådgiver og bygherre til forebyggelse af påbud fra AT, hvis ikke reglerne overholdes.

Video

Pris

Om udbyderen

Molio

Kurser og konferencer til byggeriets praktikere

Med godt 200 årlige kursusdage er Molio Kurser en af byggeriets førende, neutrale udbydere af efteruddannelsesaktiviteter til medarbejdere i byggebranchen. Vi udvikler og afholder kurser, konferencer, gå-hjem-møder mv. for byggebranchens professionelle parter i tæt samarbejde med byggeriets organisationer og videninstitutioner....


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Få information

 

Kontaktinfo

Molio

Lyskær 1
2730 Herlev

Telefon: 70 12 06 00
molio.dk


Få information

Udfyld formularen for mere information om Arbejdsmiljøkoord. i projekteringsfasen formiddag

Evalueringer
Denne uddannelse er ikke blevet evalueret.